top of page

🔥สดยอดแห่งอักขระเวทมนตร์ชั้นสูง พูดได้ว่าผู้ที่ครอบครองตะกรุดนี้ จะมิอาจมีใครเทียบเทียมมนต์ชุดนี้ได้เลย🔥

 

💕🌎#ตะกรุดมหาเสน่ห์พระเจ้าปราบโลก🌎💕

👼#เนื้อเงินปิดหน้าพระเจ้า👼

💓ตะกรุดมหาเสน่ห์ที่ขึ้นชื่อว่าครอบคลุมกว่าตะกรุดมหาเสน่ห์ทั้งหมด

💓ตะกรุดมหาเสน่ห์ที่เหนือกว่าตะกรุดมหาเสน่ห์ทั้งปวง

💓ตะกรุดมหาเสน่ห์ที่รวมเอาไว้ซึ่งหัวใจพระยันต์และอักขระเวทมนตร์แห่งมหาเสน่ห์ สร้างจาก "เงินปิดหน้าพระเจ้า" อันมีประวัติความเป็นมาว่าในการสร้างพระพุทธรูป หรือพระประธาน เพื่อประดิษฐานในอุโบสถให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชานั้น เมื่อทำการนิมนต์องค์พระประดิษฐานภายในอุโบสถแล้ว พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงภูมิจะนำขี้ผึ้งแท้ไปปิดหน้าพระประธาน แล้วจึงนำแผ่นเงินบริสุทธิ์มาปิดบนขี้ผึ้ง ก่อนใช้ผ้าขาวมาปิดหน้าพระอีกทีหนึ่ง และเมื่อมีการสวดยัดอุโบสถ ผ่านพิธีเบิกเนตรเป็นเวาลา 9 วัน 9คืนเป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว ในอรุณรุ่งของวันที่ 10 จึงจะสามารถนำขึ้ผึ้ง, แผ่นเงินบริสุทธิ์ และผ้าขาวที่ปิดหน้าพระลงมาได้ พระอาจารย์โอได้เป็นเจ้าภาพในการรีดแผ่นเงินเพื่อปิดหน้าพระ ในพิธีฝังลูกนิมิตของวัดแห่งหนึ่ง ที่ลูกศิษย์ของพระอาจารย์เป็นมัคนายกอยู่ เมื่อเสร็จพิธีนิมนต์พระประธานประดิษฐานในอุโบสถแล้ว พระอาจารย์โอจึงได้นำแผ่นเงินปิดหน้าพระมาสร้างตะกรุดมหาเสน่ห์พระเจ้าปราบโลกชุดนี้ เป็นชุดยันต์ที่ถูกกลั่นกรองมาแล้วจากครูบาอาจารย์หลายรุ่นต่อหลายรุ่น จนประมวลมาเป็นชุดปัจจุบัน ว่ากันว่าเป็นการรวมเอาวิชามหาเสน่ห์แต่ละสำนักที่ขึ้นชื่อว่าเด็ดดวงทางเสน่ห์เมตตาเจริญรุ่งเรืองโชคลาภและเป็นพระยันต์ชั้นสูง ใช้พกพาไปได้ในทุกที่ได้ในทุกแห่งไม่มีข้อห้ามใด เว้นแต่ว่าอันไหนดีพึงกระทำ อันไหนไม่ดีไม่ควรพึงกระทำ เวรกรรมรับเอาเอง พระยันต์ชุดนี้ลงแบบครบสูตรจัดหนักจัดการลงล้วนลงแบบเล่ห์กลเคล็ดลับ ขั้นตอนพิธีการจะมีเคล็ดและฤกษ์ต่างซับซ้อนจารและเสกมาแล้วร่วมปีถึงจะได้ม้วนเป็นดอก และยัง ร้อยเป็นพวงทำการปลุกเสกด้วยพระคาถาทีละชุด ทีละลำดับ ทีละพระยันต์ ทีละชุด ที่ละแผ่น ทีละดอกแล้วจึงร้อยรวมกันเสกสำทับอีกที ด้วยพระมนต์ชุดใหญ่ ด้วยพระคาถาชุดใหญ่ และในวิชายันต์มหาเสน่ห์ที่พระอาจารย์นำมาใช้ในตะกรุดชุดนี้ถือว่าเป็นที่สุดแล้วณเวลานี้ ที่พระอาจารย์เคยจัดสร้างมาเพราะรวบรวมใว้หลายๆองค์พระยันต์ ⚠️วิธีใช้:⚠️ ใช้แช่น้ำล้างหน้า เป็นเสน่ห์ แช่น้ำอาบเป็นเสน่ห์เมตตาเป็นที่พึงพอใจขจัดเสนียดจัญไรครอบคลุมทุกสิ่งอัน พกพาติดตัวไปได้ทุกที่ ปรารถนาสิ่งใดให้ระลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทพยานจะสัมฤทธิ์ผล มีคาถากำกับใช้เพื่อใช้ในเฉพาะทาง

 

💕🌎Great God Beyond World Charming Takrud.🌎💕

👼Material : God’s Silver Mask.👼

‼️Made 30 Pieces.‼️

⚠️The Great Charming Takrud That Has Overall Functions Cover All Charming Takruds. ⚠️The Great Charming Takrud That Powerful Beyond Others Charming Takruds. ⚠️The Great Charming Takrud That Combined Substantial Heart Of Charming Mantra & Magic.

