top of page

🤴👸#ล็อกเก็ตปิตาพรหมมาตาพรหม, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
🙏🏻#พ่อแม่เป็นพรหมของลูก
🙏🏻#ผู้ใดบูชาซึ่งคุณบิดามารดาย่อมคงไว้ซึ่งความเจริญ
🙏🏻#มวลสารชั้นยอดล้วน
เป็นงานล็อกเก็ตชุดหวงแหนเก่าเก็บ ที่พระอาจารย์โอสั่งทำมาเป็นพิเศษ ในปี พ.ศ.2554 แล้วก็เก็บไว้ปลุกเสกเข้าพิธีสำคัญๆหลายพิธีตลอดมา ก่อนจะนำมาอุดมวลสารด้านหลังแล้วออกให้บูชาในปี พ.ศ.2561 ส่วนปฐมเหตุที่ทำให้พระอาจารย์จัดสร้างล็อกเก็ตปิตาพรหม มาตาพรหมชุดนี้ขึ้น มาจากว่า คนส่วนใหญ่มักจะมีวลีคำเปรียบเปรยกล่าวสรรเสริญพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ว่า "พ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูก" ท่านจึงมีความตั้งใจที่จะสร้างวัตถุมงคลสักรุ่นหนึ่งเป็นการบูชาพระคุณพ่อแม่

แต่จากการที่พระอาจารย์ศึกษามาทั้งในพระไตรปิฎกและตำราอื่นๆ ก็ยังไม่เคยเจอวลีในตำราที่ไหนกล่าวถึงแบบนั้น พระอาจารย์ท่านกลับเจอแต่วลีความว่า "พ่อแม่เป็นพรหมของลูก" พระอาจารย์โอท่านจึงตัดสินใจสร้างวัตถุมงคลในสายวิชาพรหมศาสตร์นามว่า "ปิตาพรหม มาตาพรหม" แทนที่จะสร้างเป็น "ปิตาอรหันต์ มาตาอรหันต์" ตามอย่างที่คนส่วนใหญ่เขาพูดกัน

พระอาจารย์โอได้จัดสร้างล็อกเก็ตชุดนี้ขึ้นโดยมีนัยยะให้ผู้ที่บูชา รู้จักกตัญญูต่อพ่อแม่ และหมั่นระลึกรู้ถึงคุณบิดามารดาของตนเอง โดยรูปของ "ปิตาพรหม" ที่กำลังทรงมังกรเป็นพาพนะ เป็นเสมือน พ่อของเราเอง ส่วน "มาตาพรหม" ที่กำลังทรงหงส์เป็นพาหนะ ก็เป็นเสมือนแม่ของเราเอง ดั่งพุทธวจนที่ว่า "ผู้ใดบูชาซึ่งคุณบิดามารดาย่อมคงไว้ซึ่งความเจริญ" ตามพรหมสูตรในพระไตรปิฎกที่มีใจความว่าดังนี้

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีพรหม
สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีบุรพาจารย์
สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีอาหุไนยบุคคล 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คำว่าพรหมนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดา
คำว่าบุรพาจารย์นี้เป็นชื่อของมารดาและบิดา
คำว่าอาหุไนยบุคคลนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดา

ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรฯ
มารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตรท่านเรียกว่าพรหมว่าบุรพาจารย์และว่าอาหุไนยบุคคล
เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดา ด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบน้ำและการล้างเท้าทั้งสอง
เพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดานั้นแลบัณฑิตย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เองเขาละไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ฯ"

😊มวลสารพิเศษด้านหลังประกอบไปด้วย:
1.ผงมหาราช3รวด
2.ผงโสฬส
3.ใยผ้าเทพเจ้า
4.ยาสัตตะโพชฌงค์
5.ข้าวสารดำ (ข้าวที่หุงด้วยว่านไพรดำ)
6.แก้วราหู
7.ตะกรุดมหาราช (เนื้อเงิน)
8.ตะกรุดพรหมหน้าเงาะ (เนื้อเงิน)
9.ตะกรุดพระรัตนตรัย (เนื้อเงิน)

⚠️จำนวนการจัดสร้าง:
-ล็อกเก็ตปิตาพรหม (สร้าง 7 องค์, บูชา 29,000 บาท)
-ล็อกเก็ตมาตาพรหม (สร้าง 5 องค์, บูชา 29,000 บาท)

🤴👸Father Brahma & Mother Brahma Locket by Phra Arjarn O, Phetchabun.
🙏🏻Father & Mother is the real & touchable Brahma for their son & daughter.
🙏🏻Who always take care father and mother will be always flourishing and never be down.
🙏🏻Made of pure superb materials.
These lockets belong to Phra Arjarn O for a long time since Phra Arjarn O specially make to order in B.E.2554. These lockets were kept and passed through many important ceremonies until in B.E.2561 Phra Arjarn O took those lockets to fill holy materials on the backside and release for rent.

