top of page

#เหรียญฮอร์ครักซ์ "ยันต์นะหน้าทองฉัพพรรณรังสี"
จัดสร้าง 108 เหรียญ
เป็นวิชาสายวัดปากคลอง ซึ่งพระอาจารย์โอได้ศึกษาสายวิชานี้จากอาจารย์เล็ก เฮกังกิง (อาจารย์ผจญ น้อยรอด) เป็นวิชาหวงของอาจารย์เล็กอีกวิชาหนึ่ง เป็นกลบทที่เน้นด้านเสน่ห์เมตตา สามารถทำผงปัดตลอดทะลุกระดานได้ สามารถเป่าเป็นเสน่ห์เมตตา หรือจะใช้ลงเสน่ห์นะหน้าทองได้อีกด้วย ยันต์นะหน้าทองนี้จะมีนะสองนะ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิชา “นะซ้อนนะ” คือ ดีซ้อนดี ในดีก็ยังมีดีซ้อนอยู่ แต่จะเรียกตามตำราว่า นะช่อพรรณรังสี ถือเป็นอีกยันต์หนึ่งในสายวิชาองค์พระที่เน้นเสน่ห์รุนแรง มีคุณวิเศษทางด้านเสริมวาสนาบารมี เป็นที่รักแก่มนุษย์และเทวาอีกด้วย

ปลุกเสกในฤกษ์เสาร์5 (วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563) ตามคติความเชื่อของโบราณเชื่อว่า ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็ง และมีพลังมาก ถ้าทำอะไรผลประโยชน์ก็จะได้มาก หากมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้า ซึ่งเป็นฤกษ์ที่เป็นมงคล และดีเลิศทุกอย่าง วัตถุมงคลในพิธีจะมีพุทธคุณด้านคงกระพัน และแคล้วคลาด มากกว่าวันปกติ
สำหรับพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในฤกษ์เสาร์5ปีนี้ ถือว่าอลังการยิ่งกว่าปีไหนๆเพราะพระอาจารย์โอท่านได้ขออัญเชิญองค์ปู่ใหญ่เหวัชระปรเมศวร มหาไตรโลกาธิบดีผู้ทรงทำหน้าที่เป็น "ยิดัม" คอยปกป้องพิทักษ์พุทธศาสนา มาเป็นองค์ประธานในพิธี สายสิญจน์ที่เป็นดั่งสะพานเวทย์มนตร์ถูกเชื่อมโยงจากองค์ท่านไปสู่วัตถุมงคลทุกๆชิ้น

เหรียญฮอร์ครักซ์ ยันต์นะหน้าทองฉัพพรรณรังสี

300,00฿Prix
    bottom of page