top of page
🌏🧙‍♂️ #เหรียญมหาราชครูเสน่ห์ (เนื้อเหรียญรวมเวทย์เลิศหล้า), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
🤩#เหรียญวิเศษที่ถูกหล่อหลอมขึ้นจากโลหะธาตุอันศักด์สิทธิ์ที่สุดในโลก!!
🔮#เลขยันต์อักขระใดที่ถูกประทับลงไปบนเหรียญนี้จะเข้มขลังทรงอานุภาพขึ้นร้อยเท่าพันเท่า!!
💕เลี่ยมพร้อมของพิเศษมากมายดังนี้:
-ตะกรุดจักรพรรดิ์ (ชุดที่.1)
-ตะกรุดจักรพรรดิ์ (ชุดที่.2)
-ตะกรุดจักรพรรดิ์ (ชุดที่.3)
-ตะกรุดจัตตุโรบังเกิดทรัพย์
-ตะกรุดยันต์ครูมหากาฬ
-ผงอิทธิเจ&ผงมหาราช
-เม็ดสวาท

💕ด้านหน้าประทับด้วย "#รูปเหมือนพระอาจารย์โอ" (บล็อกเหรียญรุ่นแรก) ซึ่งประกอบด้วยยันต์ต่างๆดังนี้:
-รอบนอกเป็น “คาถาพระพุทธเจ้าห้ามนายขมังธนู” ใช้ห้ามอุปัตถวันอันตราย ด้วยอำนาจแห่งพุทธบารมีและพระคาถาค่าควรเมือง อาวุธมิอาจกล้ำกลายเข้ามาทำร้ายได้
-ด้านในเป็น “รหัสแห่งจักรพรรดิ์” ว่าด้วยการเสริมอำนาจ เสริมวาสนา เสริมบารมี
-ข้างหูซ้าย เป็น “ยันต์อิทธิฤทธิ์”
-ข้างหูขวา เป็น “ยันต์นอโมหยุดภัย”

💕ด้านหลังประทับด้วย “#ยันต์มหาราชครูเสน่ห์”
-"สิทธิการิยะ ถ้าผู้ใดพบโองการมหาราชแล้ว ท่านว่าย่อมเป็นเสน่ห์แก่บุคคลผู้นั้น และย่อมเป็นเจ้าแห่ง หญิงชายทั้งปวง ทั้งเป็นที่เมตตาเสน่หารักใคร่แห่งท้าวพระยาเทวมนุษย์ เป็นของวิเศษใช้ได้สารพัด"
"ยันต์มหาราชครูเสน่ห์" ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาราช เป็นยันต์ที่เหนือกว่ายันต์มหาราชทั่วไป โดดเด่นทางเสน่หาเมตตามหานิยมเป็นหลัก เหนือชั้นกว่า "อิทธิเจ" ตรงที่ว่าเป็นทั้งเสน่ห์และโภคทรัพย์ในตัวพร้อมกัน ซึ่งหาได้ยากในบรรดาสรรพวิชาเสน่ห์ชั้นยอด โดยพระอาจารย์โอได้เขียนผงมหาราชขาดตัวเข้าห้อง "องค์พระมหาปทุม" เพื่อยกผงใส่เหรียญรุ่นนี้เป็นพิเศษอีกด้วย (ปล.การยกผงเสมือนการยกคุณวิเศษของผงลบกระดานชนิดนั้นๆให้เข้าไปสถิตในอีกวัตถุหนึ่งแทน)

ถ้าพูดถึงต้นทุนมวลสารของการสร้างเนื้อเหรียญรวมเวทย์เลิศหล้าชุดนี้แล้ว ต้องบอกเลยว่าประเมินค่ามิได้เลย แต่ด้วยความตั้งใจของพระอาจารย์โอที่มีปณิธานอันแน่วแน่ในการจะสร้างเหรียญอีกสักรุ่น ให้เป็นที่กล่าวขานต่อยอดจากเหรียญรุ่นแรกของท่าน พระอาจารย์จึงไม่รีรอที่จะสร้างฝากไว้เป็นตำนาน

พระอาจารย์ตัดสินใจนำมวลสารโลหะพิเศษ เป็นชุดที่ท่านหวงแหนเป็นอย่างยิ่ง และได้ผ่านการพิจารณาแล้วว่า “ศักดิ์สิทธิ์มาก เข้มขลังมาก” ที่ท่านได้เพียรสะสมมาตลอดกว่า 20 ปี ทั้งหมดที่มีมาหล่อหลอมรวมกันเพื่อสร้างเหรียญรุ่นนี้เป็นการเฉพาะกิจ เรียกว่าพระอาจารย์โอท่านใช้มวลสารแบบเทหมดหน้าตักจริงๆในการสร้างเหรียญรุ่นนี้ ท่านว่าสร้างไว้ก็ไม่ได้หวังให้ใครมาบูชามากมาย เพราะแค่ต้นทุนของมวลสารแต่ละชนิดรวมกันก็มากกว่า 7 หลัก ถ้าคำนวณตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็คงขาดทุนตั้งแต่คิดเริ่มสร้างเสียแล้ว แต่ถ้าใครเชื่อถือ นำไปบูชา ก็เป็นวาสนาของเขา
มวลสารเนื้อเหรียญรวมเวทย์เลิศหล้ามีมากมายเกินจะบรรยยาย อาทิเช่น:
-พระกริ่ง สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์
-พระกริ่ง เจ้าคุณศรี(สนธิ์) วัดสุทัศน์
-พระกริ่ง ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม
-พระเครื่องเนื้อโลหะจากคณาจารย์ยุคเก่ามากมาย
-ชนวนพระกริ่งปวเรศ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร
-เครื่องรางของขลังเนื้อโลหะกว่า 100 ชิ้น
-ชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ ที่เหลือจากการหล่อพระ ทั้งพิธีราษฎร์และพิธีหลวงหลายพิธี
-ชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ ที่พระอาจารย์โอได้รับตกทอดมาจากครูบาอาจารย์ของท่าน
-ชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เคยนำมาถวาย
-ชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ จากพิธีเททองหล่อ “สมเด็จองค์ปฐม ปางห้ามสมุทร สูง 227 เซนติเมตร” ในวันที่ 18 มีนาคม 2561

