top of page
⚜️🐝พญาแมลงภู่คำ, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
👑#ภมรจักรพรรดิ์แห่งตองอู
“แมลงภู่คำ” เป็นเครื่องรางของทางล้านนาได้รับมาจากทางพม่า เครื่องรางนี้ตามประวัติเคยพบอยู่บนเสลี่ยงพระเจ้าบุเรงนอง (ဘုရင့်နောင် ကျော်ထင်နော်ရထာ) ถือเป็นเครื่องรางที่คนสมัยโบราณให้ความนับถือและใช้กันตั้งแต่ระดับกษัตริย์จนถึงสามัญชนธรรมดา 

ทางวิชาสายพม่านับถือมากว่า เป็นสัตว์คู่บารมีของ “พระเจ้าบุเรงนองกะยอดินนรธา” บัลลังก์ที่บุเรงนองนั่งว่าราชการทั้งสองข้างจะแกะสลัก รูปพญาแมลงภู่คำ เฝ้าระวังรักษาอยู่ มีตำนานเล่าขานกันว่าบัลลังค์นี้เป็นบัลลังค์ที่ “พ่อครูโป๊ะโป๊ะอ่อง” ได้สร้างและบรรจุพญาแมลงภู่คำไว้ 8 คู่ หากบุเรงนองจะไปรบที่ใดจะนั่งบัญชาการ ณ บัลลังก์นี้ พลานุภาพของ “แมลงภู่คำ” จึงช่วยเกื้อหนุนค้ำคูนบุเรงนอง จนท่านได้รับสมญาณามที่เป็นตำนานว่า “ผู้ชนะ10ทิศ” ดังนั้นถือได้ว่าแมลงภู่คำเป็นสัตว์คู่บารมี ที่ช่วยบุเรงนองรักษาเมืองพม่าไว้

✨🙇‍♂️ #แมลงที่ได้พรจากพระพุทธองค์
ทางพม่ามีตำนานบันทึกเรื่องราว เกี่ยวกับพญาแมลงภู่คำไว้อย่างงดงามว่า เป็นแมลงมงคลศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับรัศมีทิพยโอภาส แห่งพระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งที่พระองค์ทรงตรัสรู้บรรลุธรรมวิเศษแล้ว พญาแมลงภู่คำพากันบินไปยังป่าหิมพานต์ นำเอาดอกกาสะลองทิพย์มารองรัตนบัลลังก์ ถวายเป็นพุทธบูชา พระพุทธองค์จึงได้ตรัสเปล่งพุทธวาจาประสิทธิ์พร แก่พญาแมลงภู่นั้นว่า “เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าแมลงมีปีกทั้งหลาย”

💘#ภมรจอมเจาะใจคน
ความมหัศจรรย์ของแมลงภู่อีกอย่างหนึ่งก็คือ แมลงภู่เป็นแมลงมีปีกไม่กี่ชนิดที่สามารถเจาะไม้เนื้อแข็งๆได้ จึงมีอีกชื่อหนึ่งว่า “แมลงช่างไม้” ฉนั้นแล้วอานุภาพของแมลงภู่คำเรื่องการเจาะ เข้าไปอยู่ในอกในใจของผู้ที่เราปราถนานั้น ย่อมง่ายดาย ยากที่ใครจะปฏิเสธต่อต้านได้ แม้นว่าจะใจแข็งแค่ไหนก็ต้องใจอ่อนผ่อนตามตาม ด้วยประการฉะนี้แล

🥇#ยืนหนึ่งเรื่องครองใจคน
แมลงภู่นั้นชอบดอดอมบินตอมของหวานสวยงามและมีกลิ่นหอม และถ้าแมลงภู่บินไปตอมดอกไม้ดอกใด แมลงต่างๆหรือแม้แต่ผึ้งยังต้องหนี พูดง่ายๆก็คือใครพกแมลงภู่คำนี้ไว้ จะได้เชยชมคนรูปงามทั้งชายและหญิง และขจัดขับไล่คู่แข่งออกไปให้ไกลโพ้น ยืนหนึ่งเป็นผู้ชนะ10ทิศ ครองใจ10เมือง

👑#พญาแมลงภู่คำแห่งเอ็กซาติยะ
พญาแมลงภู่คำ ที่พระอาจารย์โอทำการจัดสร้างในครั้งนี้ พระอาจารย์โอได้เลือกเฟ้นสุดยอดพญาแมลงภู่คำของพ่อครูโป๊ะโป๊ะอ่อง หรือ “โพต่ออ่อง” มาทำการสร้างและปลุกเสก เป็นวิชาจากสายพม่า นามว่า "เอ็กซาติยะ" ที่หลายๆคนคงเคยได้ยินมาบ้าง ว่าเป็นวิชาชั้นสูงที่พระอาจารย์โอให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่ง
โดยตามอวัยวะส่วนต่างๆของพญาแมลงภู่คำ จะมีมหายันต์ในสายวิชาเอ็กซาติยะ สถิตอยู่ ทั้งบริเวณ ดวงตา, หลัง, ปีก, และท้อง จึงเรียกได้ว่าพญาแมลงภู่คำที่พระอาจารย์โอจัดสร้างในครั้งนี้ถูกต้องตามตำราอย่างครบถ้วน

