top of page

🐒⚔️🐃พาลีหักเขาทรพี, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
⚠️ #ไม่ว่าผู้ใดคิดอาจหาญเป็นอริศัตรู
⚠️ #จักต้องพ่ายแพ้อดสูแก่ผู้มีพญาพาลี
พระอาจารย์โอเห็นว่า “พญาพาลี” นี้เก่งกล้าดีแท้ เป็นพญาวานรที่ไร้เทียมทานตัวจริง ทั้งยังเป็นผู้รักษาสัจจะวาจา ประจวบเหมาะกับวิชาที่ร่ำเรียนมาก็มีความเกี่ยวข้องกับพญาพาลีอยู่ไม่น้อย ท่านจึงได้สร้างพญาพาลีออกมาให้ผู้บูชาสามารถอธิษฐานขอกับพญาพาลีได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าศึกรัก,ศึกงานหรือศึกใดๆก็ย่อมจะได้รับชัยชนะเสมอ เพราะไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใคร กำลังของคู่แข่งจะถูกสูบมาเพิ่มให้แก่ผู้บูชาพญาพาลีครึ่งหนึ่งโดยทันที นอกจากนี้ผู้บูชาจะเป็นคนที่ดวงดีเหนือผู้อื่นอีกด้วย เหตุเพราะพญาพาลีเป็นเจ้าของสรรพวิชาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ทำนายต่างๆทั้งปวง

⚔️👹#กำราบศัตรูคู่แข่งให้อยู่หมัดด้วยกำลังของพาลี
พระอาจารย์โอได้นำแผ่นยันต์อันศักดิ์สิทธิ์มากมายทาง "กำราบศัตรู" มาหลอมรวมกันเป็นมหาชนวนในการสร้าง "พาลีหักเขาทรพี" รุ่นนี้ โดยเน้นไปทางสยบศัตรูเป็นหลัก ขจัดผู้คิดร้ายทั้งปวงให้สิโรราบ ได้รับชัยชนะอยู่เหนือคู่แข่งและคนพาล เฉกเช่นเดียวกับพาลีพญาวานรผู้สังหารและหักเขาทรพีจนได้รับชัยชนะอันยิ่งใหญ่อย่างสง่างาม ที่แม้แต่เหล่าเทวดาก็ต้องมาโปรยปรายพิรุณฝนเย็นใสลงมาเพื่อร่วมชื่นชมยินดีถึงชัยชนะในครั้งนั้นด้วย

🌞🐲#อุดด้วยสุดยอดผงจากเขาและเขี้ยวของสัตว์ทรงพลัง
ตรงบริเวณท้องของพาลีหักเขาทรพี จะอุดด้วย "ผงสัตตเขานวเขี้ยว" ประกอบด้วย ผงเขาสัตว์ 7 ชนิด เช่น เขากวาง, เขาควาย, เขาวัว, เขาแกะ, เขากระทิง, เป็นต้น และผงเขี้ยวสัตว์ 9 ชนิด เช่น เขี้ยวเสือ, เขี้ยวหมี,เขี้ยวจระเข้, เขี้ยวหมู, เขี้ยวแรด และงาช้าง เป็นต้น

👑🐵#พญาพาลีหักเขาทรพี
🔮🧙‍♂️ #จากมหากาพย์ก้องโลกสู่เครื่องรางอันวิจิตร
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการเครื่องรางของขลัง กับสุดยอดวัตถุมงคลที่ไม่มีใครเคยจัดสร้างมาก่อน "พาลีหักเขาทรพี" ถือเป็นงานศิลปะชิ้นโบว์แดงที่พระอาจารย์โอได้จัดสร้างขึ้นโดยจำลองมาจากเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในมหากาพย์รามเกียรติ์ คือการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ระหว่างพญาลิงผู้ไร้เทียบมทานนามว่า "พาลี" พญาวานรกายาเขียวผู้ได้รับพรจากพระอิศวรว่า “หากรบกับใครขอให้กำลังของคู่ต่อสู้ทอนกำลังลงครึ่งหนึ่งจากที่เขามี และขอให้กำลังของศัตรูที่ลดลงไปนั้นจงไปเติมเต็มให้แก่พาลีแทน” 
กับพญาควาย"ทรพี" ร่างนิลดำกำยำผู้ได้รับพลังจากเทพไททุกสิงขรด้วยคำขอพรจากนางควายนิลกาสรผู้เป็นมารดา โดยเทพไททุกสิงขรได้ให้พรกับทรพีไว้ว่า “เจ้าป่าจงอยู่ที่ขาหน้า เทวดาจงอารักษ์อยู่ที่ขาหลัง กำลังจากเจ้าเขาจงสถิตอยู่ที่เขาทั้งสองข้าง” จึงทำให้ทรพีเป็นพญาควายที่มีเทวดาอารักษ์อยู่ที่ขาทั้งสี่ข้างและเขาทั้งสองเขา ทรพีจึงเป็นควายวิเศษที่มีฤทธิ์มีกำลังและอยู่ยงคงกระพัน

