top of page
#องค์ปู่ปรเมศวร ลอยองค์จิ๋ว เนื้อเอกโอฆะสงสาร
✅ บูชา 1,900 บาท 

"ปู่ปรเมศวร" หรือที่เหล่าลูกศิษย์ต่างเรียกท่านว่า ”ปู่ใหญ่” ซึ่งมีพระนามเต็มว่า”องค์บรมพรหมฤาษีปรเมศวรธิราชเจ้ามหาไตรโลกาธิบดี” ผู้เป็นองค์ต้นโลกต้นธรรม ประถมกำเนิดแห่งจักรวาล ประวัติเรื่องราวของท่านจะถูกจารึกอยู่ในคัมภีร์ไตรเพทยุคแรก ในสายวิชาของท่านพระอาจารย์โอจะยกย่องสรรเสริญองค์ปู่ปรเมศวรเป็นพรหมองค์สูงสุดอีกด้วย

พระอาจารย์โอได้ อัญเชิญบารมีเทพเทวา, ครูบาอาจารย์, พระฤาษีมาร่วมปลุกเสกให้ครบทั้งสามโลก  แล้วจึงจัดเครื่องบวงสรวงบูชาประรัมพิธีเพื่ออัญเชิญองค์ปู่ปรเมศวรมาประทานพรให้มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ เป็นดั่งรูปเคารพตัวแทนของพระองค์ท่านให้คนที่ศรัทธาได้กราบไหว้บูชากัน
ผู้บูชาสามารถอธิษฐานขอพรจากองค์ปู่ปรเมศวรได้ทุกเรื่องอาทิเช่นเสริมดวงวาสนา, หนุนดวงชะตาไม่ให้ตกต่ำ, เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงาน, มหาโภคทรัพย์, แคล้วคลาดปลอดภัย, ป้องกันอวิชชาลมเพลมพัดมนต์ดำหรืออธิษฐานเรื่องต่างๆได้108 โดยไม่ต้องบนบานใดๆ เพราะท่านยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเซ่นสรวง ให้บูชาด้วยดอกบัว 19 ดอก, ธูปดำ 19 ดอก และเทียนขาว 19 เล่ม

-เนื้อมหากายสิทธิ์เอกโอฆะสงสาร 
    รวมหัวเชื้อของมหากายสิทธิ์มหาวิเศษทุกอย่างมารวมกัน โดยมีชนวนที่เหลือจากการทำเนื้ออัมรินทราและเนื้อวิเศษโยธิน ผสมลงไปด้วย จึงเป็นเนื้อที่มีความมหัศจรรย์ พิเศษแตกต่างจากเนื้อไหนๆ เนื่องจากวรรณะของเนื้อจะวิเศษแตกต่างกันไป บางองค์แก่เนื้อเหล็กไหล บางองค์แก่เนื้อปรอท บางองค์แก่เนื้อกายสิทธิ์สีทอง ซึ่งแต่ละองค์ไม่เหมือนกันเลย แลดูเข้มขลัง ศักดิ์สิทธิ์งดงามสุดบรรยายและน่าค้นหามาก เนื้อนี้วิเศษสุดบรรยายไม่แพ้เนื้ออื่นเช่นกัน

Pramasuan mini state (Aang-oka-songsarn holy mineral) by Phra Arjarn O, Phetchabun.
✅ Price 1,900 THB

Pramasuan or all Phra Arjarn O’s disciples called “God grandfather” have the full name in Thai “Ong Ba Rom Prom Lersi Pramasuan Thi Rart Jao Ma Har Trai Lo Kar Thip Ba Dee” is the god who originated universe and dharma. The history of Pramasuan was inscribed in the primeval 3 Vedas of the Hindu religion scripture. Phra Arjarn O praise and respect Pramasuan as the highest Brahma also.

The worshiper can pray Pramasuan for any wishes such as supporting fate and destiny, flourishing life, wealth, safe, protection from bad things or bad spirits and etc. The worshiper must not vow with Pramasuan because Pramasuan is very high and holy much more than words. The worshiper can worship Pramasuan with 19 lotuses, 19 black incenses and 19 white candles.

-Aang-oka-songsarn holy mineral
   Gather all of main holy material and also combine two mystic special material  Yothin holy mineral and Aummarintara holy mineral which is left from creation 2 types above.
   So this is miraculous and different than others types because if you magnify you can see many mystic mineral on body of buddha, Some have intended Leklai, some have intended holy mercury and some have intended gold holy mineral. The differentiate are very unique which is super special, very attractive and  precious more than to explain. Suitable for people who searching most special thing to change  the life, this holy mineral is also second to none.

ปู่ปรเมศวร ลอยองค์จิ๋ว เนื้ออเอกโอฆะสงสาร Pra Ma Suan Mini State

฿1,900.00価格
    bottom of page