The cause that made Phra Arjarn O decided to do Father Brahma & Mother Brahma Locket is that Phra Arjarn O want to remind his believers to be grateful and realize the benevolence of father & mother. The image of "Father Brahma" is sitting on a dragon is the representative of father's benevolence while the image of "Mother Brahma" is sitting on a swan is the representative of mother's benevolence. Therefore, Father & Mother is the real & touchable Brahma for their son & daughter. Buddha had ever said that "Who always take care father and mother will be always flourishing and never be down."

😊Special Materials On The Back Consisted Of:
1.Triple Steps Maharart Powder.
2.Solos Powder.
3.Fiber Of God.
4.Satta Poad Chong Medicine.
5.Black Rice. (Cooked With Prai Dum Herb)
6.Rahu’s Crystal.
7.Maharart Takrud. (Material: Silver)
8.Unmasked Negrito Takrud. (Material: Silver)
9.Threefold Refuge Takrud. (Material: Silver)

⚠️Number Of Production:
-Father Brahma Locket (Made 7 Pcs, Price 29,000 Baht)
-Mother Brahma Locket (Made 5 Pcs, Price 29,000 Baht)

ล็อกเก็ตปิตาพรหม Father Brahma Locket.

29 000,00฿Prix
 • ผงมหาราช3รวด

  ผงลบกระดานชุดนี้พลิกชะตาฟ้าลิขิต เปลี่ยนดินให้เป็นดาวได้เลย ใครมีไว้พกพาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงกว่าปกติ เหนือกว่าปกติ ลึกล้ำกว่าปกติ และพิสดารกว่าปกติ

  ความวิเศษแห่ง “ผงมหาราช”

  ตั้งแต่สมัยโบราณ ครูบาอาจารย์ที่ศึกษาร่ำเรียนวิชาและสร้างวัตถุมงคลต่างๆ มักจะสร้างเก็บสะสมผงลบกระดานที่มีชื่อว่า“ผงเบญจวิเศษ” อันเป็นผงยันต์ทั้ง 5 อย่างได้แก่ ผงปถมัง, ผงอิธิเจ, ผงตรีสิงเห, ผงมหาลาภและผงพุทธคุณ ไว้เพื่อใช้ในการสร้างวัตถุมงคลต่อไป ซึ่งในการสร้างวัตถุมงคลแต่ละครั้ง ผงมหาราชจะถูกใช้ผสมเป็นมวลสารในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ด้วยเหตุที่ว่า “ผงมหาราช” ถือว่าเป็นผงที่ทำได้ยากและสลับซับซ้อนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผงวิเศษอื่นๆอีก4ชนิด

  สิทธิการิยะ ถ้าผู้ใดพบโองการมหาราชแล้ว ท่านว่าย่อมเป็นเสน่ห์แก่บุคคลผู้นั้น และย่อมเป็นเจ้าแห่ง หญิงชายทั้งปวง ทั้งเป็นที่เมตตาเสน่หารักใคร่แห่งท้าวพระยาเทวมนุษย์ เป็นของวิเศษใช้ได้สารพัด

  -อนึ่งให้เอาผงมหาราชใส่ในขี้ผึ้งสีปาก ไปพูดกับหญิงชายรักเรานัก ถึงจะเทศน์หรือสวดร้องก็ดีย่อมเป็นที่เจริญจิตรักใคร่แห่งคนทั้งหลาย

  -ถ้าพอใจหญิงชายคนใดให้เอาผงมหาราชใส่น้ำเต้าปูนให้กินรักเรานัก

  -ถ้าจะให้เขารักทั้งครัวเรือน ให้เอาผงมหาราชใส่ในตุ่มน้ำรักเราทั้งครัวเรือน

  -ถ้าจะให้ชาวบ้านรักเราเหมือนแม่เลี้ยง ให้เอาผมมาหามาใส่ในของกินให้กินรักเราแล

  -อนึ่งให้เอาผงมหาราชโรยในเกสรดอกไม้ ดอกอะไรก็ได้แล้วเอาให้ผู้หญิงที่เรารักมันจะรักเรานัก

  นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ในพุทธคุณของผงมหาราช ในตำรายังอธิบายไว้ อีก 5 หน้ากระดาษ แต่ขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้

  ขั้นตอนการสร้าง "ผงมหาราช3รวด" มีรายละเอียดดังนี้:

  จุลมหาราช = เป็น "มหาราชเล็ก" เขียนได้ไม่ยากนะ แต่ก็ต้องอาศัยความเข้าใจในเลขยันต์เป็นพื้นฐานและทักษะการจดจำที่เยี่ยมยอด ไม่เสียเวลามากในการเขียนหนึ่งกระดาน ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 20 นาทีโดยประมาณ

  มหาราช = เป็นมหาราช ที่ใหญ่กว่า "จุลมหาราช' เขียนได้ยากขึ้น ผู้ชำนาญในการเขียนผงจะใช้เวลาประมาน 40 นาที สำหรับผู้ไม่ชำนาญ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆ

  มหาราชครูเสน่ห์ = เป็นมหาราช ที่ใหญ่กว่า "มหาราช" ผู้ชำนาญในการเขียนผงจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆ สำหับผู้ไม่ชำนาญใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ

  มหาราชพิสดาร = เป็นมหาราช ที่ใหญ่กว่า "มหาราชครูเสน่ห์" ทั้งผู้ชำนาญในการเขียนผงและผู้ไม่ชำนาญ จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเป็นอย่างตำ่ต่อหนึ่งกระดาน มีสูตรการเขียนที่พิสดารยิ่ง

  การลบผงลบกระดานแบบนี้ เรียกว่า "การลบผงแบบมหาราช3รวด" คือต้องเริ่มตั้งแต่จุลมหาราช ไล่ไปจนถึงขั้น 

  มหาราชพิสดาร โดยไม่มีการพักยก เรียกว่ามาราธอนมาก โดยเมื่อผู้เขียนเริ่มเขียนผงตั้งแต่ขั้นจุลมหาราช จะรู้สึกมีอาการคันคะเยอตามเนื้อตามตัวเป็นอันดับแรก แต่ห้ามเกาเด็ดขาด และเมื่อเขียนขั้นต่อไปก็จะยิ่งรู้สึกคันตามแขนขา จนลามไปถึงหน้าตา นั่นคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "ผงเห่อขึ้นหน้า" คือตอนที่ผงนั้นสำเร็จเป็น ขั้นสุดแห่งผงมหาราชที่เรียกกันว่า "ผงมหาราช3รวด"

  พระอาจารย์โอท่านกล่าวว่า "ตั้งแต่เขียนผงลบผงมา เคยทำได้แค่ 2 ครั้ง" ท่านจึงอยากนำผงนั้นเพียวๆมาทำวัตถุมงคลชุดพิเศษจริงๆ พระอาจารย์โอท่านใช้เวลาลบผงตั้งแต่ เที่ยงคืนถึง 6 โมงเช้าโดยไม่มีการหยุดพัก เพราะหากหยุดกลางครัน จะทำให้มีอาการปวดหัวเป็นอย่างมาก และเมื่อเขียนเสร็จ ฝนก็ตกลงมาทันที โบราณว่าเหตุการณ์แบบนี้ จะเกิดขึ้นเมื่อมีของ กลับฟ้าดิน พลิกชะตา บังเกิดขึ้นในโลก!!

  ผงโสฬส

  -เป็นผงโสฬสมหาพรหมของครูบาสีทัต, ผงมหาพรหมของโยคีวาเล็บ, ผงอาลาฮู้ของโยคีฮาเล็บ, ผงง้วนดินกำเนิดพรหม, ผงมหาพรหมนิรนาม, ผงองค์พรหมหลวงพ่อฉายวัดบางบำหรุ, ผงโลกุตตะระอาจารย์ย่ามแดง และผงศักดิ์สิทธิ์อีกหลายชนิดของครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์โอได้นำมาต่อเชื้อครู รวมไปถึงผงโสฬสที่พระอาจารย์โอได้ทำด้วยตนเองอีกด้วย

  ใยผ้าเทพเจ้า

  -"ใยผ้าเบดูเล๊าะอาลาฮู้" เป็นใยผ้าสีดำที่เป็นสื่อถึงพระผู้เป็นเจ้าผู้เมตตา เป็นผ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก วัตถุมงคลสายพรหมของพระอาจารย์โอรุ่นพิเศษๆส่วนใหญ่ จะมี "ใยผ้าเบดูเล๊าะอาลาฮู้" เป็นมวลสารอยู่เสมอๆ