🐒⚔️🐃#พญาลิงผู้หักเขาพญาควาย
การต่อสู้ได้ระหว่างพาลีกับทรพีได้ดำเนินไปกว่า 14 วัน 14 คืน กว่าจะรู้ผลแพ้ชนะ (สู้7วัน7คืนนอกถ้ำ และไปสู้กันต่อภายในถ้ำอีก7วัน7คืน) เมื่้อทรพีถึงฆาตด้วยความอกตัญญูต่อเทวดาที่รักษาตน พาลีจึงสามารถหักเขาทรพีออกทั้งสองข้างด้วยมือเปล่า แล้วใช้พระขรรค์แทงเข้าที่คอของทรพีได้อย่างง่ายดาย เป็นเหตุให้ทรพีพญาควายที่ฆ่าไม่ตายต้องสิ้นชีวีในท้ายที่สุด 

🐒⚔️🐃Phali Breaks Torrapee’s Horn by Phra Arjarn O, Phetchabun.
⚠️Whoever Want To Be Your Enemy,
⚠️Will Be Loser By The Power Of Phali.
Phra Arjarn O considered that “Phali” is very skillful, unbeatable, and Phali also gave precedence on his speech more than his life. Coincidentally, there are many magic subjects that related to Phali so, Phra Arjarn O decided to make this amulet for the believer to pray for any wishes with Phali. No matter the battle is about love or others, the owner of this amulet will always win because whoever wants to fight against with, his power will be reduced to be a half and belong to the owner of this amulet immediately. Moreover, who has this amulet will be the lucky person who has luck beyond others because Phali is the original owner of all astrology and fortune-telling subjects.

👑🐵Phali Breaks Torrapee’s Horn.
🔮🧙‍♂️From The Epic Poems To Legendary Amulet.
The first time in the history of amulet society for the great amulet that no one has ever made before. "Phali Breaks Torrapee’s Horn" is the masterpiece achievement that Phra Arjarn O made by following the important situation from Ramayana, the oldest of the Sanskrit epic poems. That situation is the big fighting between "Phali", the strongest monkey king who got blessing from God Shiva that “Whoever fights against Phali, that person power will be reduced to be half but, the power will fulfill and belong to Phali instead.”
And "Torrapee", the mighty buffalo who got blessing from the nature god that "Forest Gods Remains Inside Torrapee's forelegs, Angels Remains Inside Torrapee's hindlegs, and Mountain Gods Remains Inside Torrapee's Horn." Therefore, Torrapee is the most powerful buffalo who has a lot of enerfy and being invulnerable.

🐒⚔️🐃The Unbeatable Monkey Who Broke Mighty Buffalo’s Horn.
The duration of big fighting between Phali & Torrapee had continued more than 14 days & 14 nights (Fighting for 7 days 7 nights outside the mountain, and 7 days 7 nights inside the mountain.) When Torrapee came to his death time because of his ungrateful actions to all deity spirits that remain inside his body, then Phali could break Torrapee's horn by his empty handed and using his sword pierced into Torrapee's neck easily. Finally, the invulnerable buffalo was dead by the great monkey's hand.

⚔️👹Eliminationg Enemy To Under Your Control.
Phra Arjarn O brought many holy Yants which are excellent for "Eliminating Enemy" to write on the metal plates and melted to be this "Phali Breaks Torrapee’s Horn". Therefore, this version will concentratedly support the prayer to suppress enemy, expel malicious people, and get victory beyond competitor as same as Phali could break Torrapee's horn and got grandiose victory until angels in the sky sprinkled rain down to gratulate Phali for the great victory.

🌞🐲Special Powder From Fang & Horn Of Mighty Animal.
Phali Breaks Torrapee’s Horn was embedde with "7 Horns 9 Fangs Powder" that made from the horn of deer, buffalo, ox, sheep, bull and etc. mixed with the fang of tiger, bear, crocodile, wild boar, rhino, ivory and etc.

พาลีหักเขาทรพี, Phali Breaks Torrapee’s Horn

900,00฿Prix
    bottom of page