top of page

🏆🐵พญาพาลี(รุ่น.2), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์🐵🏆
⚠️ #ไม่ว่าผู้ใดคิดอาจหาญเป็นอริศัตรู
⚠️ #จักต้องพ่ายแพ้อดสูแก่ผู้มีพญาพาลี
พระอาจารย์โอเห็นว่า “พญาพาลี” นี้เก่งกล้าดีแท้ เป็นพญาวานรที่ไร้เทียมทานตัวจริง ทั้งยังเป็นผู้รักษาสัจจะวาจา ประจวบเหมาะกับวิชาที่ร่ำเรียนมาก็มีความเกี่ยวข้องกับพญาพาลีอยู่ไม่น้อย ท่านจึงได้สร้างพญาพาลีออกมาให้ผู้บูชาสามารถอธิษฐานขอกับพญาพาลีได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าศึกรัก,ศึกงานหรือศึกใดๆก็ย่อมจะได้รับชัยชนะเสมอ เพราะไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใคร กำลังของคู่แข่งจะถูกสูบมาเพิ่มให้แก่ผู้บูชาพญาพาลีครึ่งหนึ่งโดยทันที นอกจากนี้ผู้บูชาจะเป็นคนที่ดวงดีเหนือผู้อื่นอีกด้วย เหตุเพราะพญาพาลีเป็นเจ้าของสรรพวิชาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ทำนายต่างๆทั้งปวง

มวลสารสร้างจากผงลบกระดานจากวิชาต่างๆที่พระอาจารย์โอท่านได้ทำไว้และเก็บสะสมเรื่อยมา ผสมกับ “ผงเตโชบูชา” อันเป็นผงศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาจารย์โอได้จากการนำเครื่องหอมดอกไม้นานาๆชนิดไปบูชาไฟเพื่อบูชาเทพไท้เทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในพุทธสถาน “ผงเตโชบูชา” จึงถือว่าเป็นผงวิเศษที่บังเกิดขึ้นด้วยเปลวอัคคียะแห่งพระเพลิงผู้ชำระทุกสิ่งให้บริสุทธิ์ไร้มลทิน

ผสมด้วย "ผงสัตตเขานวเขี้ยว" ประกอบด้วย ผงเขาสัตว์ 7 ชนิด เช่น เขากวาง, เขาควาย, เขาวัว, เขาแกะ, เขากระทิง, เป็นต้น และผงเขี้ยวสัตว์ 9 ชนิด เช่น เขี้ยวเสือ, เขี้ยวหมี,เขี้ยวจระเข้, เขี้ยวหมู, เขี้ยวแรด และงาช้าง เป็นต้น
‼️จัดสร้างด้วยกัน 5 แบบ:‼️
⚠️แบบที่.1 (จัดสร้าง 33 องค์, บูชา 3,600 บาท)
⚠️แบบที่.2 (จัดสร้าง 38 องค์, บูชา 2,600 บาท)
⚠️แบบที่.3 (จัดสร้าง 56 องค์, บูชา 1,600 บาท)
⚠️แบบที่.4 (จัดสร้าง 108 องค์, บูชา 900 บาท)
⚠️แบบที่.5 (จัดสร้าง 300 องค์, บูชา 300 บาท)

🏆🐵Phali The Unbeatable (2nd Batch) by Phra Arjarn O, Phetchabun.🐵🏆
⚠️Whoever Want To Be Your Enemy,
⚠️Will Be Loser By The Power Of Phali.
Phra Arjarn O considered that “Phali” is very skillful, unbeatable, and Phali also gave precedence on his speech more than his life. Coincidentally, there are many magic subjects that related to Phali so, Phra Arjarn O decided to make this amulet for the believer to pray for any wishes with Phali. No matter the battle is about love or others, the owner of this amulet will always win because whoever wants to fight against with, his power will be reduced to be a half and belong to the owner of this amulet immediately. Moreover, who has this amulet will be the lucky person who has luck beyond others because Phali is the original owner of all astrology and fortune-telling subjects.

