top of page

📿ประคำโอฟ้าผ่า, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
“ประคำโอฟ้าผ่า” เป็นงานหล่อแบบแยกสองฝา แล้วนำมาเชื่อมทีละเม็ด เพื่อให้มีน้ำหนักเบาสำหรับผู้พกพา ซึ่งแม้จะหาคนทำได้ยาก แต่พระอาจารย์ก็ไม่ลดละความพยายามจนสำเร็จออกมาสมดั่งที่ตั้งใจ ท่านหวังเพียงว่าอย่างน้อยผู้ที่ได้ไปบูชาจะหันมาใส่ใจกับการปฏิบัติภาวนามากขึ้น อันถือเป็นเส้นทางสู่ความสว่าง เป็นบุญวาสนา และเป็นประโยชน์สำหรับตัวเขาเอง

“ประคำ” คือของคู่กายที่ขาดไม่ได้สำหรับนักปฏิบัติภาวนา ของสำคัญที่พระอาจารย์โอใช้นับสวดคาถาอยู่ประจำ และเป็นหนึ่งในของมงคลที่พระอาจารย์ชื่นชอบมากที่สุดอีกด้วย ท่านได้สร้างประคำโอฟ้าผ่านี้ขึ้นมาจากชนวนโลหะศักดิ์สิทธิ์ที่มีส่วนผสมของประคำประจำหลวงปู่คงองค์ประธานที่วัด โดยด้านหนึ่งเป็น “ยันต์อิทธิเจโอฟ้าผ่า” อีกด้านหนึ่งเป็น “ยันต์โอฟ้าผ่า” จากคัมภีร์อิทธิเจภาคพิสดาร พุทธคุณครอบจักรวาล โดดเด่นทางเมตตาโชคลาภเป็นพิเศษ

ใช้พกบูชาอธิษฐานได้สารพัดนึก พระอาจารย์ท่านทำไว้สำเร็จแล้ว เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็น "เม็ดประคำโทน" สำหรับประคำและสร้อยพระทุกเส้น หรือจะนำไปพกกับเครื่องรางวัตถุมงคลที่บูชาอยู่ก็ได้ แล้วแต่จะตกแต่งประดับใช้สอยตามแต่จินตนาการ ทั้งยังเป็นพุทธานุสติให้ระลึกถึงการทำสมาธิภาวนา เฉกเช่นที่พระอาจารย์โอท่านคอยพูดให้ฟัง ทำให้ดู อยู่ให้เห็น โดยเสมอมา

จัดสร้างทั้งหมด3สีดังนี้:
1.สีทอง หมายถึง "พระคุณของพระพุทธ"
2.สีเงิน หมายถึง "พระคุณของพระธรรม"
3.สีนาก หมายถึง "พระคุณของพระสงฆ์"
ปล.เมื่อ3สีรวมกัน (3กษัตริย์) หมายถึง "พระคุณของพระรัตนตรัย"

📿O Thunderbolt Rosary Bead by Phra Arjarn O, Phetchabun. 
“O Thunderbolt Rosary Bead” is a two-cap casting technique that bring 2 separate caps to weld into one together so, it is lightweight & convenient for the user. Although it is difficult to find the craftsman to do this project but, Phra Arjarn O did not relent his efforts until he succeeded as he intended. He only hopes that who has this rosary bead will pay more attention to the practice of prayer that will lead his/her to the way of enlightenment, accumulate merit, and blessing for themselves.

“Rosary” is an indispensable item for Buddhist practitioners, the important thing that had been regularly used by Phra Arjarn O to count, pray, meditate, & chant spells. Moreover, it is one of the auspicious amulets that Phra Arjarn likes the most as well. He made this rosary bead from the holy metal which contains a mixture of LP.Kong’s rosary, the chairman monk statue of the temple. On one side is "Itthije O Thunderbolt" on the other side is "O Thunderbolt" from the special edition of Itthije scripture. These 2 Yants has universal function especially in the way of mercy, charm & fortune.

The owner can use this rosary bead as a wish fulfilling amulet for every wish because Phra Arjarn O already made it done successfully. Very suitable to be "Headmaster Bead" for every rosary & amulet necklace. The owner also can combine this rosary bead with Phra Arjarn O's amulets follow imagination. Moreover, It is a reminiscent item of mindfulness & meditation as Phra Arjarn O always teach, always does, & always be.

There are 3 colors made:
1. Gold Rosary = Benevolences Of Buddha.
2. Silver Rosary = Benevolences Of Dharma.
2. Pink Gold Rosary = Benevolences Of Sangha.
PS: 3 Colors Together = Benevolences Of Three Jewels.

ประคำโอฟ้าผ่า สีทอง O Thunderbolt Rosary bead gold color

฿300.00価格
    bottom of page