top of page

⚜️🐍พระนาคปรก (เนื้อนาคากินทอง), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์🐍⚜️
⚠️สุดยอดมวลสารอันเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ผสมเข้ากับ “นาคาสำเร็จ” และ “ปรอทกินทอง”
‼️-บูชา 500 บาท

🎉Available for rent.
✨🐍Phra Nak Prok (Material : Naga Eats Gold) by Phra Arjarn O, Phetchabun.🐍✨
⚠️Various kinds of holy metal were melt together with “Naga’s Rainbow Scale” and “Mercury Eat Gold”.
‼️-Price 500 baht.

 

ประวัติความเป็นมาของพระนาคปรก

เมื่อพูดถึง "พระนาคปรกใบมะขาม" คงไม่มีผู้สะสมพระเครื่องและวัตถุมงคลท่านใดที่ไม่รู้จัก ด้วยพุทธศิลป์ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ และด้วยขนาดที่ "เล็ก" อันเป็นจุดเด่นของพระเครื่องพิมพ์นี้ แต่น้อยคนนักจะรู้ถึงเบื้องลึกในประวัติความเป็นมาของพระนาคปรกใบมะขาม เนื่องจากกรรมวิธีและพิธีในการสร้างพระนาคปรกใบมะขามนั้นถือเป็นศาสตร์วิชาเฉพาะที่มีมาแต่โบราณ สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น โดยพระนาคปรกที่พระอาจารย์โอจัดสร้างนี้เป็นหนึ่งในวิชาสาย "นาคราช" เนื่องจากพระนาคปรกรุ่นนี้มีขนาดที่เล็กมาก เล็กกว่าใบมะขามเสียอีก พระอาจารย์โอจึงให้ชื่อว่า “พระนาคปรกใบกระถิน”

เมื่อครั้งยุครุ่งโรจน์ของอารายธรรมชัยวรมันหรือขอมโบราณ ผู้คนจะเชื่อถือศรัทธาพระนาคปรกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาณาจักรจามอันยิ่งใหญ่ ซึ่งกินพื้นที่ตั้งแต่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม, ประเทศลาว, ประเทศเขมร, ภาคอีสานของไทย, จ.สุพรรณบุรี จนถึง จ.กาญจนบุรี เลยทีเดียว

พระนาคปรก เป็นพระพุทธรูปปางประจำวันเสาร์ ที่มีคติความเชื่อกันว่า พุทธานุภาพพุทธคุณสูงส่ง ในอดีตโบราณาจารย์จะนิยมสร้างพระนาคปรกเป็นพระพุทธรูปบูชาขนาดใหญ่ ด้วยเนื้อศิลา เนื้อโลหะ ประกอบกับบางอารามมีพระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดก็มี สร้างเป็นพระพิมพ์ขนาดเล็กก็มี เพื่ออาราธนาพกติดตัวไปที่ต่างๆ ได้สะดวกขึ้นเพื่อปกป้องรักษา ปกป้องคุ้มกันภยันตรายให้แก่ชีวิต รวมทั้งเพื่อบรรจุกรุไว้ในสถูปเจดีย์ หรือมงคลสถานต่างๆ จวบจนในสมัยรัตนโกสินทร์ พระนาคปรกได้ รับความนิยมจากพระเถราจารย์ โดยสร้างเป็นพระเครื่องขนาดเล็ก มีรูปแบบและขนาดเล็กเท่าใบมะขาม โดยกรรมวิธีปั๊มด้วยโลหะชนิดต่างๆ และนิยมเรียกพระสกุลนี้ว่า พระปรกใบมะขาม ซึ่งมีคติความเชื่อกันว่าพุทธศิลป์และรูปลักษณ์อันมีมุจลินทนาคราชแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเบื้องบนพระเศียรเสมือนกั้นด้วยเศวตฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงเชื่อถือกันว่าพระนาคปรกนั้นมีพุทธคุณในการปกป้องคุ้มครอง และให้ความร่มเย็น นอกจากนี้ พญานาค เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ทั้งปวงอีกด้วย จึงเป็นพระเครื่องทรงพุทธานุภาพพุทธคุณสูงส่ง จนเป็นที่กล่าวขานในวงการพระเครื่องว่า พระปรกใบมะขามมีพุทธคุณสูงส่งจิ๋วแต่แจ๋ว และเป็นที่นิยมแสวงหากันมากในปัจจุบันนี้

