top of page
👼🦅เหรียญพระอาจารย์โอ รุ่น “ครุฑานุภาพ”,พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์🦅👼
💕"เหรียญแห่งตำนานที่มีลมหายใจ"
💕"เหรียญที่เป็นสื่อผ่านถึงครูทั้งหมด"
💕"เหรียญที่ใครพลาดแล้ว ต้องรอไปอีก 9 ปี"

‼️ด้านหน้าเหรียญประกอบด้วยยันต์ต่างๆดังนี้‼️
-รอบนอกเป็น “คาถาพระพุทธเจ้าห้ามนายขมังธนู” ใช้ห้ามอุปัตถวันอันตราย ด้วยอำนาจแห่งพุทธบารมีและพระคาถาค่าควรเมือง อาวุธมิอาจกล้ำกลายเข้ามาทำร้ายได้ 
-ด้านในเป็น “รหัสแห่งจักรพรรดิ์” ว่าด้วยการเสริมอำนาจ เสริมวาสนา เสริมบารมี
-ข้างหูซ้าย เป็น “ยันต์อิทธิฤทธิ์”
-ข้างหูขวา เป็น “ยันต์นอโมหยุดภัย”

เหตุที่มาของเหรียญพระอาจารย์โอรุ่นนี้ มีอยู่ว่าในทุกๆ9ปี พระอาจารย์จะต้องทำพิธีเปลี่ยนเหรียญในขันครู ซึ่งก็จะมีเหรียญหลากหลายชนิด แต่ละครั้งที่ทำการเปลี่ยนเหรียญในขันครู พระอาจารย์โอมักจะนำเหรียญเหล่านั้นไปบรรจุไว้ใต้ฐานองค์พระ หรือไม่ก็เก็บไว้ในที่อันสมควร เพราะเหรียญเหล่านี้ถือว่าเป็นเสมือนสื่อผ่านถึงองค์ครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด

พระอาจารย์ได้ทำการคัดแยกและแบ่งประเภทของเหรียญไว้ แล้วนำเหรียญจำนวนหนึ่งมาทำการปลุกเสกและจารอักขระด้วย “ยันต์อำนาจครุฑา” ซึ่งเปรียบเสมือนรูปเคารพแทนองค์ “ท้าวเวนไตย” ตามสายวิชาวัดปากคลองมะขามเฒ่า อันมีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อครั้นขุนแผนไปปราบศัตรู หลวงตาคงได้ให้วิชาอำนาจครุฑานี้ไปใช้สะกดสยบผู้คน จนเกิดผลสำเร็จดั่งใจหมาย

⚠️ท้าวเวนไตย ราชาแห่งครุฑา⚠️
ครุฑมีทิพย์วิมานอยู่ที่เชิงเขาไกรลาส พญาครุฑผู้ยิ่งใหญ่กว่าครุฑทั้งปวง มีนามว่า “ท้าวเวนไตย” หรือ “ท้าวสุบรรณ” มีกายเป็นรัศมีสีทอง มีอำนาจมากที่สุดในหมู่ครุฑทั้งหลาย อาศัยเกาะอยู่ตามต้นงิ้ว อาศัยผลงิ้วและน้ำดอกไม้จากต้นงิ้วเป็นอาหารทิพย์ ลูกพญาครุฑจะโตขึ้นนับเวลาอายุเป็นข้างขึ้นข้างแรมตามจันทรคติ เติบโตด้วยบุญกุศลที่เคยทำมา หากลูกครุฑตนใดที่มีบุญญาธิการมามาก อำนาจบุญจะบันดาลให้เกิดผลงิ้วทิพย์และน้ำหวานจากดอกไม้มาบำเรอลูกครุฑตนนั้นๆ และลูกครุฑตนดังกล่าวจะจำเริญวัยได้อย่างรวดเร็ว ครุฑเป็นสัตว์กึ่งโอปปาติกะ หรือกึ่งพวกกายทิพย์ 
ทางศาสนาฮินดูเขาถือว่า ครุฑเป็นเทพเจ้าสำคัญพระองค์หนึ่ง มีพลังอำนาจที่เทียบเท่า “พระผู้เป็นเจ้า” อำนาจของพญาครุฑมีอยู่มาก พญาครุฑเคยลองฤทธิ์กับองค์พระนารายณ์ พญาครุฑสามารถต่อสู้ด้วยความสามารถ รบกันไปเท่าใดก็หาแพ้ชนะกันไม่ จนในที่สุดพระนารายณ์และพญาครุฑจึงตกลงกันว่าขอให้เสมอกันในการรบระหว่างเราและท่าน พระนารายณ์อนุญาตให้พญาครุฑสามารถอยู่เหนือเศียรตนได้ และพญาครุฑก็นอบน้อมโดยการยินยอมให้พระนารายณ์สามารถนำตนเป็นพาหนะไปยังสถานที่ต่างๆได้

