top of page

เหรียญปู่ปรเมศวร (เนื้อสุริยประภาและจันทรประภา)พระอาจารย์โอ พุทโธรักษาพุทธสถานวิหารพระธรรมราชจ.เพชรบูรณ์

ปู่ปรเมศวร หรือที่เหล่าลูกศิษย์ต่างเรียกท่านว่า ปู่ใหญ่” ซึ่งมีพระนามเต็มว่าองค์บรมพรหมฤาษีปรเมศวรธิราชเจ้ามหาไตรโลกาธิบดี” ผู้เป็นองค์ต้นโลกต้นธรรม ประถมกำเนิดแห่งจักรวาล ประวัติเรื่องราวของท่านจะถูกจารึกอยู่ในคัมภีร์ไตรเพทยุคแรก ในสายวิชาของท่านพระอาจารย์โอจะยกย่องสรรเสริญองค์ปู่ปรเมศวรเป็นพรหมองค์สูงสุดอีกด้วย

เหรียญปู่ปรเมศวรรุ่นนี้มีชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ในสายพรหมศาสตร์ที่พระอาจารย์โอได้เก็บสะสมไว้ผสมเป็นมวลสารอยู่ เนื้อสุริยประภาจะมีสีทอง เป็นดั่งตัวแทนของพระอาทิตย์ เนื้อจันทรประภาจะมีสีเงิน เป็นดั่งตัวแทนของพระจันทร์ เพราะพระอาทิตย์และพระจันทร์เป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดความเป็นไปและสมดุลของทุกสรรพสิ่งบนโลก ด้านหลังของเหรียญเป็นยันต์หัวใจมหาพรหมในสายวิชาเอ็กซาติยะของพม่า เป็นยันต์ทางเจริญรุ่งเรืองแต่ฝ่ายเดียว ใครมียันต์นี้จะเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องและไม่ตกต่ำ เสมือนพระอาทิตย์และพระจันทร์ที่ส่องสว่างทั้งเวลากลางวันและกลางคืน จะสังเกตได้ว่าแม้แต่รูปเคารพและรูปภาพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในพม่ามักจะมีรูปสัญลักษณ์ของนกยูงและกระต่ายอยู่ที่มุมซ้ายขวาเสมอ เพราะนกยูงนั้นคือตัวแทนของพระอาทิตย์ ส่วนกระต่ายนั้นคือตัวแทนของพระจันทร์นั่นเอง

พระอาจารย์โอได้ปลุกเสกเนื้อชนวนมวลสารโลหะศักดิ์สิทธิ์ด้วยมนต์18โองการ อัญเชิญบารมีเทพเทวาครูบาอาจารย์พระฤาษีมาร่วมปลุกเสกให้ครบทั้งสามโลก ก่อนนำชนวนเหล่านั้นไปสร้างเป็นเหรียญ แล้วจึงจัดเครื่องบวงสรวงบูชาประรัมพิธีเพื่ออัญเชิญองค์ปู่ปรเมศวรมาประทานพรให้แก่เหรียญชุดนี้ให้มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ เป็นดั่งรูปเคารพตัวแทนของพระองค์ท่านให้คนที่ศรัทธาได้กราบไหว้บูชากัน

ผู้บูชาสามารถอธิษฐานขอพรจากองค์ปู่ปรเมศวรได้ทุกเรื่องอาทิเช่นเสริมดวงวาสนาหนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานมหาโภคทรัพย์แคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันอวิชชาลมเพลมพัดมนต์ดำหรืออธิษฐานเรื่องต่างๆได้108 โดยไม่ต้องบนบานใดๆ เพราะท่านยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเซ่นสรวง ให้บูชาด้วยดอกบัว 19 ดอกธูปดำ 19 ดอก และเทียนขาว 19 เล่ม

Pramasuan coin (Sun and Moon) by Phra Arjarn O, Phetchabun.

Pramasuan or all Phra Arjarn O’s disciples called “God grandfather” have the full name in Thai “Ong Ba Rom Prom Lersi Pramasuan Thi Rart Jao Ma Har Trai Lo Kar Thip Ba Dee” is the god who originated universe and dharma. The history of Pramasuan was inscribed in the primeval 3 Vedas of the Hindu religion scripture. Phra Arjarn O praise and respect Pramasuan as the highest Brahma also.

This Pramasuan coin contain of holy metal according to the brahma subject line as the main ingredient. The gold color refer to the sun and the silver color refer to the moon because the sun and the moon are the important thing that specify the way of living and equilibrium of everything in the world. The magic words on the backside of the coin refer to the heart of Brahma from the Xsatiyar subject which will bring luxuriance and flourish to the prayer continuously like as the sun and the moon always illuminate all noon and all night. Interestingly, the holy statues and pictures in Myanmar always have the sign of peacock and rabbit appear on the work pieces because peacock is the representative of the sun and rabbit is the representative of the moon.

Phra Arjarn O blessed the concentrated holy metal materials with the 18 sacred command holy spell and invite the virtue of gods, great teachers, Lersi from the three worlds to bless together before building into the coin form. After that, Phra Arjarn O prepared the oblation and ceremony to invite Pramasuan celebrate this coin to be powerful and suitable to be the representative of Pramasuan for the worshipers.

The worshiper can pray Pramasuan for any wishes such as supporting fate and destiny, flourishing life, wealth, safe, protection from bad things or bad spirits and etc. The worshiper must not vow with Pramasuan because Pramasuan is very high and holy much more than words. The worshiper can worship Pramasuan with 19 lotuses, 19 black incenses and 19 white candles.

เหรียญปู่ปรเมศวร เนื้อจันทรประภา Pramasuan coin Moon

600,00฿Prix
    bottom of page