ครูบาอาจารย์หลายท่านในสมัยก่อนก็ได้ศีกษาร่ำเรียนวิชานาคราชสืบต่อกันมา อาทิเช่นพระนาคปรก ของหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า เป็นพระนาคปรกเนื้อทองแดงโดด โดยใช้การฆ่าธาตุให้ทองแดงตายกลายเป็นธาตุวิเศษ หรือพระนาคปรก ของหลวงพ่อพิมพ์มาลัย วัดหุบมะกล่ำ ที่วันดีคืนดีจำนวนพระนาคปรกจะเพิ่มจำนวนขึ้น และถ้าเจ้าของพระไม่ปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรม พระนาคปรกก็จะเสด็จหายไปอย่างน่าอัศจรรย์

Phra Nak Prok & Belief.

Phra Nak Prok will support the prayer to be secure and peaceful. Moreover, Naga is the god of wealth so, Phra Nak Prok or called “Phra Naga Covers Buddha” is very good for wealth and luck. Therefore, Phra Nak Prok was praised to be one of the best amulet that is smallest with excellent functions in amulets society.

 

++วิชานาคราช++

[ขุมทรัพย์จากปราสาทหินนครวัด]

ว่ากันว่าเดิมทีตำราวิชาในการสร้างพระปรกใบมะขามนี้อยู่ในหมวดของ”วิชานาคราช” เป็นวิชาที่ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลาภายในปราสาทหินนครวัด ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมกันของเหล่านักสิทธิ์วิทยาและผู้ร่ำเรียนพระเวทย์คาถาตั้งแต่สมัยโบราณ พวกเขามักจะแลกเปลี่ยนและศึกษาวิชาในแผ่นศิลาจารึกอันสถิตอยู่ภายในปราสาทนครวัดร่วมกันอยู่เสมอๆ ภายในปราสาทหินนครวัดนั้นมีศาสตร์วิชามากมายหลายแขนง แต่มีอยู่หนึ่งวิชาที่ถือว่าเป็นยอดมนต์ นั่นก็คือ "วิชานาคราช" ซึ่งประกอบไปด้วย นาคราชใหญ่, นาคราชเล็ก, นาคราชพระพุทธเจ้า,นาคราชพรหมา, และ นาคราชศิวะ วิชานาคราชนี้เป็นวิชาที่มีความวิจิตรพิสดารโดดเด่นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าวิชาใดๆ มีอานุภาพในด้านเมตตาโชคลาภ โภคทรัพย์ ป้องกันภูติผีปีศาจ มหาอำนาจ คุ้มครองป้องกัน คงกระพันชาตรี เรียกว่ามีอานุภาพครอบคลุม 108 ประการครอบจักรวาล

มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าได้มีพระองค์หนึ่งเดินธุดงค์มาจากเมืองเสียมเรียบ ประเทศเขมร พระองค์นี้ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้การปกครองของเขมร ตามวิถีการเมืองในสมัยนั้น ท่านจึงตัดสินใจอพยพเดินจารีกธุดงค์มาอยู่เมืองไทย พระองค์นี้ท่านไม่ได้มาตัวเปล่าแต่ท่านได้นำสุดยอดวิชามาด้วย เป็นตำหรับสีทองอร่ามทำจากทองคำแท้หนักประมาณ20บาท ที่ท่านได้จารึกพระเวทย์ในปราสาทหินนครวัดทั้งหมดไว้ภายใน ท่านได้ผูกตำหรับทองคำไว้กับเอวเดินทางเรื่อยมาจนมาถึงวัดหนึ่งในเมืองไทย วิชาในตำหรับทองคำนั้นได้ถูกคัดลอกลงสมุดข่อย หลังจากนั้นตำหรับทองคำนั้นได้ถูกหลอมเป็นพระนาคปรกใบมะขามในตำนานที่มีผู้คนเสาะแสวงหากันตราบจนทุกวันนี้

++King Naga.++

[ The treasure magical subject of Angkor Wat. ]

Phra Arjarn O made and blessed this Phra Nak Prok Mini followed the magic scripture of “King Naga” or called "Nak Ka Rart", the ancient magic subject from Angkor Wat. The power of this subject is universal so, Phra Arjarn O also praised this subject to be one of the best magic subject that he has ever studied.

