top of page

💎🌚#หัวแหวนสะเก็ดดาว12ตำนาน, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์🌚💎
⚠️ #ใครมีไว้จะไม่ดวงตก
⚠️ #กลับเรื่องร้ายกลายเป็นดี
⚠️ #ป้องกันคุณไสยมนต์ดำ
‼️บูชา 900 บาทเท่านั้น
“สะเก็ดดาว” ถือว่าเป็นของจากฟ้าแดนไกลเป็นหินที่มีพลังในตัว เพราะได้ซึมซับพลังงานจากนอกโลก หรือพลังจักรวาลโดยตรงอย่างเต็มเปี่ยมมานานแสนนาน กว่าจะเดินทางมาถึงโลกมนุษย์ จึงมีพลานุภาพ เด่นล้ำไม่แพ้อัญมณีอื่นใดในโลก ประดุจดั่ง “ดาวนำโชค” ที่จะนำพาความโชคดีมาสู่ตัวของผู้ครอบครอง เชื่อกันว่าจะช่วยให้หนุนดวง เสริมดวง เสริมบารมี คนที่มีเคราะห์พกติดตัวไว้จะช่วยผ่อนเคราะห์หนักให้กลายเป็นเบา หรืออาจช่วยแก้เคราะห์นั้นไปในตัว ทำให้ชีวิตมีแต่คำว่ารุ่งเรือง อีกทั้งยังสามารถ ใช้ป้องกันคุณไสยมนต์ดำ ภูตผีปีศาจต่างๆมิให้มากล้ำกรายได้อีกด้วย จึงมีคำกลอนกล่าวถึงสะเก็ดดาวไว้ว่า “เงินทองบ่เลี่ยง เสี่ยงภัยบ่มี ลาภยศศักดิ์ศรี บารมีกว้างไกล”

หัวแหวนสะเก็ดดาวรุ่นนี้เป็นหัวแหวนที่พระอาจารย์โอได้ปลุกเสกมานานด้วยวิชาทางหนุนดวงเสริมดวงเป็นหลัก และยังนิมนต์พระสงฆ์9รูปทำการเจริญบทสวดพระมหาสมัยสูตร, พระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและพระปริตร12ตำนานเป็นพิเศษติดต่อกันเป็นเวลา 9 วันติดต่อกันอีกด้วย ซึ่งบทสวดพระปริตร12ตำนานนี้มีพุทธคุณเปี่ยมล้นไปด้วยบารมี และอานิสงส์ของพระคาถามากมายถึง 12 ประการ มีเสน่ห์ ค้าขายดี ธุรกิจรุ่งเรือง ป้องกันภัยจาก มนุษย์ สัตว์ร้ายและภูตผีปีศาจ ป้องกันอัคคีภัย ฝันดี ต่ออายุเสริมสุขภาพ คลอดบุตรง่าย เพราะ“พระปริตร” แปลว่า “เครื่องคุ้มครอง” เป็นที่นิยมสาธยายในหมู่ชาวพุทธตั้งแต่สมัยพุทธกาลจวบจนถึงปัจจุบัน เพื่อความมีสิริมงคลและเพิ่มพูนภาวนาบารมี
โบราณจารย์ได้รวบรวมอานิสงส์ของพระปริตร12ตำนานไว้โดยะลเอียดถึง 12 ประการคือ
๑. เมตตปริตร ทำให้หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลาย เทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเป็นสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใส มีสิริมงคล
ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน
๒. ขันธปริตร ป้องกันภัยจากอสรพิษ และสัตว์ร้ายอื่นๆ
๓. โมรปริตร ป้องกันภัยจากผู้คิดร้าย
๔. อาฏานาฏิยปริตร ป้องกันภัยจากอมนุษย์ ทำให้มีสุขภาพดี และมีความสุข
๕. โพชฌังคปริตร ทำให้มีสุขภาพดี มีอายุยืน และพ้นจากอุปสรรคทั้งปวง
๖. ชัยปริตร ทำให้ประสบชัยชนะ และมีความสุขสวัสดี
๗. รัตนปริตร ทำให้ได้รับความสวัสดี และพ้นจากอุปสรรคอันตราย
๘. วัฏฏกปริตร ทำให้พ้นจากอัคคีภัย
๙. มังคลปริตร ทำให้เกิดสิริมงคล และปราศจากอันตราย
๑๐. ธชัคคปริตร ทำให้พ้นจากอุปสรรคอันตราย การตกจากที่สูง
๑๑. อังคุลิมาลปริตร ทำให้คลอดบุตรง่าย และป้องกันอุปสรรคอันตราย
๑๒. อภยปริตร ทำให้พ้นจากภัยพิบัติ และไม่ฝันร้าย

💎🌚12 Legends Meteorite by Phra Arjarn O, Phetchabun.🌚💎
⚠️Support Your Destiny To Be Not Down.
⚠️Change Misfortune To Be Fortune.
⚠️Protection Against Black Magic.
‼️Price 900 Baht Only.
“Meteorite” is the Magical stone that come from a faraway sky. People believe that it already absorbed the energy from the universe directly for a long time before it falls down on the planet world. Therefore, Meteorite is the substance from outside world that has power not less than others jewel in the world. Moreover, Meteorite is like as “Lucky Star” that will bring fortune to the owner. It has strong power to support fortune and destiny to be above bad luck, bad life, bad Karma. Furthermore, It will bring success and good thing to the owner. Its power can protect the owner from black magic and bad spirits also.
This 12 Legends Meteorite was mainly blessed by Phra Arjarn O for a long time in case of supporting destiny purpose. Moreover, Phra Arjarn O also invited 9 monks to chant Mahasamaya Sutta, Dhammajak kappawaddhanasutara and 12 Legends specially for 9 days continuously. “12 Legends” is the chanting mantra for Buddha that has high holy power in case of charm, good business, supporting destiny, giving birth easier, expanding life time together with protection against bad people, bad spirits, ghosts and fire.

หัวแหวนสะเก็ดดาว12ตำนาน 12 Legends Meteorite

900,00฿Prix
    bottom of page