Made from holy chalkboard powder of many subjects that Phra Arjarn O has made and collected for a long time, mixed with “Fire Element Worshiping Powder” that is the holy powder which Phra Arjarn O used various kinds of fragrances and flowers to burn into the fire for offering to deity gods. Therefore, “Fire Element Worshiping Powder” is the supernatural powder that was happened from the flame of Fire god who can clean all things to be purely flawless.

Also mixed with "7 Horns 9 Fangs Powder" that made from the horn of deer, buffalo, ox, sheep, bull and etc. mixed with the fang of tiger, bear, crocodile, wild boar, rhino, ivory and etc.
‼️There are 5 versions made:‼️
⚠️Pattern.1 (Made 33 Pcs, Price 3,600 Baht.)
⚠️Pattern.2 (Made 38 Pcs, Price 2,600 Baht.)
⚠️Pattern.3 (Made 56 Pcs, Price 1,600 Baht.)
⚠️Pattern.4 (Made 108 Pcs, Price 900 Baht.)
⚠️Pattern.5 (Made 300 Pcs, Price 300 Baht.)

พญาพาลี(รุ่น.2แบบ5) Phali The Unbeatable (2nd Batch type 5)

300,00฿Prix
 • 👑🐵#พญาพาลี (รุ่น2)
  🏆แบบที่.5 (จัดสร้าง 300 องค์, บูชา 300 บาท)
  ⚠️ด้านหลังฝังของพิเศษดังนี้:
  👹1.เหรียญทรัพย์เศรษฐี
  -เป็นเหรียญเงินที่มีความอาถรรพ์ในตัว เป็นของที่เห็นง่ายแต่เอายาก และกว่าจะนำมาใช้เป็นเครื่องรางของขลังที่ทรงอานุภาพนั้นก็ยากยิ่งเพราะต้องผ่านพิธีกรรมซับซ้อนหลายขั้นตอน เป็นอริยทรัพย์ที่แม้แต่ผู้ที่วายชนม์ไปก็สามารถนำไปใช้ในโลกหลังความตายได้ เสมือนบัตรวีไอพีที่ใช้เปิดประตูสู่สรวงสวรรค์ กล่าวกันว่าเหรียญทรัพย์เศรษฐีนี้ คนหาไม่ได้ใช้ ส่วนคนใช้ก็ไม่ได้หา มีไว้บูชาเป็นดั่งเสือนอนกิน ขอเงินได้เงิน ขอทองได้ทอง โดยไม่ต้องเหนื่อยยากลำบาก คือจะหาเงินหาทองได้ง่ายกว่าเขาโดยไม่ต้องเหนื่อยมาก ใช้เป็นเครื่องรางเสริมเสน่ห์ หรือการพนันขันต่อก็ได้ผลดีเยี่ยม อุปสรรคใดๆที่ว่ายากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะความช่วยเหลือจากภูติที่สถิตอยู่ในเหรียญนี้ เพียงแค่บอกกล่าวและหมั่นคอยทำบุญอุทิศให้ เรื่องใดที่ปรารถนาๆก็จะสำเร็จอย่างอัศจรรย์

  👑🐵Phali The Unbeatable (2nd Batch) 
  🏆Pattern.5 (Made 300 Pcs, Price 300 Baht.)
  ⚠️There are special items on the back as follows:
  👹1. The mystical millionaire coin
  -This coin has the mystical power inside itself. Even it is easy to see but, it is very difficult to get. There are many complex ceremonies to transform the mystical power of this ring to be the powerful amulet. It is the excellent property that even the dead person can use in the world after death like as VIP card that use to open the gate to the heaven. Moreover, the finder of this coin has no chance to use but, the user of this coin can use it without finding. Therefore, who has this coin will get money and luck more easily and smoothly like as the wealthy tiger that always has victims to eat comfortably. Can use to be the charming amulet or gambling amulet also effective. All obstacles will be simple when the owner of this coin makes merit and share to the deity spirit of the coin and then the deity spirit will make the owner’s wish come true surprisingly.

   

bottom of page