top of page

👶🏻#งั่งเบบี๋ เก่งกาจไม่แพ้ผู้เป็นบิดามารดา ยิ่งพกคู่กับพ่องั่งแม่งั่ง ยิ่งเสริมพลังให้แรงขึ้นเป็นเท่าตัว

พระอาจารย์โอได้จัดสร้างขึ้นโดยนำจำลองรูปทรงมาจากงั่งเบบี๋องค์ต้นแบบ โดยพระอาจารย์โอมีความคิดว่าพ่องั่งแม่งั่งก็มีสร้างออกมาแล้วหลายรุ่น จึงอยากจะสร้างงั่งอีกรุ่นหนึ่ง ให้เป็นดั่งลูกรักตัวน้อยของพ่องั่งแม่งั่ง จะได้ครบองค์ประชุมเป็นครอบครัวงั่งที่สมบูรณ์นั่นเอง
ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์โอท่านจึงได้ใช้ชนวนโลหะต่างๆพร้อมกับชนวนพระกาฬ ”หากไม่รักจักต้องตาย” มาเป็นมวลสาร ก่อนทำการเปิดตำรางั่งดูอีกครั้งเพื่อเลือกเฟ้นหาวิชาที่เหมาะสมสำหรับการเสกงั่งเบบี๋รุ่นนี้ ในที่สุดท่านก็ตัดสินใจนำวิชาศรีสะรังงัง, วิชาอิสะละงั่ง และวิชาเทวดาน้อยซึ่งเป็นพระเวทย์โบราณในสายกามคุณ โดยเป็นวิชาที่ว่าด้วยการอัญเชิญเทวดาในชั้นกามาวจรอันหมายถึงภพภูมิของผู้ท่องเที่ยวในกามภพ มีจิตที่ยังข้องแวะในกาม ให้มาสถิตอยู่ในวัตถุธาตุเพื่อสร้างบุญบารมีจากการช่วยเหลือมนุษย์ พระอาจารย์โอได้ใช้วิชาเหล่าเหล่านี้มาทำการปลุกเสกงั่งเบบี๋จนสำเร็จเป็นงั่งอีกสายพันธุ์หนึ่ง
เมื่องั่งเบบี๋ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกของพ่องั่งแม่งั่งก็ย่อมเก่งกาจไม่น้อยหน้าพ่อแม่แน่นอน ซึ่งนอกจากงั่งเบบี๋นี้จะมีสรรพคุณเหมือนพ่องั่งที่เด่นทางด้านเสน่ห์ และแม่งั่งที่เด่นทางด้านโชคลาภแล้ว ทีเด็ดอยู่ที่ว่าเมื่อผู้บูชานำงั่งเบบี๋ไปอยู่คู่กับพ่องั่งและแม่งั่งแล้ว พลานุภาพของงั่งทั้ง3องค์จะเสริมกันและกันเป็นอย่างดี บังเกิดความบริบูรณ์ที่จะแปรเปลี่ยนเป็นมวลพลังงานแห่งความสุข เป็นกระแสส่งผ่านไปถึงผู้บูชาอย่างไม่ขาดสายนั่นเอง

👶🏻Baby Ngang if you carry together with Phor Ngang and Mae Ngang, it will strengten and boost up family power.

Descendant Of Ngang Family.
Skillful As Much As Ngang Should Have.
Charm, Wealth and Fulfillment.

Phra Arjarn O made this Baby Ngang follow the model of prototype. Phra Arjarn O got an idea that he already made many versions of Phor Ngang which refer to father and Mae Ngang which refer to mother already so, why he should not make new version of Ngang to be the representative of Baby Ngang? Therefore, Phra Arjarn O decided to make Baby Ngang to fulfill Phor Ngang and Mae Ngang to have perfect Ngang family.
For all of reasons, Phra Arjarn O used various kinds of holy metal including the holy metal “IF DON’T LOVE, MUST BE DEAD” from God Of Death’s Statue to be the material. After that, he opened his magic scripture to seek the magic subjects that are suitable for blessing. Finally, Phra Arjarn O took 3 magic subjects consisted of Sri Sa Lang Ngang, Ei Sa La Ngang and Baby Angel which is the ancient magic subject that talking about the method to invite deity angel in the heaven to remain inside the object and help people for merit. Phra Arjarn O used these magic subjects to bless Baby Ngang.
When Baby Ngang is praised to be descendant of Phor Ngang & Mae Ngang so, Baby Ngang must be skillful like as Phor Ngang who great in charm & Mae Ngang who great in wealth. Moreover, the interesting point is that when the prayer takes Baby Ngang to be with Phor Ngang & Mae Ngang already, the power of them will support each other perfectly then consummation power will be transformed to be the happiness and transmit to the prayer continually.

งั่งเบบี๋ Baby Ngang

300,00฿Prix
    bottom of page