top of page

แหวนครองพิภพ, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

แหวนครองพิภพนั้น ถูกจัดสร้างขึ้นตามตำราสายวิชาของพระโกนาคมพุทธเจ้าและพระกัสสปะพุทธเจ้า ผู้ที่ได้รับเลือกให้สวมใส่แหวนครองพิภพนี้จึงเสมือนว่าได้มือแก้วสารพัดนึกของพระโกนาคมพุทธเจ้า และมือลมมหาจินดาของพระกัสสปะพุทธเจ้า แหวนครองพิภพจึงมีความวิเศษเจนจบครบกระบวนศาสตร์ ขึ้นอยู่กับว่าผู้สวมแหวนจะใช้พลังวิเศษนี้ไปทางไหน จึงเป็นสุดยอดวาสนาบารมีของผู้ครองแหวนอย่างแท้จริง

 พระอาจารย์โอได้รับสืบทอดสุดยอดวิชานี้มาจากกำนันตั้ง ผู้ที่ได้รับการขนามนามว่าเป็น “จอมเวทย์แห่งแดนตะวันออก”กำนันตั้งเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นตำนานถึงทุกวันนี้ก็เนื่องจากว่าท่านบรรลุศาสตร์แห่งการสร้างแหวนที่เหนือยิ่งกว่าแหวนวงใดๆ ผู้คนต่างขนานนามแหวนวงนั้นว่า "แหวนมหากายสิทธิ์"

กำนันตั้งนั้นเป็นปรมาจารย์ที่ขึ้นชื่อมากในสมัยก่อน คณาจารย์ยุคโบราณต่างรู้จักกิตติศัพท์ถึงความแก่กล้าในวิชาอาคมของท่านเป็นอย่างดี เพราะท่านเป็นหนึ่งในยอดคนที่สำเร็จวิชาแห่งการเล่นแร่แปรธาตุ จึงเป็นเสมือนผู้วิเศษที่เรืองด้วยอิทธิฤทธิ์และอำนาจวิเศษต่างๆเหนือคนธรรมดาสามัญทั่วไป กำนันตั้งท่านนี้เป็นน้องชายของทวดของพระอาจารย์โอ และนอกจากนี้ท่านยังเป็นอาจารย์ของหลวงปู่คง วัดวังสรรพรสอีกด้วย

 นอกจากกำนันตั้งจะมีวิชาอาคมขลังติดตัวแล้ว ก็ยังมีของวิเศษติดตัวอยู่หลายๆอย่าง แต่มีของวิเศษอยู่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่กำนันตั้งจะพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ห่างกายเลย นั่นคือ “แหวนมหากายสิทธิ์” ที่ท่านสวมอยู่ที่นิ้วนั่นเอง จึงกล่าวได้ว่าศาสตร์วิชาแห่งการสร้างแหวนเป็นวิชาเอกสูงสุดของกำนันตั้งเลยทีเดียว เพราะท่านมั่นใจในความศักดิ์สิทธิ์ในแหวนของท่านมากพอถึงขนาดที่จะไม่พกของวิเศษอื่นใดติดกายเลยก็ยังได้

 มี 3 แบบให้ครอบครอง

1.เนื้อครองเงิน (บูชา 500 บาท)

2.เนื้อครองทอง (บูชา 500 บาท)

3.เนื้อครองโลก (บูชา 1,600 บาท)

โดยมี 7 ขนาดให้เลือกดังนี้

52 = เส้นผ่านศูนย์กลาง 16.5 มม.

54 = เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.2 มม.

56 = เส้นผ่านศูนย์กลาง 17.8 มม.

58 = เส้นผ่านศูนย์กลาง 18.4 มม.

60 = เส้นผ่านศูนย์กลาง 19.0 มม.

62 = เส้นผ่านศูนย์กลาง 19.8 มม.

64 = เส้นผ่านศูนย์กลาง 20.4 มม.

 

The Lord Of The Rings by Phra Arjarn O, Phetchabun.

