top of page

การจัดสร้าง #พระบารมี30ทัศกำจัดคราส เป็นการอ้างถึงบารมีของพระพุทธเจ้ามาทำ
พระบารมี30ทัศกำจัดคราส นอกจากจะป็นพระเครื่องที่เปี่ยมล้นด้วยพุทธศิลป์อันงดงาม และมีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งเนื้อหาและมวลสารแล้ว ยังแฝงไว้ด้วยธรรมะอันลึกซึ้ง เพราะองค์พระทั้ง 30 องค์นั้นเป็นตัวแทนของพระบารมีธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญถึง 4 อสงไขย 100,000 กำไลกัปจนครบถ้วนบริบูรณ์เต็มที่ ๓๐ ประการ
อันประกอบไปด้วย
-ทานบารมี ๓ ขั้น
-ศีลบารมี ๓ ขั้น
-เนกขัมมะบารมี ๓ ขั้น
-ปัญญาบารมี ๓ ขั้น
-วิริยะบารมี ๓ ขั้น
-ขันติบารมี ๓ ขั้น
-สัจจะบารมี ๓ ขั้น
-อธิษฐานบารมี ๓ ขั้น
-เมตตาบารมี ๓ ขั้น
-อุเบกขาบารมี ๓ ขั้น
รวมกันเป็นบารมี ๓๐ ทัศที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เป็นยิ่งกว่าใครใดในโลก
ด้วยอานุภาพแห่งองค์พระสัพพัญญูนี้เอง เป็นเหตุทำให้อสุรินทราหูยอมศิโรราบประนบน้อมกราบกรานพระพุทธองค์ และขอเอาพระไตรสรณคมน์เป็นที่พึ่งที่ระลึกจนพุทธเจ้าได้ให้ดำรัสพยากรณ์ไว้ว่าอสุรินทราหูจะได้เป็นพระโพธิสัตว์สืบต่อไปในอนาคตตกาลภายภาคหน้า

“Buddha's 30 Virtues Eclipse Destroying” is the amulet that full of Buddhist art with prominent look. This amulet has 30 images of Buddha which refer to the virtues that Buddha performed meritorious acts for googolplex years until perfectly complete 30 virtues.
Due to the 30 virtues of Buddha, Asurinta Rahu surrendered and prostrated himself to Buddha and spent his life follow threefold refuge until Buddha forecasted that Asurinta Rahu will be Bodhisattva in the future.

 

แม้แต่พระผู้สร้างก็ยังห้อยบูชาไว้เอง

พระอาจารย์โอก็ห้อย "พระบารมี30ทัศกำจัดคราส" เพราะพระชุดนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของพระอาจารย์โอที่ตั้งใจสร้างไว้อนุเคราะห์ผู้ศรัทธาให้พ้นจากอาถรรพ์ของ "คราส" เนื่องจากคราสครั้งนี้ร้ายกาจยิ่งนัก อาถรรพ์ของมันจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของผู้คนไปอีกนาน ฉนั้นใครมีพระกันคราสรุ่นนี้ ขอให้พกติดตัวอย่างน้อย 6 เดือนเพื่อความผาสุขของตัวท่านเอง

Even The Maker Also Use By Himself.

Phra Arjarn O also wear "Buddha's 30 Virtues Eclipse Destroying" because Phra Arjarn O very proud to present this amulet to his believers for protection and avoiding bad effect of "Eclipse". The eclipse effect will influence people for a long time so, who has this amulet please wear for 6 months at least to be safe.

 

มวลสารสำคัญในการจัดสร้าง “พระบารมี30ทัศกำจัดคราส”

สำหรับมวลสารในการจัดสร้างพระบารมี30ทัศกำจัดคราสที่พระอาจารย์โอคัดสรรมานั้น แต่ละชนิดล้วนแล้วแต่สุดยอดแทบทั้งสิ้น อาทิเช่นผงศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาจารย์โอใช้สร้างพระหลายๆรุ่น, ผงยากันคราส, ผงเสกเทวดา, ผงพระกรุเก่าต่างๆ, ผงหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี, ผงพระ25ศตวรรษ, และผงว่านยาทางหนุนดวงค้ำคูนชะตาสารพัดมากมาย นอกจากนี้ยังมีมวลสารพิเศษอีกหลายชนิดดังนี้:

1. ผงเบญจวิเศษ

-เป็นผงยันต์ทั้ง 5 อย่างได้แก่ ผงปถมัง, ผงอิธิเจ, ผงตรีสิงเห, ผงมหาลาภและผงพุทธคุณ