คนส่วนใหญ่อาจจะให้ความสำคัญหรือเห็นค่าในพระเครื่องดังๆ เพราะด้วยมูลค่าหรือราคาที่เล่นหากันแพง แต่กับพระอาจารย์โอนั้น ท่านกลับให้ความสำคัญกับชนวนมวลสารที่เหลือจากการสร้างพระเครื่องที่มีชื่อเสียงเหล่านั้นมากกว่า ด้วยเหตุนี้ท่านจึงชื่นชอบในการตามเก็บสะสมชนวนโลหะที่หลงเหลือจากการหล่อพระเครื่อง พระพุทธรูป จากพิธีต่างๆทั่วประเทศมาโดยตลอด และที่สำคัญคือชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละพิธีนั้น ย่อมมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมในตัวเองอยู่แล้ว เมื่อนำมาสร้างเป็นวัตถุมงคลจึง “ดีทั้งนอกดีทั้งใน” แบบที่ไม่ต้องปลุกเสกอะไรก็เข้มขลังเหลือหลาย

🌏🧙‍♂️Maharart Chakru Sanae Coin. (Material: Most Magnificent Magic Coin) by Phra Arjarn O, Phetchabun.
🤩 The Most Holy Coin From The Most Holy Metal Of The World.!!
🔮 Whatever Yant Exist On This Coin Will Be More Powerful & Stronger Than Normal 1,000 Times!!
💕This coin has many special items behind as follows:
-Emperor Takrud. (Set.1)
-Emperor Takrud. (Set.2)
-Emperor Takrud. (Set.3)
-Origin Of Wealth Of 4 Directions Takrud.
-Kru Ma Har Karn Takrud.
-Itthije Powder & Maharart Powder.
-Coquettishing Ball.

💕Front side is Phra Arjarn O's Image (1st batch coin model) consisted of various Yants as follows:
-Outer area is “Katha Buddha stopped the bowman” that good for weapon protection and being invulnerable.
-Inner area is “Emperor Code” that good for supporting authority, power and destiny.
-Beside left ear is “Yant Itthirit”. (Supernatural Power)
-Beside right ear is “Yant Nor Mo Yoot Pai”. (Nor Mo Stop Dangers)

💕Back side was written with “Maharart Chakru Sanae”.
-The great Subject Of “High-Class Charm” and “Progress. "Maharart Chakru Sanae" is the superior level of Maharart Yant. This Yant has outstanding power on charm & attraction. Moreover, "Maharart Chakru Sanae" is superior than "Itthije" also because it can support the devotee in case of wealth & luck too. Specially, Phra Arjarn O also transferred the power of "Ultimate Maharart Powder" to remain inside the "Maharart Chakru Sanae" yant of this coin by using special magical method.

💕The Prestige Of Most Magnificent Magic Coin Material.
If we are talking about the cost of the materials for making this coin, we can say that it is “Values Beyond Price.” However, Phra Arjarn O has high intention to make one more version of magic coin to be legendary as superb as his 1th batch coin so, he is happy to do this coin even the price for sale is cheaper than the price of materials.

Phra Arjarn O took all of his beloved holy metals that he has collected more than 20 years to melt together for being the material of this “Most Magnificent Magic Coin”. Those materials already proved and verified to be “Very Holy & Very Powerful” by Phra Arjarn O. If compare the price of this coin with the cost of materials follows economic principle, it is loss instead of profitable because the cost of materials is more than 7 digits already. However, Phra Arjarn O said that he makes this coin not because he wants many people buy it but, he just wants only the person who really believe in him have it.

There are many holy metals were melted together to be this coin such as:
-Phra Kring by Pra Sangkarach Pae, Wat Suthat.
-Phra Kring by Jao Khun Sri Sonthi, Wat Suthat.
-Phra Kring by Tun Jao Mar, Wat Sam Plume.
-A lot of amulets made from holy metals from many old famous masters.
-Holy metals that left from the blessing ceremony of Phra Kring Pawaret made by Phaya Pawaret, Wat Bowon Niwet.
-Old amulets made of mystical metal more than 100 pieces.
-Holy metals from many ceremonies.
-Holy metals that Phra Arjarn O inherited from his teachers.
-Holy metals that high class people offered to Phra Arjarn O.
-Holy metals from the ceremony of building “First Lord Buddha Stops Ocean, Height 227 Centimeters” on 18 March 2018.

Most of people will place importance on the famous amulet because of its expensive price but, Phra Arjarn O will place importance on the materials that were used to make that famous amulet. Therefore, Phra Arjarn O likes to collect the holy materials especially metallic substance from many auspicious ceremonies from every temple of Thailand because those holy materials from each auspicious ceremony already have holy power fully remain inside itself. When Phra Arjarn O take those holt materials to make his amulet, that amulet will be “Good Inside & Good Outside” even Phra Arjarn O does not bless magic yet.

เหรียญมหาราชครูเสน่ห์ Maharart ChaKru Sanae Coin

9 000,00฿Prix
    bottom of page