top of page

🌞#พระอนุรุทธเสาร์5, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
"พระอนุรุทธ" เป็นเลิศทางอุดมสมบูรณ์พูนสุข ผู้ใดบูชาจะไม่ได้พบเจอกับคำว่า ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้ ไม่สบาย ไม่สำเร็จ ตลอดกาลนาน สามารถอาราธนานำพระอนุรุทธลงสรงน้ำเพื่ออธิษฐานทำ "น้ำมนต์18โองการ" ได้อีกด้วย สร้างจากชนวนมวลสารมงคลที่พระอาจารย์โอได้สะสมต่อยอดมายาวนาน และแผ่นยันต์ศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นทางด้านโชคลาภเงินทอง และหนุนดวงเป็นหลัก

“พระอนุรุทธเถระ” ผู้ได้รับพรจากพระปัจเจกพุทธเจ้าว่า "จะไม่พบกับคำว่าไม่ได้ จะไม่เจอกับคำว่าไม่มี" และพระบรมศาสดาโคตมพุทธเจ้ายังทรงได้ตรัสยกย่องชมเชยว่าเป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทาง “ผู้มีทิพยจักษุญาณ” เพราะพระอนุรุทธได้เจริญอาโลกกสิณตรวจดูสัตว์โลกด้วยทิพยจักษุญาณเสมอ ตลอดทั้งกลางวัน และกลางคืน ยกเว้นขณะกำลังฉันภัตตาหารเท่านั้น

สำหรับรูปลักษณ์ที่สะดุดตาของพระอนุรุทธรุ่นนี้ พระอาจารย์โอท่านได้อุปมาการ "เข้าฌาน" เกือบ24ชั่วโมงต่อวันของพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศในญาณทัศนะออกมาในลักษณะของการนั่งกึ่งหลับกึ่งตื่น ก้มหน้าสัปหงกเล็กน้อยอุปไมยดั่งอาการของคนกำลังดิ่งสู่ห้วงนิทรา มือทั้งสองวางทับไขว้กันอย่างผ่อนคลายสบายอารมณ์ โดยที่กายของท่านยังคงตั้งตรงแบบ "อุชุกายัง" อยู่อย่างมั่นคง บ่งบอกถึงการมีสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก 

ซึ่งนอกจาก "พระอนุรุทธ" จะทรงเป็นปฐมปรมาจารย์แห่งอานุภาพพระศาสนาสายทิพยจักษุผู้ประดิษฐานพระพุทธศาสนา ณ เส้นทางสายไหมองค์แรกแล้ว ท่านยังทรงเป็นครูต้นแห่ง "มนต์18โองการ" ยอดมนต์ที่เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้กลายเป็นสิ่งที่งดงามได้ หรือใช้เสกน้ำมนต์เพื่อชำระล้างอัปมงคลเสนียดจัญไรและใช้ถอดถอนคุณไสย นอกจากนี้ยังใช้เสริมวาสนาจากคนวาสนาด้อยให้กลายเป็นคนวาสนาดีก็ยังได้ อ้างอิงจากท่อนคาถาช่วงท้ายของมนต์บทแรกที่มีกล่าวถึงท่านว่า "พระครูกูนั้นชื่อพระอนุรุทธเถร ให้กูมาเสกน้ำมนต์ รดราด รดบ้าน รดเรือน รดผู้ รดคน รดที่ รดทาง โอมสิทธิพุทธัง โอมสิทธิธัมมัง โอมสิทธิสังฆัง" 

ปลุกเสกในฤกษ์เสาร์5 (วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563) ตามคติความเชื่อของโบราณเชื่อว่า ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็ง และมีพลังมาก ถ้าทำอะไรผลประโยชน์ก็จะได้มาก หากมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้า ซึ่งเป็นฤกษ์ที่เป็นมงคล และดีเลิศทุกอย่าง วัตถุมงคลในพิธีจะมีพุทธคุณด้านคงกระพัน และแคล้วคลาด มากกว่าวันปกติ

สำหรับพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในฤกษ์เสาร์5ปีนี้ ถือว่าอลังการยิ่งกว่าปีไหนๆเพราะพระอาจารย์โอท่านได้ขออัญเชิญองค์ปู่ใหญ่เหวัชระปรเมศวร มหาไตรโลกาธิบดีผู้ทรงทำหน้าที่เป็น "ยิดัม" คอยปกป้องพิทักษ์พุทธศาสนา มาเป็นองค์ประธานในพิธี สายสิญจน์ที่เป็นดั่งสะพานเวทย์มนตร์ถูกเชื่อมโยงจากองค์ท่านไปสู่วัตถุมงคลทุกๆชิ้น

