top of page

สีผึ้งมหาราช, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

‼เสน่ห์ดีมีโชคลาภ แก้อาถรรพ์ไฝร้าย มหาราชแห่งสีผึ้ง‼

พระอาจารย์ได้นำแผ่นขี้ผึ้งแท้มาจารพระยันต์มหาราช ก่อนนำมาเคี่ยวผสมกับ “น้ำมันมหาราช” ที่ได้รับมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพ เป็นของเก่าแก่ตกทอดมากว่า 200 ปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และ “ผงมหาราชชุดพิเศษสุด” ที่เคยใช้เปลี่ยนให้คนธรรมดาสามัญเลื่อนขั้นเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ได้ นอกจากนี้พระอาจารย์โอยังได้ผสม “สีผึ้งเขียวตลับครู” และ “สีผึ้งมหาราชชุดเก่า” ของครูบาอาจารย์อีกหลายๆท่าน รวมถึง ”เครื่องยาสารพัดพิษ” ชนิดต่างๆที่อยู่ก้นโหลของสีผึ้งตราบธุลีดินลงไปด้วย

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการกำเนิดแห่งมหาราช มหาราชาแห่งธรรมทั้งมวล ว่าด้วยโลกียธรรมและโลกุตตรธรรม อันเป็นองค์แห่งความเป็นไปแห่งความเจริญรุ่งเรืองแต่ฝ่ายเดียว สีผึ้งมหาราชนี้นอกจากจะเด่นทางด้านเมตตามหานิยมแล้ว ยังดีเรื่องโชคลาภเงินทองอีกด้วย ใช้อธิษฐานพกพาติดตัวเป็นสิริมงคลยิ่ง แตะแต้มต้นเองเป็นเสน่ห์เมตตาชั้นสูง แตะแต้มบุคคลที่หมายปองให้ยินยอมมอบดวงใจให้โดยดุสดี แต้มของขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ไม่ว่าจะใช้ทางใดก็ย่อมบังเกิดคุณประโยชน์ตามมา และที่พิเศษที่สุดสำหรับสีผึ้งมหาราชนี้คือ “ใช้แก้อาถรรพ์ไฝร้ายได้”

จัดสร้างทั้งหมด 2 แบบ

1. ตลับพิเศษ (บูชา 2,000 บาท)

-เพิ่มสีผึ้งเต็มตลับ

-เพิ่มผงมหาราชชุดพิเศษสุด

-เพิ่มพลอยกินบ่เซี่ยง "กินบ่เซี่ยง" หมายถึงไม่ให้หมด ไม่ให้เซี่ยง ไม่ให้สูญ ให้เจริญงอกงามสืบต่อไป จึงเชื่อถือกันมาแต่โบราณว่า ผู้ครอบครองพลอยกินบ่อเซี่ยงจะโชคดี มีกินตลอด มีใช้ไม่มีหมด

ใส่ไว้เป็นเคล็ดว่า “ได้พลอย” หมายถึง “พลอยได้”

2. ตลับทดลอง (บูชา 300 บาท)

Maharart Wax by Phra Arjarn O, Phetchabun.

‼The Magic Wax That Can Eliminate "Bad Mole" also Full Of Charm & Wealth.‼

Phra Arjarn O wrote “Maharart Yant” on the pure beeswax before stirred it together with “Maharart Oil” that was inherited from Ayutthaya kingdom more than 200 years. Phra Arjarn O got this oil from high class person, “Maharart Powder Special Edition” that ever been used to upgrade normal person to be high class person, “Green Wax” from Phra Arjarn O’s personal cassette, “Inherited Maharart Powder” from many magic masters in the former times and “Special Materials” that were used to make Happy Ending Wax.

Blessing with "Maharart" magic subject which refers to the birth of king and the origin of flourish. This wax is not only strong on charm but, also good for wealth. “Maharart Wax” is not only powerful in case of charm but, also good in wealth. The owner can pray any wishes from this wax, just carry it will bring progress come. It can be used to touch on face to increase high class charm, touch beloved person to own their heart, touch on goods for easily sale. No matter this wax was used to be, it will result in benefit. Specially, this wax can “Eliminate Negative Effect Of Mole”.

There are 2 types.

1. Special Cassette. (Price 2,000 Baht)

-Full wax in cassette.

-Adding “Maharart Powder Special Edition”.

-Adding “Endless Rich Gem”, This gem has auspicious name that mean “Endless Rich” so, people believe that who has this gem will always be lucky and never lack of money.