พระนาคปรก (เนื้อนาคากินทอง)Phra Nak Prok (Naga’s Rainbow Scale andMercuryEatGold

500,00฿Prix
 • =เนื้อมวลสารนาคาสำเร็จ=-

  ++พระนาคปรกใบกระถิน++

  -โบราณจารย์สมัยก่อน จะพิถีพิถันให้ความสำคัญกับมวลสารมาก การจะสร้างพระนาคปรกนั้นจึงต้องเฟ้นหามวลสารที่มีความเกี่ยวโยงกับพญานาคโดยตรงจึงจะถือว่าถูกต้องตามตำราที่สุด อาทิเช่น แร่จ้าวทะเล, จ้าวบาดาล, จ้าวสมุทร, และนาคสวาส ซึ่งแร่เหล่านี้ล้วนเป็นธาตุกายสิทธิ์อันมีฤทธิ์และคุณวิเศษในตัว การจะหามาซึ่งมวลสารเหล่านี้จึงต้องเจบจบเชี่ยวชาญในศาสตร์ความรู้เกี่ยวกับธาตุวิเศษเป็นอย่างดี

  พระอาจารย์โอได้ให้คนหาแร่ธาตุวิเศษเหล่านี้อยู่นาน กระทั่งมีคนหนึ่งได้เจอแร่ที่ว่าอยู่ในถ้ำ จึงได้นำมาถวายพระอาจารย์โอ ถือเป็นนิมิตหมายมงคลในการสร้างพระนาคปรกนี้ดั่งเทพเทวดาเหล่านาคาบรรดาลให้มา

  ธาตุวิเศษต่างๆที่ได้มานั้นมีน้ำหนักรวมกันได้ประมาณ 140 กิโลกรัม ซึ่งเมื่อนำมาเผาแล้วจะเหลือเพียงประมาณ 14 กิโลกรัมเท่านั้น พระอาจารย์โอได้นำแร่ธาตุเหล่านั้นมาพลี โดยการนำมาบดให้ละเอียดแล้วแช่ในน้ำว่านยาพิเศษ ก่อนนำมาเผาโดยผ่านกลเม็ดเคล็ดลับตามตำราการสร้างพระนาคปรกแห่งสายวิชานาคราช เพื่อให้ได้ธาตุวิเศษที่มีคุณวิเศษจริงมีวรรณะรัศมีสวยงามดั่งเกล็ดแก้วนาคา7สีก็ไม่ปาน อันมีชื่อว่า "นาคาสำเร็จ" ขั้นตอนการเผานี้สำคัญ หากเผาไม่ถูกต้องแล้วธาตุต่างๆจะสูญเพลิงไปหมดสิ้น เหลือเพียงเถ้าถ่านไว้เชยชม

  -=Naga's Rainbow Scale.=-

  ++Phra Nak Prok Mini.++

  -Since the former times, skillful magic masters will highly give precedence to material for making amulet. Therefore, when Phra Arjarn O want to make "Phra Naga Covers Buddha" or Thai people called "Phra Nak Prok", Phra Arjarn O must spend a lot of time to fine the material which directly refer to Naga follow the magic scripture. Those materials are natural minerals which have supernatural power inside. One day, the man that Phra Arjarn O told him to find those minerals found them in the deep cave, then offered to Phra Arjarn O so,it is the auspicious situation like as Naga gave those supernatural minerals to Phra Arjarn O for making the great amulet.

  All supernatural minerals from the deep cave has weight about 140 kilograms but, after burn them into fire, the weight of those supernatural minerals will left about 14 kilograms only. After Phra Arjarn O got those supernatural minerals, he grinned them to be powder and soaked into the special herbal water before burnt follow the secret method of making "Phra Naga Cover Buddha" until he got the special material which look like Naga's Rainbow Glass Scale. If the burning method is wrong, all of supernatural minerals will be changed to useless dust.

