top of page

💁‍♀️💵#ตรีกวักตรีเนตร, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
ตำรากล่าวไว้ว่า “ปรารถนาสิ่งใดให้ตั้งจิตอธิษฐานให้จงดี หากไม่เกินวิสัยจักปรากฏได้ในไม่นาน เมตตาโชคลาภค้าขายง่ายดาย เป็นที่นึกชอบเนื้อเจริญใจแก่หญิงชายทั้งหลาย ประเสริฐเลิศล้ำนักแล”

ปลุกเสกด้วยมนต์พิเศษที่พระอาจารย์โอได้จากครูในนิมิต และมนต์จินดามณีทั้งแปด เป็นเสน่ห์ โชคลาภ ช่วยเรียกเงิน เรียกทองหลั่งไหลมากอง อีกทั้งยังสามารถแก้เคล็ด สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือไม่สามารถเก็บได้ จะช่วยให้มีเงิน มีทองพอกพูน
พกไว้ติดตัวหรือบูชาที่บ้านเรือนย่อมเป็นมหาโภคทรัพย์ บังเกิดความอุดมสมบูรณ์ ความกินดีอยู่ดี บูชาดีได้เป็นมหาเศรษฐีกินอยู่สบาย อธิษฐานให้ช่วยเรียกเงินไหลนอง เรียกทองไหลมา ค้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่า เป็นเสน่ห์เมตตาเจรจาค้าขาย ให้บุคคลรอบข้างเอ็นดู เจ้านายรักเมตตาเอ็นดู การงานผ่านฉลุย คอยเฝ้าบ้านระวังภัยต่างๆนานานับประการแล้วแต่จะอธิษฐาน

อธิษฐานใช้ทางเสน่ห์ความรักก็ยังได้ ให้แม่นางกวักช่วยกวักคนที่หมายปอง กวักคนที่หมายรัก กวักให้เนื้อแนบเนื้อ กวักให้เอ็นประสานเอ็น

จัดสร้างทั้งหมด4แบบด้วยกัน:
แบบที่.1 (จัดสร้าง 9 องค์) บูชา 10,000 บาท
แบบที่.2 (จัดสร้าง 150 องค์) บูชา 1,000 บาท
แบบที่.3 (จัดสร้าง 1,000 องค์) บูชา 100 บาท
แบบที่.4 (จัดสร้าง 10,000 องค์) บูชา 10 บาท

💁‍♀️💵Triple Power Nangkwak by Phra Arjarn O, Phetchabun.
The magic scripture described that “Whatever wishes & desires to this Nangkwak. If not too much, that wish will come true soon. Mercy, fortune, easy trade, be pleasing to everyone. Really excellent.”

Phra Arjarn O recited the incantation with special magic subject that he studied from magic teacher in the spiritual world and 8 Jindamanee’s subjects. Good for money, wealth, luck and charm. Specially, this amulet can help you to keep money more effective without leakage.

You can carry this Nang Kwak or place inside home and shop for wealthy purpose. Nang Kwak will bring exuberance and plenty life. If you take care Nang Kwak well, she will bring richness, money, gold and treasure come. Very good for business and negotiation. People around will have mercy to you. Boss will love you more than others colleague and you will be promoted faster than others. Nang Kwak can also protect your accommodation to be safe from thief.

Moreover, you also can pray this Nang Kwak for love and charming purpose. She will beckon the suitable person to you, beckon love into your life, beckon body enclose to body, and beckon ligament to merge with ligament.

There are 4 types made:
Type.1 (Made 9 pcs) Price 10,000 baht.
Type.2 (Made 150 pcs) Price 1,000 baht.
Type.3 (Made 1,000 pcs) Price 100 baht.
Type.4 (Made 10,000 pcs) Price 10 baht.

ตรีกวักตรีเนตร แบบที่ 1 Triple Power NangKwak Type 1

฿10,000.00価格
 • แบบที่.1 (จัดสร้าง 9 องค์) บูชา 10,000บาท
  -เนื้อมวลสารชั้นครูล้วน เพิ่มผงกะลา3ตาใบพิเศษที่ผ่านพิธีกรรมมงคลมาหลายชั่วคนเข้าไปเป็นพิเศษ
  -ฝัง “ตะกรุด3กษัตริย์” ลงด้วยหัวใจคัมภีร์โพธิลังกา ,หัวใจคัมภีร์ชินาลังกา ,และหัวใจคัมภีร์มูลกัจจายน์)
  -ฝัง “ชิ้นกะลา3ตา” จากกะลา3ตาที่ถูกใช้เป็นทะนานตวงข้าวสมัยก่อน
  -จารมหาอักขระพิเศษ8ตัว เป็นหัวใจนางกวักเรียกโชคเรียกลาภดีนักแล
  -ฝัง “เม็ดผงอิทธิเจ” ไม่ใช่แค่ทำให้มีคนรักลุ่มหลง แต่ยังทำให้โชคดีมีเงินมีทองใช้อีกด้วย
  -ฝัง “ศุกร์พระธาตุ” เป็นเม็ดทองแดง โลหะธาตุประจำพระศุกร์ จึงถือเป็นธาตุแห่งความสุข มีเสน่ห์ในตัว
  -ฝัง “จันทร์ธนะธาตุ” เป็นเม็ดเงินแท้ โลหะธาตุประจำพระจันทร์ ดึงดูดเงินทอง โชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย

  Type.1 (Made 9 pcs) Price 10,000 baht.
  -Purely supreme concentrated material. Adding powder from special 3 eyes coconut shell that pass through many auspicious ceremonies for a long time.
  -Embedding with “3 Kingdoms Takrud” made of real gold, silver & copper written with the heart of Bodhi Lanka Scripture, Shinar Lanka Scripture, & Mula Kaccayana Scripture.
  -Embedding with a piece of “3 Eyes Coconut Shell” that ever used to be a measuring cup for rice.
  -Hand written Yant with special 8 magic letters that refer to Nang Kwak’s heart. Very good for money & luck.
  - Embedding with “Itthije Powder Ball”, the charming powder which is superior than any charm because it is not just making everyone fall in love but, also attract luck & money for the owner as well.
  -Embedding with “Relic Of Venus”, the copper substance ball that bring happiness & increase charm.
  -Embedding with “Relic Of Moon”, the silver substance ball that bring money & fortune.

bottom of page