The Lord Of The Rings was created following the ancient subject of Phra Konakom Buddha and Phra Kassapa Buddha. Who was selected to wear this ring is like as the lucky person who got wishing crystal hand of Phra Konakom Buddha Buddha and Jindamanee's heaven wind hand of Phra Kassapa Buddha. Therefore, The Lord Of The Rings is the completely functional holy ring which depend on the owner wants this ring to be.

 Phra Ajarn O inherited this ancient subject from The village headman named “GumNun Tang” who was praised to be the eastern wizard. He was very well-known since the past until now as the legendary master because GumNun Tang achieved the secret subject to establish the ring which is superior than any rings, the name that people called that ring is “The Fantastic Ring”.

GumNun Tang is the great master who was well-known about his magical skills among magic masters society because he is one of the great master who succeed the alchemical subject so, he can do many things that the normal people cannot do. GumNun Tang is the great-grandfather’s brother of Phra Arjarn O and he is the teacher of LP.Kong Wat WangSapparot also.

 GumNun Tang not only has powerful magic spell but, he also has many powerful amulets too. However, there is only one amulet that GumNun Tang never keeps away from him, that thing is “The Fantastic Ring” which GumNun Tang always wear it on his finger all the time. Therefore, the secret subject to establish the fantastic ring is the top most powerful magic subject of him because he is confident in his ring enough to wear it only one without carrying others amulets.

 There are 3 types to choose:

 1.Own Silver (Price 500 baht)

 2.Own Gold (Price 500 baht)

 3.Own the world (Price 1,600 baht)

 There are 7 sizes to choose:

 52 = Diameter 16.5 mm.

 54 = Diameter 17.2 mm.

 56 = Diameter 17.8 mm.

 58 = Diameter 18.4 mm.

 60 = Diameter 19.0 mm.

 62 = Diameter 19.8 mm.

 64 = Diameter 20.4 mm.

 

แหวนครองพิภพ แหวนแห่งประมุขที่มีความลับแห่งขุมพลังซ่อนอยู่!!

แหวนครองพิภพไม่ใช่เป็นเพียงแค่แหวนที่มีความสวยงามวิจิตร อบอวนไปด้วยกลิ่นไอของความเข้มขลังศักดิ์สิทธ์เท่านั้น เพราะหากพินิจพิจารณาดูดีๆ ท่านจะพบกับความลับแห่งขุมพลังที่ซ่อนอยู่ด้านในวงแหวน เนื่องจากด้านในของแหวนครองพิภพจะมีช่องว่างอยู่ ซึ่งมีไว้เพื่อให้ผู้ครอบครองแหวนได้ใส่คำอธิษฐานหรือสิ่งที่ตนปรารถนาลงไป เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาครอบครองในเร็ววัน เป็นเคล็ดลับพิเศษที่พระอาจารย์โอตั้งใจรังสรรค์มอบไว้แด่ผู้ครอบครองแหวนครองพิภพทุกท่านนั่นเอง

The Lord Of The Rings, the ring of throne which keep the secret of power inside!!

This ring is not has only unique beauty and full of magical power but, also has the secret treasure of power remain in this ring because the inner circle of this ring has the space for the owner to write their wish on the paper and then put inside to own that wish faster. This is the special technique that Phra Arjarn O intend to give the owner of this ring.

 

แหวนแห่งประมุข

 หล่อหลอมขึ้นด้วยเพลิงอัคคีแห่งเวทย์สวรรค์

-หนึ่งวงอยู่เหนือทุกวง-

-หนึ่งวงค้นหาทุกวง-

-หนึ่งวงรวบรวมทุกวง-

The Ring Of The Emperor.

-Establishing from the fire of heavenly magic.-

-One Ring to rule them all.-

-One Ring to find them.-

-One Ring to bring them all. -

แหวนครองพิภพ (เนื้อเงิน) The Lord Of The Rings Own Silver

500,00฿Prix
    bottom of page