นอกจากนี้พบว่าพระอินทร์เองก็เคยลองฤทธิ์กับพญาครุฑใช้วัชระฟาดพญาครุฑ แต่องค์พญาครุฑเป็นกายสิทธิ์หาได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดไม่ พระอินทร์พยายามอยู่หลายทางก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่องค์ครุฑได้ จนพระอินทร์มีความเคารพในอานุภาพของพญาครุฑว่ามีฤทธิ์เดชเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าจริง ในที่สุดพญาครุฑจึงได้สลัดขนตนเองออกมาหนึ่งเส้นให้แก่พระอินทร์เพื่อเป็นเกียรติแก่พระอินทร์ด้วยเช่นกัน

มีเกร็ดความเชื่อว่าหากที่ใดมีอาถรรพ์แรงท่านให้นำเอาตราครุฑไปติดจะทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมสลายไปในที่สุด ตราครุฑล้างอาถรรพ์ได้จึงเป็นที่เชื่อถือกันมาตลอดและได้รับความเคารพบูชาว่าเป็นของสูง เสมือนหนึ่งตัวแทนแห่งองค์พระประมุข ผู้ใดมีสัญลักษณ์ครุฑ รูปครุฑบูชาไว้ย่อมได้อานิสงส์มาก อาทิ มีความเจริญแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นต้น เชื่อว่าหากข้าราชการผู้ใดให้ความเคารพนับถือในองค์พญาครุฑ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเอง ข้าราชการผู้นั้นจะมีความสุขความเจริญทั้งชีวิตและหน้าที่การงานสืบไป คุณไสย์อันตรายใด ๆ ก็ไม่สามารถทำอันตรายได้เพราะเครื่องหมายของพญาครุฑนี่สำคัญมากผู้ที่รู้เขาจะไม่ข้ามไม่เหยียบย่ำ ไม่นำไว้ที่ปลายเท้าเลยเพราะเป็นของสูง ของศักดิ์สิทธิ์ หากเคารพนับถือให้ดีอำนาจพญาครุฑที่มีอยู่ในเอกสารราชการจะคุ้มครองผู้นั้นไม่ให้มีวันอับจน

⚠️อำนาจพญาครุฑ⚠️
สิทธิอำนาจพญาครุฑสัตว์กายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมตะนั้น นับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พยายามค้นคว้า และเสาะหาที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่าว จนเกิดการสร้างเครื่องรางต่าง ๆ ขึ้น อำนาจพญาครุฑสามารถจำแนกได้ถึง ๘ ประการ โดยนับเอาอำนาจหลัก ๆ ได้ดังนี้คือ
๑.   เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่ เป็นสิทธิอำนาจอันเฉียบขาด
๒.  สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไสย์ทั้งปวง ภูติผีปิศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้
๓.  เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน
๔.  ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภัยเป็นคงกระพัน
๕.  เป็นเมตตามหานิยม
๖.   นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้
๗.  ทำมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภนานาประการ
๘.  สัตว์ร้าย เขี้ยวงาสารพัด งูเงี้ยวเขี้ยวขอ อสรพิษไม่กล้ากล้ำกรายเข้าใกล้ เพราะเกรงตบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุด

⚠️จัดสร้างทั้งหมด 3 แบบด้วยกัน
📌1. เหรียญใหญ่ บูชา 3,600 บาท
📌2. เหรียญเล็กขอบเหลี่ยม บูชา 2,600 บาท
📌3. เหรียญเล็กขอบกลม บูชา 2,600 บาท

👼🦅Phra Arjarn O's Astral Body Coin (Mighty Garuda) by Phra Arjarn O, Phetchabun.🦅👼
Phra Arjarn O's Astral Body Coin.
⚠️Material: Teacher's Bowl Coin
⚠️Serie: Mighty Garuda.
💕"The coin of the alive legend."
💕"The coin that is the mediator to all magic masters."
💕"The coin that who miss, must waiting for 9 years."

‼️Front side consisted of various Yants consisted of:‼️
-Outer area is “Katha Buddha stopped the bowman” that good for weapon protection and being invulnerable.
-Inner area is “Emperor Code” that good for supporting authority, power and destiny.
-Beside left ear is “Yant Itthirit”. (Supernatural Power)
-Beside right ear is “Yant Nor Mo Yoot Pai”. (Nor Mo Stop Dangers) 

The story of these coins is that every 9 years, Phra Arjarn O has to make the ceremony for changing the coins in his teacher bowl. There are many kinds of coin in that bowl. Phra Arjarn O will take the coins to keep in the proper place or Buddha image's base because those coins are the mediator for connection between Phra Arjarn O and all magic masters in the spiritual world.

Phra Arjarn O classified the coins in his teacher bowl. After classifying, Phra Arjarn O took some coins to bless and write Yant on the back by using the legendary magic subject of Wat Pak Khlong Makham Thao named “Mighty Garuda“ which is the representative image of “Wean Trai, the golden Garuda”.There is a story about this subject that LP.Kong authorized this subject to Khunpaen to defeat enemies. Khunpaen used this subject to spelled all enemies until got victory at last.

⚠️Legend Of Garuda.⚠️
In Hinduism, Garuda has been praised to be an important god who has mighty power as same as “the great gods”. The power of Garuda is very strong. Garuda had ever fought with Narai God but, the result is equal until Garuda and Narai God made an agreement together that Garuda can fly upon Narai God’s head. At the same time, Narai God can ride Garuda as vehicle for travelling around.

Moreover, Indra God also had ever fought with Garuda. Even Indra God used his weapon to attack Garuda but, Garuda did not get any damage surprisingly. Indra God tried many ways to defeat Garuda but, the result is the same until Indra God had to pay respect to Garuda’s power and accepted that Garuda truly has the same power as same as the great gods. Finally, Garuda pinched off his feather in honour of Indra God also.

There is a belief that wherever has negative power or misfortune signs, just place Garuda’s image there and all negative power will be disappeared. Moreover, Garuda’s image has been praised to be sacred thing like as great god’s image. Who has Garuda’s image will be luxuriancely progressive in life. Especially, government officer who believe and highly respect in Garuda will be promoted to be the higher position in career. Therefore, all important official government papers will always has Garada’s image appears.

⚠️The Mighty Power Of Garuda.⚠️
Garuda is the supernatural living thing who no one can defeat and having very long life like as deathless. So, magic masters have created Garuda amulet to be a medium object to represent his power. His power can be briefly describe to be 8 points.
1. Mighty power and absolute authority.
2. Erase all negative power, black magic and defense against ghost. 
3. Convey progress and prestige in life.
4. Weapon protection and invincible barrier.
5. Charming aura.
6. Bring peacefulness.
7. Good sales and wealthy attraction.
8. Resist poisonous animals. 

⚠️There are 3 types of coin.
📌1. Big Coin, Price 3,600 Baht.
📌2. Small Coin (Angle Rim), Price 2,600 Baht.
📌3. Small Coin (Round Rim), Price 2,600 Baht.

เหรียญพระอาจารย์โอ รุ่นครุฑานุภาพ เหรียญเล็กขอบเหลี่ยม

2 600,00฿Prix
  bottom of page