top of page

หลวงปู่แวนกาย พนฺธสาโร LP’ VanGuy

ผู้สืบสานตำนาน “มหาไสยเวทย์นครวัด” ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรขอม
ผู้สืบสานตำนาน “มหาไสยเวทย์นครวัด” ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งอาณาจักรขอ
bottom of page