นอกจากนี้พระอาจารย์ท่านยังได้นำสุดยอดกลเม็ดเคล็ดลับแห่งวาโยศาสตร์จาก "วิชากักลมอัสมิตา" ที่ท่านอาจารย์ อัตถนิชย์ โภคทรัพย์ (Atthanij Pokkasab) เป็นผู้เผยแผ่ มาผนวกร่วมกับการปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งนี้ด้วย

โดยพระอาจารย์ท่านได้ใช้วิชากักลมอัสมิตานี้ในการทรงอารมณ์จับเอาบาทฐานแห่งองค์อานาปานสติภาวนามัย ตามหลักการปฏิบัติทางจิตของพุทธศาสนาในนิกายสรวาสติวาทตันตระวัชรยาน เพื่ออธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนี้เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 27 มีนาคม ถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งของวันที่ 28 มีนาคม 2563 พระอาจารย์โอจึงกล้าการันตีว่ารุ่นนี้เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆ

💁‍♀️จัดสร้างทั้งหมด2ขนาด:
-พิมพ์ใหญ่ สูง5.5ซม (บูชา 3,600 บาท)
-พิมพ์เล็ก สูง1ซม (บูชา 100 บาท)

พระอนุรุทธเสาร์5 พิมพ์เล็ก Phra Anuruddha Sao 5 small model

100,00฿Prix
 • 🌞Phra Anuruddha Sao 5 by Phra Arjarn O, Phetchabun.
  "Phra Anuruddha" is the great amulet of abundance & happiness. Who prays "Phra Anuruddha" will never face with shortage, badness, sickness, disappointment, inefficacy, and failure because he nevers know "Not Have". Moreover, the prayer can bring this amulet to soak in the water for making "18 Revelations Holy Water" also. The material of this amulet made from various kinds of holy matal which has power itself in case of wealth & supporting destiny.

  Phra Anuruddha who was blessed by Pratyekabuddha to be the most lucky person will never experience “Not Have”. Moreover, he also was praised by Buddha to be the most excellent in the area "Celestial-Eye" better than any other monk because he always spend time all day all night except meal times for practicing meditation and using his Celestial-Eye to examine the world beings & help living creatures on the earth. Moreover, he was a Buddhist monk who was intelligent and knew Dhamma Vinaya thoroughly also.

  For the outstanding posture of Phra Anuruddha, Phra Arjarn O compared his "Meditation" that is almost 24 hours per day into the posture of a monk who is sitting half-asleep & bending down the head a little bit. His hands are interlacing placing relaxedly while, his back still stand upright which means he still has full consciousness, fully aware of every inspiration and expiration.

  "Phra Anuruddha" is not only has the powerful "Celestial-Eye" but, he is an important teacher of "18 Revelations magic subject" also because there is a phrase that mentioned his name in the first chapter of mantra. "18 Revelations" the great magic which can change bad thing to be good thing or even bless the water to be holy water for clearing bad thing out of body by bathing and drinking. Moreover, this subject was used to upgrade the destiny of a person to be superior level also.

  Blesssing ceremony on auspicious time "Sao 5" (March 28, 2020) According to the ancient belief, Saturn is the planet of impregnability and power so, whatever ceremony happen in “Sao 5” day will be very powerful and effective rather than general days. This auspicious time will make amulets have more power in case of invulnerability and protection.

  For the blessing ceremony on "Sao 5" this year is very special, Phra Arjarn O specially invited the power of "Hevajra (Pramasuan)" or "Yidams" to bless every piece of amulet in the ceremony. Moreover, Phra Arjarn O also used holy spell to bless this coin together with the special breathing meditation technique named "Asmita" that "Arjarn Atthanij Pokkasab" is the person who pass on this knowledge. Therefore, Phra Arjarn O guaranteed that this "Phra Anuruddha Sao 5" including others amulet in "Sao 5" ceremony are very powerful likes never happened before.

  💁‍♀️There are 2 models made:
  -Big Model. Height 5.5 cm. (Price 3,600 baht)
  -Small Model. Height 1 cm. (Price 100 baht)

bottom of page