  ++เนื้อมวลสารปรอทกินทอง++

  พระนาคปรกใบกระถิน

  ธะนะเต็กธิปะดา (ปรอทกินทอง)

  ‼ตำนานแห่งปรอทกายสิทธิ์‼

  ‼ปรอทที่ทุกคนต่างอยากได้มาครองครอง‼

  ‼ผู้ที่ครอบครอบปรารถนาเงินทองจักได้กินทุกสิ่งอัน‼

  ของ "เจ้าสยาดอ ปะดา เมียเมียโล็วตี ก็อดเมอคิวรี่เวรี่แฮนซั่มเมจิกมาสเตอร์" (พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา)

  ทายาทสายวิชา ท่านอาจารย์อูว์กว่าหล่า และ ท่านอาจารย์อูว์จี สำนักประดาสิทธิเมืองเมียวดี

  ปรอทกินทองเป็นปรอทกายสิทธิ์ประเภทหนึ่งตามศาสตร์วิชาเล่นแร่แปรธาตุ ขึ้นชื่อลือชาว่ามีคุณวิเศษอนันต์จริง แต่การจะหาใครซักคนทำได้สำเร็จนั้นยากยิ่ง เมื่อก่อนเคยมีตำนานกล่าวขานถึงปรอทกินทอง ที่พระอาจารย์โอเคยทำไว้สมัยยังอยู่วัดเก่า เมื่อทำสำเร็จตามตำราแล้ว พระอาจารย์โอก็ได้วางมือไปนาน ปีใหม่ศักราชใหม่นี้ พระอาจารย์โอจึงรื้อฟื้นคืนตำนานแห่งปรอทกินทองกลับให้มาสะเทือนสั่นกัมปนาทโลกาอีกครั้ง

  เหตุที่ปรอทกายสิทธิ์ชนิดนี้ถูกเรียกว่าปรอทกินทองก็เนื่องจาก เวลาหุงต้องคอยป้อนทองคำเลี้ยงใส่ให้ปรอทกิน เพราะตามธรรมชาตินั้นปรอทเป็นธาตุที่อันตรธานหายได้ง่ายมาก จึงจำเป็นที่จะต้องนำทองคำซึ่งเป็นของที่ปรอทชื่นชอบมาล่อให้ปรอทไม่หนีไปจากเบ้า โดยแต่ละครั้งที่นำปรอทไปหุงในเบ้านั้น ผู้ทำต้องคอยป้อนทองคำให้ปรอทกินในปริมาณที่พอเหมาะพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป เพราะหากปริมาณสัดส่วนของทองคำและปรอทไม่ถูกต้องตามสูตร ทั้งปรอทและทองคำจะหนีหายออกจากเบ้าไปหมด ซึ่งแต่ละครั้งที่ปรอทได้กินทองคำเข้าไป อิทธิฤทธิ์ก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับ ผู้เผาปรอทชนิดนี้จึงต้องทำอย่างพิถีพิถันและละเอียดรอบคอบถึงจะได้ปรอทกินทองที่มีฤทธิ์ตามตำรา พระอาจารย์โอได้ใช้ทองคำ 99.99% รวมไปถึงเครื่องประดับทองคำสมัยทวารวดีที่มีแร่ปรอทแทรกอยู่ในเนื้อมาป้อนให้ปรอทกินอยู่นานจนปรอทอิ่มทอง เพราะพระอาจารย์โอกล่าวว่า “การหุงปรอทกินทองก็ไม่ต่างกับการเลี้ยงไก่ หากเราให้อาหารไก่ด้วยอาหารที่มีคุณภาพ ไก่นั้นก็จะออกไข่ที่สดใหม่ให้เราเป็นการตอบแทน”

  คุณวิเศษหลัก 5ประการของปรอทกินทอง

  1.ควรนำไปทำเป็นแหวนหรือจี้เพื่อให้สัมผัสกับร่างกายเพื่อให้ปรอทสามารถช่วยเหลือเกื้อหนุนผู้เป็นเจ้าของอย่างเต็มที่ สามารถขับพิษร้ายที่ตกค้างอยู่ในร่างกายออกไป ทำให้มีกำลังวังชา ใช้สวมใส่เวลานอนหลับ ทำให้นอนหลับสบาย ตื่นมาด้วยความสดชื่น

