top of page

🏆🐵พญาพาลี(รุ่น.2), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์🐵🏆
⚠️ #ไม่ว่าผู้ใดคิดอาจหาญเป็นอริศัตรู
⚠️ #จักต้องพ่ายแพ้อดสูแก่ผู้มีพญาพาลี
พระอาจารย์โอเห็นว่า “พญาพาลี” นี้เก่งกล้าดีแท้ เป็นพญาวานรที่ไร้เทียมทานตัวจริง ทั้งยังเป็นผู้รักษาสัจจะวาจา ประจวบเหมาะกับวิชาที่ร่ำเรียนมาก็มีความเกี่ยวข้องกับพญาพาลีอยู่ไม่น้อย ท่านจึงได้สร้างพญาพาลีออกมาให้ผู้บูชาสามารถอธิษฐานขอกับพญาพาลีได้ทุกเรื่อง ไม่ว่าศึกรัก,ศึกงานหรือศึกใดๆก็ย่อมจะได้รับชัยชนะเสมอ เพราะไม่ว่าคู่แข่งจะเป็นใคร กำลังของคู่แข่งจะถูกสูบมาเพิ่มให้แก่ผู้บูชาพญาพาลีครึ่งหนึ่งโดยทันที นอกจากนี้ผู้บูชาจะเป็นคนที่ดวงดีเหนือผู้อื่นอีกด้วย เหตุเพราะพญาพาลีเป็นเจ้าของสรรพวิชาโหราศาสตร์และการพยากรณ์ทำนายต่างๆทั้งปวง

มวลสารสร้างจากผงลบกระดานจากวิชาต่างๆที่พระอาจารย์โอท่านได้ทำไว้และเก็บสะสมเรื่อยมา ผสมกับ “ผงเตโชบูชา” อันเป็นผงศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาจารย์โอได้จากการนำเครื่องหอมดอกไม้นานาๆชนิดไปบูชาไฟเพื่อบูชาเทพไท้เทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายภายในพุทธสถาน “ผงเตโชบูชา” จึงถือว่าเป็นผงวิเศษที่บังเกิดขึ้นด้วยเปลวอัคคียะแห่งพระเพลิงผู้ชำระทุกสิ่งให้บริสุทธิ์ไร้มลทิน

ผสมด้วย "ผงสัตตเขานวเขี้ยว" ประกอบด้วย ผงเขาสัตว์ 7 ชนิด เช่น เขากวาง, เขาควาย, เขาวัว, เขาแกะ, เขากระทิง, เป็นต้น และผงเขี้ยวสัตว์ 9 ชนิด เช่น เขี้ยวเสือ, เขี้ยวหมี,เขี้ยวจระเข้, เขี้ยวหมู, เขี้ยวแรด และงาช้าง เป็นต้น
‼️จัดสร้างด้วยกัน 5 แบบ:‼️
⚠️แบบที่.1 (จัดสร้าง 33 องค์, บูชา 3,600 บาท)
⚠️แบบที่.2 (จัดสร้าง 38 องค์, บูชา 2,600 บาท)
⚠️แบบที่.3 (จัดสร้าง 56 องค์, บูชา 1,600 บาท)
⚠️แบบที่.4 (จัดสร้าง 108 องค์, บูชา 900 บาท)
⚠️แบบที่.5 (จัดสร้าง 300 องค์, บูชา 300 บาท)

🏆🐵Phali The Unbeatable (2nd Batch) by Phra Arjarn O, Phetchabun.🐵🏆
⚠️Whoever Want To Be Your Enemy,
⚠️Will Be Loser By The Power Of Phali.
Phra Arjarn O considered that “Phali” is very skillful, unbeatable, and Phali also gave precedence on his speech more than his life. Coincidentally, there are many magic subjects that related to Phali so, Phra Arjarn O decided to make this amulet for the believer to pray for any wishes with Phali. No matter the battle is about love or others, the owner of this amulet will always win because whoever wants to fight against with, his power will be reduced to be a half and belong to the owner of this amulet immediately. Moreover, who has this amulet will be the lucky person who has luck beyond others because Phali is the original owner of all astrology and fortune-telling subjects.

Made from holy chalkboard powder of many subjects that Phra Arjarn O has made and collected for a long time, mixed with “Fire Element Worshiping Powder” that is the holy powder which Phra Arjarn O used various kinds of fragrances and flowers to burn into the fire for offering to deity gods. Therefore, “Fire Element Worshiping Powder” is the supernatural powder that was happened from the flame of Fire god who can clean all things to be purely flawless.

Also mixed with "7 Horns 9 Fangs Powder" that made from the horn of deer, buffalo, ox, sheep, bull and etc. mixed with the fang of tiger, bear, crocodile, wild boar, rhino, ivory and etc.
‼️There are 5 versions made:‼️
⚠️Pattern.1 (Made 33 Pcs, Price 3,600 Baht.)
⚠️Pattern.2 (Made 38 Pcs, Price 2,600 Baht.)
⚠️Pattern.3 (Made 56 Pcs, Price 1,600 Baht.)
⚠️Pattern.4 (Made 108 Pcs, Price 900 Baht.)
⚠️Pattern.5 (Made 300 Pcs, Price 300 Baht.)

พญาพาลี(รุ่น.2แบบ 3) Phali The Unbeatable (2nd Batch type 3)

฿1,600.00価格
 • 👑🐵#พญาพาลี (รุ่น2)
  🏆แบบที่.3 (จัดสร้าง 56 องค์, บูชา 1,600 บาท)
  ⚠️ด้านหลังฝังของพิเศษดังนี้:
  👹1.ตะกรุดทองแดง6ดอก
  -ตะกรุดที่ขึ้นชื่อว่าเจริญทางเสน่ห์ที่สุด
  -ตะกรุดเจริญทางโชคลาภที่สุด
  -ตะกรุดรักโชคขโมยดวง
  -ตะกรุดหัวใจพาลี
  -ตะกรุดมหาเสน่ห์มหาลาภ
  -ตะกรุดสาริกาเล่นคลื่น

  👑🐵Phali The Unbeatable (2nd Batch) 
  🏆Pattern.3 (Made 56 Pcs, Price 1,600 Baht.)
  ⚠️There are special items on the back as follows:
  👹1. 6 Copper Takruds.
  -Great Charming Takrud.
  -Great Wealthy Takrud.
  -Luck Stealing Takrud.
  -Phali’s Heart Takrud.
  -Lucky & Loving Takrud.
  -Salika Surfs Wave Takrud.

bottom of page