Made from "God’s Silver Mask" that when a newly build temple needs to place the principle Buddha image in the ubosot for Buddhist’s praying, the monk will use pure beeswax to cover the principle Buddha’s face before cover the beeswax again with pure silver plate and then cover pure silver plate again with white cloth. After the blessing ceremony for 9 days 9 nights of new temple finished, then those things that were used to cover the principle Buddha image can be kept. Phra Arjarn O took action to be hostess to buy pure silver plate for covering the principle Buddha image of new templeand when the ceremony finished, the liaisongave the pure silver plate that was used to cover the principle Buddha’s face to Phra Arjarn O. This Takrud is the perfect combination of the great sets of charming magics that were screened already from magic masters in the former time from generation to generation. Whatever charming subjects that are popular and well-known of all magic institutions in Thailand were combined to be one together. Phra Arjarn O wrote all those charming magic mantras on the silver plate by himself by using special and complex technique for each mantra for 1 year to finish before rolled the silver plate that already full of mantras to be Takrud form. After that, Phra Arjarn O use red rope to bind 30 pieces of Takrud together and blessed each magic one by one for each mantra step by step before bless special big combo set of charming magic again. It can be said that at this time “Great God Beyond World Charming Takrud.” is the most powerful charming Takrud of Phra Arjarn O. 💢The Method To Use:💢

⚠️The owner can carry this Takrud to any places without prohibition but, please use this Takrud in the positive way because everyone has to response for their own karma. ⚠️The owner can use this Takrud to soak in the water and use that holy water to wash face or bath body for charming look. The holy water also has power to eliminate bad thing and negative power out of body.

⚠️The owner can pray this Takrud and the magic masters in the spiritual world for any wishes. Katha will be provided for the owner specifically.

ตะกรุดมหาเสน่ห์พระเจ้าปราบโลก GreatGodBeyondWorldCharming

36 000,00฿Prix
 • #เงินปิดหน้าพระเจ้า
  มีประวัติความเป็นมาว่าในการสร้างพระพุทธรูป หรือพระประธาน เพื่อประดิษฐานในอุโบสถให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชานั้น เมื่อทำการนิมนต์องค์พระประดิษฐานภายในอุโบสถแล้ว พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงภูมิจะนำขี้ผึ้งแท้ไปปิดหน้าพระประธาน แล้วจึงนำแผ่นเงินบริสุทธิ์มาปิดบนขี้ผึ้ง ก่อนใช้ผ้าขาวมาปิดหน้าพระอีกทีหนึ่ง และเมื่อมีการสวดยัดอุโบสถ ผ่านพิธีเบิกเนตรเป็นเวาลา 9 วัน 9คืนเป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว ในอรุณรุ่งของวันที่ 10 จึงจะสามารถนำขึ้ผึ้ง, แผ่นเงินบริสุทธิ์ และผ้าขาวที่ปิดหน้าพระลงมาได้

  พระอาจารย์โอได้เป็นเจ้าภาพในการรีดแผ่นเงินเพื่อปิดหน้าพระ ในพิธีฝังลูกนิมิตของวัดแห่งหนึ่ง ที่ลูกศิษย์ของพระอาจารย์เป็นมัคนายกอยู่ เมื่อเสร็จพิธีนิมนต์พระประธานประดิษฐานในอุโบสถแล้ว พระอาจารย์โอจึงได้นำแผ่นเงินปิดหน้าพระมาสร้างตะกรุดมหาเสน่ห์พระเจ้าปราบโลกชุดนี้

  God’s Silver Mask
  When a newly build temple needs to place the principle Buddha image in the ubosot for Buddhist’s praying, the monk will use pure beeswax to cover the principle Buddha’s face before cover the beeswax again with pure silver plate and then cover pure silver plate again with white cloth. After the blessing ceremony for 9 days 9 nights of new temple finished, then those things that were used to cover the principle Buddha image can be kept.

  Phra Arjarn O took action to be hostess to buy pure silver plate for covering the principle Buddha image of new templeand when the ceremony finished, the liaisongave the pure silver plate that was used to cover the principle Buddha’s face to Phra Arjarn O

bottom of page