  2.ป้องกันสิ่งอัปมงคล อำนาจคุณไสย์มนต์ดำ ภูตผีปีศาจร้าย อันตรายทั้งปวงไม่ให้มากร้ำกรายราวี ทั้งยังป้องกันภยันตราย แคล้วคลาดจากอุบัติเหตุเภทภัย เป็นคงกระพันชาตรี ศัตรูหมู่คนพาลแพ้ภัยตนเอง ป้องกันอสรพิษ สัตว์มีพิษทั้งหลายตลอดจนเขี้ยวงาต่างๆได้

  3.ปรับสมดุลธาตุทั้ง๔ในร่างกายให้สม่ำเสมอ ไม่เจ็บป่วยง่าย มีสุขภาพดี ทั้งยังเสริมธาตุทองในตัว ช่วยเสริม อำนาจ วาสนา บารมี เสน่ห์ โชคลาภ หนุนดวง ให้ทำมาหากินเจริญรุ่งเรือง เสริมในสิ่งที่ขาด เสริมสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น เพราะทองเป็นธาตุที่เข้าได้กับทุกธาตุไม่ว่าอยู่กับธาตุไหนก็ทำให้ธาตุนั้นมีค่า ส่องสว่างมากยิ่งขึ้น

  4.เสริมดวงชะตาราศี เวลาดวงชะตาขึ้น ปรอทกินทองนี้จะสุกใสเปล่งประกายทอง เวลาดวงตกเคราะห์ร้ายตามอิทธิพลของจักรราศี ปรอทกินทองจะหม่นหมองคล้ำดำลง เมื่อสีสันของปรอทกินทองคล้ำลงให้นำปรอทกินทองไปแช่ในน้ำส้มป่อยแล้วอาราธนาคุณครูบาอาจารย์และเทพเทวดาผู้อารักษ์รักษาปรอทช่วยเสกน้ำให้เป็นน้ำมนต์อาบตัว แล้วควรทำบุญสะเดาะเคราะห์เสีย จะดีนักแล

  5.เวลาจะเดินทางไปไหน ให้นำน้ำหอมมาประพรมลูบทาที่ปรอทกินทองแล้วอธิษฐานจะสมดังใจเราแล เมื่อบูชาปรอทกินทองเจ้าของควรไหว้พระสวดมนต์อยู่เสมอหรือสวดบทพระพุทธคุณ อิติปิโสวันละ3รอบจะดียิ่งๆขึ้นไปอย่างมากนักแล

  ++Mercury Eat Gold.++

  Phra Nak Prok Mini.

  5 Fantastic Functions Of Mercury Eat Gold.

  1.The owner should take Mercury Eat Gold to make a ring or pendant because when Mercury Eat Gold touch the owner’s skin directly, it will expel disease and illness out of the owner and also support the owner effectively. It will increase the owner’s energy and help the owner sleeps well and wake up with freshness.

  2.Mercury Eat Gold can protect the owner from black magic, ghost, poisonous animal, accident and danger. Being invulnerableand eliminate opponents.

  3.Mercury Eat Gold will improve the owner’s health to be healthy and reinforcethe gold mineral inside the owner’s body that will support the owner to be lucky, wealthy and having a good look. Also good for business and support whatever the owner lack off because Gold is the natural mineral that can accord with any mineral and make that mineral become more worth and shining.

  4.Mercury Eat Gold will support the owner’s destiny. When the owner’s destiny raises up, Mercury Eat Gold will be shining as gold. In the other hand, when the owner’s destiny is down due to the zodiac changes, Mercury Eat Gold will become dull. Therefore, when Mercury Eat Gold become dull, the owner should take it into the pure water and pray to the mercury teacher and holy things who maintain this Mercury Eat Gold to bless the water to be holy water for bathing and go the make merit at the temple also.

  5.The owner should perfuse perfume upon Mercury Eat Gold and then make a wish, the wish will come true. The owner should pay respect to Buddha and chant Buddha’s spell often to get the complete effectiveness of Mercury Eat Gold.

   

bottom of page