top of page

พระเจ้าเปล่งรัศมี (เนื้อเหล็กไหลประกายรุ้ง), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

‼อีกหนึ่งสุดยอดพระเครื่องที่พระอาจารย์โอขอฝากไว้เป็นตำนาน ให้แก่ศานุศิษย์ผู้ศรัทธาทั้งสมัยนี้จนถึงอนาคตกาล‼

‼เหล็กไหลอาจเป็นเรื่องเหลวไหลสำหรับใครหลายคน

เพราะมีน้อยคนจักมีวาสนาได้ยลยิน‼

พระอาจารย์โอได้นำ "เหล็กไหล" ชนิดต่างๆที่พระอาจารย์เก็บสะสมมาทั้งชีวิตมาทำการหุงรวมกันโดยใช้เครื่องยาสูตรลับเฉพาะเพื่อใช้ "ฆ่าเหล็กไหล" ตามตำราการสร้าง "พระยืดดอยไซ" สุดยอดพระเครื่องในตำนานแห่งเมืองลำพูน อันมีโคลงกลอนกล่าวถึงว่า "ดอยไซเหล็กไหลล้ำ พุทธคุณ เป็นเอกองค์ค้ำจุน ทั่วหน้า ชินเงินรวมเหล็กหลาย กันอยู่ตรึงตรา ขลังลือนามท่านว่า สุดยอดพระพันปี"

ที่พระอาจารย์โอต้องทำการฆ่าเหล็กตายก็เพื่อให้มีคุณวิเศษสูงขึ้นอีกขั้น เมื่อเหล็กไหลตายสนิทดี จะมีผลต่อดีผู้บูชาทุกคนและไม่มีโทษ วิธีนี้เรียกว่า "การฆ่าธาตุ" เป็นการทำธาตุกายสิทธิ์ให้มีคุณในตัว เป็นธาตุที่อิ่มตัวปริปุณณังในตัวแล้ว คือธาตุตายนั่นเอง ตายจากสิ่งหนึ่งไปเกิดอีกสิ่งหนึ่ง เรียกว่า "โอปาติกะธาตุ" เช่น สำนักวัดปากคลอง จะมีการฆ่าทองแดงตาย เรียกทองแดงโดด, ฆ่าตะกั่วตายแบบหลวงพ่อเนียม วัดน้อย หรือฆ่าปรอทตายแบบพระอาจารย์โอ พุทโธรักษาเป็นต้น

เหล็กไหล คือก้อนแร่เหล็กบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ได้รับการอธิษฐานบรรจุฤทธิ์ โดยพระฤาษีผู้ทรงฌาณชั้นสูง เพื่อธำรงคุณงามความดี โดยมีธาตุกายสิทธิ์เป็นผู้คอยช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากให้พ้นภัย จัดเป็นธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีรังสีหรือพลังปราณที่ทรงอำนาจในการ ป้องกันตัว และสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวให้พ้นจากภัยอันตรายอันเกิดจากอาวุธปืนหรือของมีคม เป็นสสารที่มีชีวิตเป็นอมตะและหายากยิ่ง ต้องมีพิธีกรรมมากมายกว่าจะได้มา

พระเจ้าเปล่งรัศมี ของพระอาจารย์โอรุ่นนี้มีความงดงามเปล่งประกายรุ้ง7สีมีรัศมี7แสงระยิบระยับ เชื่อกันว่าเหล็กไหลที่มีวรรณะ "เจ็ดสีประกายรุ้ง" เกิดจากอำนาจบารมีของ อริยะเทพ อริยะพรหมผู้รักษาเหล็กไหล ที่ปฏิบัติจนสภาวะจิตเป็นสีประกายรุ้งรัศมีสวยสดงดงาม เป็นธาตุที่หาได้ยากที่สุดและมี อำนาจครอบจักรวาลประหนึ่งแก้วสารพัดนึก แต่สิ่งที่จะอธิษฐานนั้นจะสำเร็จได้โดยไม่เกินอำนาจของกฏแห่งกรรมตามวาสนาเท่านั้น

จัดสร้างฝากไว้เป็นตำนาน 2 พิมพ์ด้วยกัน:

1.ปางสมาธิ

-เด่นเรื่องโชคลาภเงินทอง

2.ปางมารวิชัย

-เด่นเรื่องปราบปรามคุ้มครอง

Buddha Shines Radiance (Rainbow Leklai) by Phra Arjarn O, Phetchabun.

!!One of the great amulet which Phra Arjarn O leaves to recent disciples until disciples in the future time.!!

!!Leklai may be gammonfor many people because only few people will have a chance to fondle.!!

Phra Arjarn O took “Leklai” that he has collected whole life melted together with the secret medicine until “Leklai” was died and born to be the supernatural substance which has more power.

This Buddha Shines Radiance has 7 colors lightinglike as rainbow. There is a belief that Leklai which has rainbow color was belonged to Great God & Great Brahma. It is very rare to find with universal functions. Who has this kind of Leklai can pray for wishes. If that wish is not over law of Karma, it is possible to success.

There are 2 models of Buddha Shines Radiance:

1. Meditating Action.

-Good for wealth & luck.

2. Defeating Mara Action.

-Good for protection and against bad things.

พระเจ้าเปล่งรัศมี(เนื้อเหล็กไหลประกายรุ้ง)ปางมารวิชัย Buddha Shines Radiance

500,00฿Prix
  • 2.ปางมารวิชัย

    -เด่นเรื่องปราบปรามคุ้มครอง

    2. Defeating Mara Action.

    -Good for protection and against bad things.

bottom of page