1.1. ผงปถมัง เป็นผงที่ว่าด้วยการเกิดทั้งมวล ว่าด้วยการเกิดแห่งของสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ โดยบทเริ่มต้นจะขึ้นว่า "ปถมัง พิณธุกัง ชาตัง" อันหมายความว่า "จุดเล็กๆนี้คือพิณธุ อันเป็นปฐมแห่งการกำเนิดทุกสิ่ง กำเนิดชีวิต กำเนิดสิ่งดีงามสิ่งมงคลทั้งหลาย"

1.2. ผงมหาราช เป็นผงที่ว่าด้วยการกำเนิดแห่งมหาราช มหาราชาแห่งธรรมทั้งมวล ว่าด้วยโลกียธรรมและโลกุตตรธรรม เปนองค์แห่งความเป็นไปแห่งความเจริญรุ่งเรืองแต่ฝ่ายเดียว

1.3. ผงอิธิเจ เป็นผงที่ว่าด้วยการกำเนิดจากมูลกัจจายนะ แห่งการสนธิมูล เป็นบาลีไวยกรณ์ที่ใช้เล่าเรียนกันในหมู่คณะสงฆ์ยุคโบราณ ซึ่งเป็นการถอดเอาข้ออรรถข้อธรรมและหัวใจในคำภีร์ออกมาได้อย่างวิจิตรพิสดารจนมีอาณุภาพในทางเสน่ห์เมตตาอย่างรุนแรง ดึงดูดจิตใจผู้คนสิ่งของหรือแม้แต่สัตว์ ทำให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ที่พบเห็น

1.4. ผงตรีนิสิงเห เป็นผงที่ว่าด้วยการกำเนิดแห่งทวยเทพทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินยี่สิบสี่บาดาลตลอดจนถึงการกำเนิดแห่งองค์พุทธะ ซึ่งในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ จะขาดองค์ตรีนิสิงเหนี้มิได้เลย

1.5. ผงพุทธคุณ เป็นผงที่เกิดจากการเดินกลบทตามสนธิ์สร้อยสูตรตามคำภีร์รัตนมาลา ทำให้บังเกิดคุณแห่งพุทธานุภาพ ธัมมานุภาพ และสังฆาานุภาพอย่างเอกอุ

เมื่อได้ผงทั้ง5ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจะมีการรวมผงทั้ง5นั้นเข้าด้วยกัน เปรียบดั่งพระพุทธเจ้า5พระองค์รวมมาสู่พระอรรถธรรมเป็นหนึ่งเดียว รวมเป็นพระสัทธรรมอันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง

2. ผงเกราะเพชร

-ผงชนิดนี้เป็นผงเก่าของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น สมัยก่อนครูบาอาจารย์ในสายวิชานี้จะนำผงเกราะเพชรเพียงน้อยนิดอุดไว้ภายในพระเครื่องก็บังเกิดความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากแล้ว โดยชาวบ้านในสมัยนั้นมักนำมาใช้แช่น้ำมนต์เพื่อเป็นยารักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วย และขับไล่อาถรรพ์ต่างๆ ผงเกราะเพชรนี้เป็นผงศักดิ์สิทธิ์ทางสายคุณพระ ที่ได้จากการเขียนผงลบผงบนกระดานชนวนด้วยการเดินกลบทยันต์เกราะเพชร เป็นยันต์ที่ได้จากการถอดอาขยานบทพุทธคุณ56ห้องออกมาได้มากถึง 56 แบบยันต์ ครูบาอาจารย์สมัยก่อนจะทำผงเกราะเพชรนี้เฉพาะเวลาที่พระปั่นปาฏิโมกข์ในช่วงเข้าพรรษา

3. ผง18โองการ (สีขาว)

-“มนต์18โองการ” เป็นหนึ่งในวิชาที่พระอาจารย์โอให้ความเคารพนับถือมาก จากประสบการณ์จริงที่ท่านเคยใช้ช่วยเหลือผู้คนมาแล้วมากมาย เมื่อใครก็ตามที่ถูกคุณผีคุณไสยเล่นงาน มาขอความช่วยเหลือจากท่าน ท่านมักมีคำพูดติดปากว่า “แบบนี้ต้องเจอ18โองการ!!”

มนต์18โองการถือเป็นยอดมนต์ที่เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้กลายเป็นสิ่งที่งดงามได้ หรือใช้เสกน้ำมนต์เพื่อชำระล้างอัปมงคลเสนียดจัญไรและใช้ถอดถอนคุณไสย นอกจากนี้ยังใช้เสริมวาสนาจากคนวาสนาด้อยให้กลายเป็นคนวาสนาดีก็ยังได้ ผง18โองการนี้จึงมีคุณวิเศษในการถอดถอนอาถรรพ์ คุณไสยมนต์ดำ ชำระล้างเสนียดจัญไร ตัวขวางโชคขวางทรัพย์ เมื่อสิ่งไม่ดีได้ถูกล้างออกไป สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าก็จะเข้ามา เป็นมหาถอนที่ทำจากผงลบกระดาน ด้วยยันต์มหาถอนใหญ่ แล้วผสมว่านมหาหอกโภกศ้กดิ์ พญาว่าน มหาว่าน ว่านนางคุ้ม รางจืด ปลุกเสกตามตำราโบราณ.