  ข้าวสารดำ (ข้าวที่หุงด้วยว่านไพรดำ)

  -เป็นข้าวที่หุงด้วยว่านไพรดำโดยกรรมวิธีพิเศษเฉพาะ สีของข้าวจึงเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำสนิท "ว่านไพรดำ" ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของว่านวิเศษต่างอันมีฤทธิ์ เป็นราชาของว่านทั้งปวง เป็นต้นว่านวิเศษที่เป็นต้นกำเนิดเหล็กไหล เพราะมักเจออยู่ร่วมกันและจะขาดจากกันไม่ได้ ทั้งยังเป็นแหล่งก่อเกิดของกายสิทธิ์ทั้งปวง เช่น คต เขี้ยว เขา นอ งา กะลา แร่ธาตุ เป๊ก แหย่ง แสง แก้วอาถรรพ์ เพราะของวิเศษเหล่านี้ล้วนต้องมาเสพเอาไอจากไพรดำไปเป็นพลังกายสิทธิ์ทั้งสิ้น

  ไพรดำเป็นว่านมหามงคลที่ยิ่งใหญ่ในพื้นพิภพ เป็นบุญตาที่ได้ดู เป็นบุญหูที่ได้ฟังเป็นพลังอำนาจวาสนา มหานิยม เป็นของวิเศษสุดเหนือสิ่งอื่นใดในโลกน้ีและจักรวาล มหาว่านไพรดำหรือปู่ดำเป็นของสูงค่า

  บัดนี้จะขอกล่าวถึงอำนาจคุณวิเศษฤทธิ์เดชของว่านไพรดำที่ล้ำค่าในคุณวิเศษทั้งปวงย่ิงกว่าสิ่งใดๆในโลก

  1.อยู่ยงคงกระพันชาตรี ปืนมีดของมีคมอาวุธต่างๆยิงฟันแทงไม่เข้าแคล้วคลาดไม่เป็นอันตราย

  2.ป้องกันภูตผีปีศาจสัตว์ร้ายนานาชนิดเขี้ยวงานอไม่กล้าเข้าใกล้ทำอันตรายไม่ได้

  3.เป็นเมตตามหานิยมคนชื่นชมชอบใจค้าขายทำกิจการนักธุรกิจนักการเมืองนักปกครองนักพัฒนาน นักศึกษา ตลอดพี่น้องประชาชนได้ติดตัว ติดบ้าน เป็นสิริมงคล คนเคารพนับถือ เทวดาชื่นชม พรหมก็สรรเสริญ ท่านจะพบความสำเร็จในการดำเนินชิวิต

  4.แก้และป้องกันยาพิษยาสั่งคาถาอาคม เสกของลองวิชา ถอนพิษร้ายจากมนุษย์และสัตว์แก้พิษร้ายได้โดยฝนหินผสมน้ำดื่มหรือป้ายแปะบาดแผลอาการทั้งปวงจะหายสนิท

  5.ป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ยวดยานพาหนะทุกชนิดหรือเกิดอุบัติเหตุก็ไม่เป็นอันตรายแต่ประการใด

  6.ผู้มีมหาว่านไพรดำไว้ในครอบครองจะเป็นผู้โชคดีตลอดไปแม้คนในครอบครัวที่อยู่ในรัศมีของว่านก็จะเป็นผู้ประสบเฉพาะสิ่งที่ดีเป็นเลิศในการดำเนินชีวิตประจำวัน

  แก้วราหู

  -ในโลกเวทย์มนตร์ “แก้วราหู” ถือเป็นของวิเศษที่พ่อมดและนักเล่นพลังทั่วโลกต่างเสาะแสวงหา เพราะแก้วราหูถือเป็นวัตถุธาตุที่มีคุณสมบัติในตัวสูงมาก ในการซึบซึบพลังงานและไอทิพย์ต่างๆมาไว้ในตัว คล้ายกับพระราหูที่สามารถดูดกลืนทั้งพระอาทิตย์ พระจันทร์ หรือแม้แต่ดวงชะตาของมนุษย์ เป็นของที่ครูบาอาจารย์ที่ทรงภูมิท่านหนึ่งได้เคยกล่าวไว้หลังจากได้สัมผัสกับแก้วราหูนี้ว่า “ของที่มีคุณสมบัติขนาดนี้ หากนำไปวางไว้ใกล้ๆกับ แก้วจักรพรรดิ์ เป็นระยะเวลาแค่ 1 วัน ก็คงจะมีฤทธิ์ไม่ต่างกับแก้วจักรพรรดิ์เลย”