✨🙏🏻พุทธคุณของพญาแมลงภู่คำโดยสังเขปมีดังนี้:
๑.เด่นทางเมตตามหานิยม เมตตามหาเสน่ห์ คนรักคนหลง เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของผู้คนทั้งหลาย
๒.อยู่ดีกินดี มั่งมีเงินทอง ซื้อง่ายขายคล่อง ทั้งยังหนุนดวง เสริมดวงชะตาและราศี
๓.ป้องกันภยันตรายทั้งปวง กันภูตผีปีศาจคุณไสยมนต์ดำ เดินทางปลอดภัย เตือนภัยเจ้าของ
การใช้อย่างอื่นตามแต่ปัญญาของท่านผู้ครอบครองเอาเถิดใช้ได้พันช่องวิเศษนักแล
4. ถ้าปรารถนาสิ่งใด อธิษฐานบอกกล่าวได้ เพราะพญาแมลงภู่คำเป็นของมีชีวิตจิตใจ พร้อมช่วยเหลือเต็มที่

🦋พญาแมลงภู่คำจัดสร้างทั้งหมด 5 เนื้อดังนี้:
1. เงินกายสิทธิ์ (สร้าง 108 ตัว, บูชา 2,000 บาท)
2. เงินยวง (สร้าง 299 ตัว, บูชา 600 บาท)
3. อัลปาก้า (สร้าง 399 ตัว, บูชา 400 บาท)
4. ทองเหลือง (สร้าง 499 ตัว, บูชา 300 บาท)
5. ทองแดง (สร้าง 499 ตัว, บูชา 300 บาท)
📐ขนาด: กว้าง 1 ซม., ยาว 2.8 ซม.
💁‍♀️หมายเหตุ: พญาแมลงภู่คำทุกตัว มีรูทะลุแต่งตัวหัวถึงก้น สำหรับร้อยเชือกเป็นเครื่องประดับ

⚜️🐝Emperor Golden Bumblebee by Phra Arjarn O, Phetchabun.
👑Emperor Insect Of Toungoo Dynasty.
“Golden Bumblebee” is the Lanna Kingdom amulet that originated from Myanmar. According to the history of Myanmar, this amulet was found in palanquin of “Bayinnaung Kyawhtin Nawrahta” (Burmese: ဘုရင့်နောင် ကျော်ထင်နော်ရထာ) . It is not amulet for the king only but, there are many classes of people believe in this amulet also.
“Golden Bumblebee” was praised by Burmese to be the majestic animal of Bayinnaung. Even the throne of Bayinnaung also has sculpture of Golden Bumblebee existed. Burmese said that Bo Bo Ong, the great magic teacher made 8 couples of Golden Bumblebee and placed inside the throne of Bayinnaung so, whenever Bayinnaung sits on his throne, he will always got the victory until he was others named as “The Wiiner Of 10 Directions.”

✨🙇‍♂️The Insect That Was Blessed By Buddha.
According to the legend of Myanmar, it has a record about Golden Bumblebee that “Golden Bumblebee” is the holy insect that got the radiance of Buddha when he became enlightened because Golden Bumblebees flied to Himmapan forest and offered the tree jasmine flower to prop up Buddha’s throne to show their respect. Therefore, Buddha said and blessed to “Golden Bumblebee” that “You Are The Most Sublime Beyond Others Alar Insect At All.”

💘The Heart-Piercer Bee.
Bumblebee is the few types of insect species that can drill a hole pierce inside the hard wood or tree for making its living place so it has other name called “Carpenter Bee”. Then, no wonder why this “Emperor Golden Bumblebee” can has a charming ability to pierce the mind of the hard-hearted person and changed his/her to be soft-hearted effectively.

🥇The Great Winner Of Mind Conquest.
Bumblebee likes to smell sweet, beautiful & fragrant thing and when it flies to smell a flower, others insect or even bee must run away immediately. Therefore, who has Emperor Golden Bumblebee will always surrounding with handsome boy and beautiful girl and it also expel competitors to be far away. The owner of this amulet will be the winner of 10 directions and become the mind owner of 10 countries.

👑"Emperor Golden Bumblebee" Of “ExSaTiYa”.
For this version of "Emperor Golden Bumblebee", Phra Arjarn O chose the special Golden Bumblebee subject of “Bo Bo Ong”, Bayinnaung’s master from the mightiest magic institution of Myanmar named "ExSaTiYa” to make and bless. 
Along the body of “Emperor Golden Bumblebee” have the great Yants from "ExSaTiYa” exist show up on its eyes, back, wings, and stomach. Therefore, this amulet was made follows the Myanmar magic subject perfectly & completely.

✨🙏🏻The power & function of “Golden Bumblebee” are as follows:
1. Be Charming & Attractive. Easier to make people around like & love you.
2. Be Lucky & Wealthy. Support destiny of the owner.
3. Be Protected & Safe from any dangers, ghosts, black magics or accidents.
4. Be fulfilled wish because this amulet is alive and ready to help the owner as much as possible.

🦋There are 5 materials made as follows:
1. Mystical Silver (Made 108 Pcs, Price 2,000 baht.)
2. Molten Silver (Made 299 Pcs, Price 600 baht.)
3. Alpaca (Made 399 Pcs, Price 400 baht.)
4. Brass (Made 499 Pcs, Price 300 baht.)
5. Copper (Made 499 Pcs, Price 300 baht.)
📐Size: Width 1 Cm, Length 2.8 Cm.
💁‍♀️Ps: Every piece of Emperor Golden Bumblebee has a hole pierced through its body for a thread.

พญาแมลงภู่คำ ทองเหลือง Emperor Golden Bumblebee Brass

฿300.00価格
    bottom of page