4. ผงศักดิ์สิทธิ์สายพระปัจเจก

-เป็นผงศักดิ์ศิทธิ์เก่าที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น อาทิเช่นผงลบกระดานของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค และผงพุทธคุณของหลวงพ่อนวล วัดโพธิ์บางระมาด

5. อุลกมณี

-อุลกมณี หรือ สะเก็ดดาว เป็นเหมือนหินที่มีพลังในตัว และถือว่าเป็นของจากฟ้า เป็นหินสีดำวาว เชื่อกันว่าจะช่วยให้หนุนดวง เสริมดวง เสริมบารมี คนที่มีเคราะห์พกติดตัวไว้จะช่วยให้เคราะห์หนักกลายเป็นเบา หรืออาจช่วยแก้เคราะห์นั้นในไปตัว ทำให้ชีวิตมีแต่คำว่ารุ่งเรือง

6. กะลาตาเดียว

-กะลามะพร้าวนั้นเป็นผลไม้ที่มีความมหัศจรรย์อยู่ในตัว กล่าวคือเป็นผลไม้ที่อยู่กลางหาวกลางฟ้า น้ำมะพร้าวจึงเปรียบเสมือนน้ำอมฤต

ในลัทธิพราหมณ์เวลาจะประกอบพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่จะนำมะพร้าวมาร่วมในพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่สมัยโบราณกาลอยู่เสมอเพราะถือว่าน้ำมะพร้าวเป็นน้ำอมฤต เป็นน้ำที่บริสุทธิ์ เกิดขึ้นท่ามกลางฟ้าดิน และมะพร้าวเกิดขึ้นอยู่บนต้นมะพร้าวที่เป็นต้นไม้สูง ได้รับพลังสุริยันจากดวงอาทิตย์และพลังจันทราจากพระจันทร์อย่างเต็มที่ เพราะกว่าจะกลายเป็นลูกมะพร้าวลูกหนึ่งใช้เวลานานนับปี จึงได้ซึบซัมพลังจากแสงอาทิตย์และแสงจันทร์ทั้งปี ครบทุกฤกษ์ทุกยามเลยทีเดียว

นอกจากนี้ โบราณอาจารย์ผู้ที่เชี่ยวชาญวิชาอาคม จะนำมะพร้าวตาเดียวหรือกะลาตาเดียวนั้น มาลงอักขระทั้งสองด้านโดยจะลงอักขระสุริยประภาบนซีกที่มีรูน้ำไหลเป็นดั่งซีกของพระอาทิตย์และลงอักขระจันทรประภาบนซีกที่ไม่มีตาเป็นดั่งซีกของพระจันทร์ เพื่อให้เกิดความเข้มขลังและประสิทธิภาพในการบูชาอย่างสูงสุด

ด้วยเหตุนี้เองกะลาและราหู จึงมีความลงเอยกันและความเกี่ยวข้องกันอย่างลงตัว โบราณจารย์จึงนำกะลาตาเดียวมาทำเป็นวัตถุมงคลในรูปลักษณ์ของราหู จนเกิดเป็นวัตถุมงคลที่มีตำนานเล่าขานจวบจนปัจจุบัน

7. ผงยาสุริยะและจันทระ

-เป็นผงยาชั้นสูงสายพม่าซึ่งหายากและทำได้ยากเด่นทางเสริมดวงและแก้ชงราหู

8. พลอยกินบ่เซี่ยง

-"กินบ่เซี่ยง" หมายถึงไม่ให้หมด ไม่ให้เซี่ยง ไม่ให้สูญ ให้เจริญงอกงามสืบต่อไป จึงเชื่อถือกันมาแต่โบราณว่า ผู้ครอบครองพลอยกินบ่อเซี่ยงจะโชคดี มีกินตลอด มีใช้ไม่มีหมด

พระบารมี30ทัศกำจัดคราส เนื้อพิเศษ พิมพ์ใหญ่

฿1,200.00Prix
 • ✨#พระบารมี30ทัศกำจัดคราส✨
  ✅2.เนื้อพิเศษ
  🌞-พิมพ์ใหญ่ (บูชา 1,200 บาท)

  ✨Buddha’s 30 Virtues Eclipse Destroying.✨
  ✅2.Special Version.
  🌞-Big size (Price 1,200 baht.)

bottom of page