  “แก้วราหู” เป็นธาตุวิเศษชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ ถือเป็นของอาถรรพ์จากเมืองลับแล เป็นวัตถุสสารที่อยู่อีกมิติหนึ่งนอกเหนือขอบเขตของโลกมนุษย์ ที่พระอาจารย์โอได้รับตกทอดมาจากคุณปู่ของท่านเอง โดยคุณปู่ได้เล่าให้พระอาจารย์โอฟังตั้งแต่สมัยเด็กๆว่า ในป่าลึกแถบเพชรบูรณ์จะมีเมืองหนึ่งชื่อว่า “โกนสะดวง” เป็นดินแดนที่เชื่อมต่อกับเมืองลับแล คุณปู่ท่านได้แก้วราหูนี้มาจากโกนสะดวงในขณะเดินทางออกล่า “เสือสมิง” อยู่ ซึ่งระหว่างทางท่านได้เจอก้อนหินสีดำขลับมันวาวก้อนหนึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ขนาดเล็กกว่าลูกแตงโมหน่อยนึง เมื่อท่านเห็นแล้วก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเป็นของดีแน่นอนจึงได้เก็บมาด้วย ซึ่งอาจจะเป็นเหตุบังเอิญหรือความศักดิ์สิทธิ์ของแก้วราหูนี้ก็ไม่ทราบได้ เพราะหลังจากคุณปู่ท่านได้แก้วราหูนี้มาไม่นาน ท่านก็สามารถปราบเสือสมิงตัวร้ายได้สำเร็จในที่สุด

  ตั้งแต่พระอาจารย์โออยู่ในวงการนี้มา ก็ไม่เคยเจอแก้วราหูแบบนี้อีกเป็นครั้งที่สอง เป็นของวิเศษที่มีคุณวิเศษนานับประการเกินจะบรรยายด้วยเหตุที่ว่าแก้วราหูนี้ได้ซึมซับพลังจากของวิเศษต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงมาไว้ตัวแล้ว ถือเป็นของค้ำคูนดวงชะตาชั้นหนึ่ง อยู่เหนืออิทธิพลของดวงดาวและจักรราศี กันคราสและทอนฤทธิ์ร้ายของราหู ใครมีไว้จะไม่ต่ำกว่าคน ไม่จนกว่าใคร พกไว้ติดตัวจะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาให้อัศจรรย์ใจอย่างแน่นอน

  ยาสัตตะโพชฌงค์

  -ยาวิเศษที่ทำให้คนๆนึงที่ตายแล้วทั้งเป็น กลายเป็นบุคคลที่เสมือนได้ตายแล้วเกิดใหม่ เป็นยาที่ทำได้ยากยิ่ง ต้องหาเครื่องยาทั้ง 7 ชนิดให้ครบ นำมาบดผสมเคล้ากันขณะที่พระสงฆ์9รูปทำการสวดพระคาถาโพชฌังคะปะริตตัง ตลอดระยะเวลาการบดเครื่องยา

  Triple Steps Maharart Powder.

  Since the ancient time, the magic masters who studies magic subjects and make amulets will always make and collect Holy Chalkboard Powder which named “The 5 Holy Powders”, it is 5 types of special writing & erasing holy powder consist of Pattamung powder, Maharart powder, Itthije powder, Trinisinghe powder, and Putthakhun powder. They have to make these holy powder because it is the initial material for making amulet in the future. However, when the magic masters want to make an amulet, “Maharart Powder” will be used as a material a little bit only because “Maharart Powder” is the holy powder that is the most complex and difficult to make when comparing with the others 4 powder.

  For this "Triple Steps Maharart Powder", Phra Arjarn O said that since he has ever make holy chalkboard powder, he can do this special type of holy chalkboard powder about 2 times only. "Triple Steps Maharart Powder" has 3 times superior power than normal type of Maharart powder.

  The Fantastic Power Of “Maharart Powder”.

  The ancient magic scripture said that “Who Has Maharart Powder Will Be Charming Like As Handsome Prince & Beautiful Princess, Always Be Loving By All Gods & Deity Spirits. This Powder Is Truly Fantastic & Functional.”

  -“Maharart Powder” can be used to mix with beeswax to rub on lips, whoever talks with you will fall in love with you and your voice will be fascinating in the audience’s ear. 

