top of page
⚜️ #ผงมหาราช, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
🙏🏻เป็น "ผงมหาราช" ชุดพิเศษที่ถูกเขียนและลบบนกระดานชนวนใน "ฤกษ์จักรพรรดิ์" ของวันที่ 3 มกราคม 2562 ถือเป็นฤกษ์มงคลแรกแห่งปี  โดยพระอาจารย์โอรวมถึงลูกศิษย์ที่ร่ำเรียนวิชาลบผงมหาราช ได้นั่งลบผงพร้อมเพรียงกันในศาลาโดยมีพระอาจารย์โอเป็นประธาน ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงรุ่งเช้าของอีกวัน จำนวนผงมหาราชที่ได้จากการลบผงในครั้งนี้ นับรวมทั้งสิ้นได้ 65 กระดาน ถือเป็นสุดยอดของผงมหาราชที่นานทีปีหนจะเกิดขึ้นทีหนึ่ง พระอาจารย์โอท่านเรียกว่าผงมหาราชชุดนี้ "ผงมหาราชขาดตัว"

👑ความวิเศษแห่ง “ผงมหาราช”
ตั้งแต่สมัยโบราณ ครูบาอาจารย์ที่ศึกษาร่ำเรียนวิชาและสร้างวัตถุมงคลต่างๆ มักจะสร้างเก็บสะสมผงลบกระดานที่มีชื่อว่า“ผงเบญจวิเศษ” อันเป็นผงยันต์ทั้ง 5 อย่างได้แก่ ผงปถมัง, ผงอิธิเจ, ผงตรีสิงเห, ผงมหาลาภและผงพุทธคุณ ไว้เพื่อใช้ในการสร้างวัตถุมงคลต่อไป ซึ่งในการสร้างวัตถุมงคลแต่ละครั้ง ผงมหาราชจะถูกใช้ผสมเป็นมวลสารในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ด้วยเหตุที่ว่า “ผงมหาราช” ถือว่าเป็นผงที่ทำได้ยากและสลับซับซ้อนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผงวิเศษอื่นๆอีก4ชนิด

สิทธิการิยะ ถ้าผู้ใดพบโองการมหาราชแล้ว ท่านว่าย่อมเป็นเสน่ห์แก่บุคคลผู้นั้น และย่อมเป็นเจ้าแห่ง หญิงชายทั้งปวง ทั้งเป็นที่เมตตาเสน่หารักใคร่แห่งท้าวพระยาเทวมนุษย์ เป็นของวิเศษใช้ได้สารพัด

-อนึ่งให้เอาผงมหาราชใส่ในขี้ผึ้งสีปาก ไปพูดกับหญิงชายรักเรานัก ถึงจะเทศน์หรือสวดร้องก็ดีย่อมเป็นที่เจริญจิตรักใคร่แห่งคนทั้งหลาย

-ถ้าพอใจหญิงชายคนใดให้เอาผงมหาราชใส่น้ำเต้าปูนให้กินรักเรานัก

-ถ้าจะให้เขารักทั้งครัวเรือน ให้เอาผงมหาราชใส่ในตุ่มน้ำรักเราทั้งครัวเรือน

-ถ้าจะให้ชาวบ้านรักเราเหมือนแม่เลี้ยง ให้เอาผมมาหามาใส่ในของกินให้กินรักเราแล

-อนึ่งให้เอาผงมหาราชโรยในเกสรดอกไม้ ดอกอะไรก็ได้แล้วเอาให้ผู้หญิงที่เรารักมันจะรักเรานัก

นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง ในพุทธคุณของผงมหาราช ในตำรายังอธิบายไว้ อีก 5 หน้ากระดาษ แต่ขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้

💁‍♀️มี 2 ขนาดให้บูชา:
-ขวดใหญ่ 1,800 บาท
-ขวดเล็ก 900 บาท

⚜️Maharart Powder by Phra Arjarn O, Phetchabun.
🙏🏻This is "Maharart Powder" special edition that was written and erased on chalkboard during "Emperor Propitious Time (Lerk Jakkapat)" on 3 January 2019 which is the first propitious time of the year. Phra Arjarn O and his disciples who study Maharart subject made this Maharart Powder together inside the pavilion of temple since 12 pm until morning of the day after. The total number that Phra Arjarn O and his disciples wrote and erased Maharart Powder is 65 times so, this Maharart Powder is very special and difficult to happen. Phra Arjarn O call this kind of Maharart Power as "Ultimate Maharart Powder".

👑The Fantastic Power Of “Maharart Powder”.
Since the ancient time, the magic masters who studies magic subjects and make amulets will always make and collect Holy Chalkboard Powder which named “The 5 Holy Powders”, it is 5 types of special writing & erasing holy powder consist of Pattamung powder, Maharart powder, Itthije powder, Trinisinghe powder, and Putthakhun powder. They have to make these holy powder because it is the initial material for making amulet in the future. However, when the magic masters want to make an amulet, “Maharart Powder” will be used as a material a little bit only because “Maharart Powder” is the holy powder that is the most complex and difficult to make when comparing with the others 4 powder.
The ancient magic scripture said that “Who Has Maharart Powder Will Be Charming Like As Handsome Prince & Beautiful Princess, Always Be Loving By All Gods & Deity Spirits. This Powder Is Truly Fantastic & Functional.”

-“Maharart Powder” can be used to mix with beeswax to rub on lips, whoever talks with you will fall in love with you and your voice will be fascinating in the audience’s ear. 

-“Maharart Powder” can be used to mix with ripe areca-nut, whoever eats it love you a lot.

-“Maharart Powder” can be used to drop into the water jar, whoever drinks that water will be infatuated.

-“Maharart Powder” can be used to mix with food, whoever eats that food will love you like as father and mother love their children.

-“Maharart Powder” can be used to spread upon a flower, whoever smells that flower will be attracted by your charm.

These 5 functions just a few benefit of “Maharart Powder” that were described in the magic scripture only.

💁‍♀️There are 2 sizes made:
-Big Bottle 1,800 baht.
-Small Bottle 900 baht.

ผงมหาราช ขวดใหญ่ Maharart Powder Big

฿1,800.00価格
    bottom of page