2. Tester Cassette. (Price 300 Baht).

 

 

ขจัดไฝร้ายมลายสูญ

โบราณเชื่อกันว่า ”ไฝ” หรือ ”ขี้แมงวัน” ที่เกิดขึ้นตามจุดต่างๆ ของร่างกาย คือ เครื่องหมายที่บ่งบอกถึงลิขิตชะตาชีวิต ดังนั้น “ไฝ” จึงมีผลต่อโชคชะตาราศี และความเป็นไปของชีวิต เพราะกรรมลิขิตได้วางตำแหน่งไฝเอาไว้แล้ว  ถึงแม้ "ไฝ" สามารถมองเห็นได้ด้วยตา แต่กาลกิณี อาถรรพ์ อัปมงคล พิษร้าย ที่แฝงมากับ “ไฝ” นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้  โดยเฉพาะหากไฝนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ในตำรานรลักษณ์ระบุว่าเป็นจุดกาลกิณีหรือจุดอัปมงคลแล้วไซร้ หากปล่อยทิ้งไว้ก็จะส่งผลเสียให้แก่เจ้าของไฝ ซึ่งบางตำแหน่งมีอาถรรพ์โทษรุนแรงและอันตรายมาก

โดยอาถรรพ์ของไฝจะแสดงออกมาเต็มที่เมื่อยามที่เจ้าของไฝดวงตก ด้วยเหตุนี้คนที่รู้เท่าทัน จึงพยายามกำจัดไฝในตำแหน่งที่ไม่ดีออกไป เพื่อเป็นการหลบเลี่ยงเหตุเคราะห์ร้ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งการกำจัดไฝทางกายภาพก็มีอยู่หลายวิธีในเชิงของวิทยาศาสตร์และกายภาพ แต่ถึงแม้ไฝเม็ดนั้นจะถูกกำจัดออกไปแล้ว ก็ใช่ว่าอาถรรพ์ของไฝเม็ดนั้นจะหายตามไปด้วย

“สีผึ้งมหาราช” นี้ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่อย่างที่สามารถแก้อาถรรพ์ของไฝให้เบาบางลงได้ ใช้แตะแต้ม “ไฝ”ตามจุดต่างๆบนเรือนร่าง โดยเฉพาะใน “ที่ลับ” เพื่อกลับร้ายเป็นดี เปลี่ยนโทษเป็นคุณแทน โดยให้แต้มใน “วันดับ” ของเดือนคือ วันแรม 14 ค่ำ เดือนละ 1ครั้ง ในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อดับพิษร้ายและอาถรรพ์ของไฝเม็ดนั้น

ซึ่งหลังจากนำสีผึ้งมหาราชแต้มๆถูๆที่ไฝจนรู้สึกว่าสีผึ้งซึมเข้าสู้ผิวหนังแล้ว ให้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ หยิบจับไฟเม็ดนั้น ก่อนจะทำท่าโยนไปด้านหลัง พร้อมกับกล่าวว่า ”เสนียดออกไป อาถรรพ์ออกไป” แล้วให้ใช้นิ้วชี้มาลูบวนบริเวณไฟเม็ดนั้นอีกทีแล้วกล่าวว่า“โชคลาภเข้ามา มงคลเข้ามา” หากใช้สีผึ้งมหาราชนี้แต้มไฝตามวิธีดังนี้แล้ว ไฝเม็ดนั้นอาจจะมีขนาดที่เล็กลง จางลง หรืออันตรธานหายไปเลยแบบนี้ก็มี ซึ่งอาถรรพ์ของไฟเม็ดนั้นก็จะถูกขจัดออกไปด้วย

Eliminate Dangerous Mole.

There is an ancient belief that “Mole” or “Fleck” that appear on body skin is the sign that can indicate human’s destiny. Therefore, “Mole” can affect human’s fate and the way of living because the law of karma already foredoomed the location of “Mole”. Even “Mole” is visible but, the negative effect of “Mole” is invisible. Especially, when the “Mole” appears in the place that was justified in the scripture to be “Misfortune Point”, the negative effect of that “Mole” will make the owner life become down or even facing with serious problems such as dangerous accident or even death.

The negative effect of “Mole” will express fully when that person destiny is in falling period. Therefore, the person who understands knowingly of this ancient knowledge will try to eliminate their “Mole” in the misfortune point to avoid misfortune that may happen in the future. In fact, there are many physical methods to eliminate “Mole” out of body skin but, the negative effect of “Mole” will not be disappeared yet even the “Mole” was already eliminated.

“Maharart Wax” is one of the magical tools that has ability to clear and decrease the negative effect of “Mole”. The user can touch this wax around the mole on the day that the moon is darkest in the month. After Maharart Wax was absorbed into skin, the user must use thumb and forefinger catch the mole and act like throwing that mole behind and speak “Bad things out of my body”. After that, the user has to use point finger rub around that mole again and speak “Good things come into my body”. If the user use this wax follow this method for 3 months continuously, the mole will be smaller or even disappear and its negative effect will be eliminated too.

สีผึ้งมหาราช (ตลับทดลอง) Maharart Wax Tester cassette

100,00฿Prix
    bottom of page