  -“Maharart Powder” can be used to mix with ripe areca-nut, whoever eats it love you a lot.

  -“Maharart Powder” can be used to drop into the water jar, whoever drinks that water will be infatuated.

  -“Maharart Powder” can be used to mix with food, whoever eats that food will love you like as father and mother love their children.

  -“Maharart Powder” can be used to spread upon a flower, whoever smells that flower will be attracted by your charm.

  These 5 functions just a few benefit of “Maharart Powder” that were described in the magic scripture only.

  Solos Powder.

  -There are many types of holy powder mixed together such as Solos Mahar Prom Powder Of Kruba Seethat, Mahar Prom Powder Of Yokee WarLeb, Allah Hu Powder Of Yokee Harleb, Nguan Din Gum Nerd Prom Powder, Mahar Prom Niranarm Powder, and etc including Solos Powder that Phra Arjarn O made by himself also.

  Fiber Of God.

  -It is a fiber from the holy black cloth named "Bay Du Lor Allah Hu". This fiber of black cloth is the medium that the kind god has ever used to connect with human. It is very sacred because most of special Brahma amulet made by Phra Arjarn O always has this fiber as the important material.

  Black Rice. (Cooked With Prai Dum Herb)

  -It is the rice that was cooked with "Prai Dum" herb so, its color changed to be black. "Prai Dum" is the king of all herbs and it has god remain inside which name " Grandfather Black" (in Thai word is Poo Dum). It is very rare and powerful herb which i just know only one person who can grow this herb in Thailand and he is one of teacher of Phra Arjarn O too. His name is "Father Samrit Seekwa" or known as "Father Samrit Praidum". The person who can grow this herb must be a person in the lineage only which inherit from one generation to one generation. It is the legendary herb that still exist on the real world. 

  It is good especially for protection from any bad ghost, bad spirit or black magic. Moreover, Phra Arjarn O always drink the Praidum herb water which made form Praidum herb because it like a holy medicine which can help the owner in many ways. No need to offer with food or something, just carry with you and beg the Grandfather Black for your wish.

  Rahu’s Crystal.

  -In the magical society, “Rahu’s Crystal” is the fantastic crystal that all magicians and energy players around the world want to own because it is the special substance that has high qualification in case of absorbing divine power from supernatural amuletslike as Rahu who can swallow the sun and the moon or even human’s destiny. One skillful master ever touched this crystal before said“If place this well-qualified crystal beside “Emperor Diamond” for 1 day only, the power of this Rahu’s Crystal will be similar to the power of Emperor Diamond.”

  “Rahu’s Crystal” is the supernatural mineral that made by nature. It is the mystic amulet from the hidden city in the deep forest. So, it is not a substance in this world because it can be found in the others dimension only. Phra Arjarn O has been inherited this Rahu’s Crystal from his grandfather. Phra Arjarn O’s grandfather told Phra Arjarn O since he was young that “In the deep forest near Phetchabun province, there is a country name “Koan Saduang”. It is the special place called “Laplae” means "Hidden from Sight", the local people believe that only a good man can reach Laplae. One day I found a beautiful black stone during I was chasing “Suer Saming” (Mystical Tiger That Always Eat Human). The size of that black stone is smaller than watermelon a bit. When I saw it at the first sight, I knew suddenly that it is the special stone for sure so, I kept it into my big bag and then continue finding Suer Saming. Finally, I don’t know either it is my luck or this black stone is powerful because after I got it, I could kill Suer Saming successfully.”

  Since Phra Arjarn O has collect special amulets, he never found the second piece yet. This Rahu’s Crystal has universal functions much more than words can explain due to divine power that it absorbed from all of supernatural amulets. This Rahu’s Crystal will support the destiny of the owner to be stable and not be down. Being beyond the influence of fate and zodiac cycle. It will protect the owner from eclipse side effect and reduce Rahu’s power that can be a cause of misfortune. Therefore, who has this Rahu’s Crystal will always have  good things come into life surprisingly.

  Satta Poad Chong Medicine.

  -the holy medicine that can transform the person who live with suffering to be the new person who born again without suffering. It is the holy medicine that is very difficult to make. There are 7 kinds of herbal that must be blended together during 9 monks are chanting mantra named "Poad Chong Kaparit" all along the ceremony.reduce Rahu’s power that can be a cause of misfortune. Therefore, who has this Rahu’s Crystal will always have good things come into life surprisingly.

bottom of page