top of page
✨⚔️มีดพระเจ้าโองการ รุ่น”ฟ้าประทาน”, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์⚔️✨
มีดที่ถูกทำขึ้นจากช่างตีมีดชาวพยุหะคีรี จ.นครสวรค์ ถือเป็นมีดชั้นหนึ่งที่ยากหาใครมาทัดเทียมได้ เป็นมีดที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้าง ถือเป็นภูมิปัญญาอันน่าทึ่งของชาวพยุหะคีรีที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น พระอาจารย์โอเห็นว่ามีดของชาวพยุหะคีรีมีความสวยงามปราณีตและสามารถนำมาใช้งานได้จริง จึงได้นำมีดมาอุดด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายที่พระอาจารย์โอใช้เวลาทำและเก็บสะสมมาทั้งชีวิตก็ว่าได้อาทิเช่น ผงมหาปราบ, ผงมหาถอน, ผง 72กัน ของหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ, ผงมหากันดำ ขาว เหลือง ของหลวงพ่อคง บางกะพ้อม, ผงมหากันใหญ่ของหลวงปู่ทิม, ผงมหากันคุณ12ภาษา, ผงวิเศษต่างๆอีกมากมายที่มีคุณทางด้านกันคุณไสยภูติผีปีศาจ
พระอาจารย์โอได้ปลุกเสกมีดพระเจ้าโองการนี้ด้วย “มนต์18โองการ” ซึ่งถือเป็นยอดมนต์ที่เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้กลายเป็นสิ่งที่งดงามได้ หรือใช้เสกน้ำมนต์เพื่อชำระล้างอัปมงคลเสนียดจัญไรและใช้ถอดถอนคุณไสย นอกจากนี้ยังใช้เสริมวาสนาจากคนวาสนาด้อยให้กลายเป็นคนวาสนาดีก็ยังได้ อีกทั้งขอบารมีองค์พระ, ท้าวจตุโลกบาลและเทพไท้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ช่วยประสิทธิ์ประสาทมีดพระเจ้าโองการและเทพศาสตราต่างๆให้มีความเข้มขลังทรงอานุภาพอย่างที่สุด นอกจากนี้พระอาจารย์โอยังได้อาราธนาพญายมราช ให้ช่วยประสิทธิ์มีดพระเจ้าโองการและเทพศาสตราต่างๆในพิธี ให้เป็น “มหาชาตรี“ เป็นพิเศษอีกด้วย
‼️มีดพระเจ้าโองการของพระอาจารย์โอมีพุทธคุณและอานุภาพดังนี้
⚠️1.มีดพระเจ้าโองการสามารถป้องกันคุณไสย กันคุณกันของ ภูติผีปีศาจ เทวดามิจฉาทิฏฐิ ลมเพลมพัด เป็นมหาอำนาจ เมตตามหานิยม แคล้วคลาดและชาตรี อริศัตรูที่หวังปองร้ายจะแพ้ภัยตนเอง
⚠️2.มีดพระเจ้าโองการสามารถนำมาอาราธนาทำน้ำมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการอาบล้างชำระเสนียดจัญไรและสิ่งอัปมงคลออกจากตัว โดยใช้ปลายมีดจุ่มลงในน้ำก่อนเสกด้วยพระคาถาของมีดหมอยามหาเถรตำแย
⚠️3.มีดพระเจ้าโองการสามารถขับไล่และป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษทั้งหลาย รวมไปถึงสัตว์ที่มีเขี้ยวงาได้ หากเดินทางไปในที่ต่างถิ่นหรือป่าเขาลำเนาไพร ให้อาราธนาพระคาถาของมีดหมอและทำการขอขมาพระแม่ธรณีก่อนใช้ปลายมีดขีดบริเวณรอบที่พักอาศัย เหล่าสัตว์ร้ายและสิ่งที่มองไม่เห็นจะไม่สามารถทำอันตรายได้เลย
จัดสร้างทั้งหมด 5 ขนาดด้วยกัน
1. ขนาด 16 นิ้ว, บูชา 5,000 บาท
2. ขนาด 13 นิ้ว, บูชา 4,000 บาท
3. ขนาด 9.5 นิ้ว, บูชา 3,000 บาท
4. ขนาด 5 นิ้ว, บูชา 2,000 บาท
5. ขนาด 2.5 นิ้ว, บูชา 1,000 บาท

✨⚔️Phra Jao Ong Karn Knife “Blessing Thunderbolt” by Phra Arjarn O, Phetchabun.⚔️✨
This knife was made from the skillful bladesmith of Phayuha Khiri district in Nakhon Sawan Province, northern Thailand. It is one of the most popular knife in Thailand that is full of art and folk wisdom. Phra Arjarn O saw that Phayuha Khiri knife is beautiful and usable so, Phra Arjarn O took various kinds of holy power that Phra Arjarn O spent entire life to make and collect to embed inside the handle of Phayuha Khiri knife. Those holy powder is very effective in case of ghost and black magic protection.
Phra Arjarn O blessed this Phra Jao Ong Karn Knife with the 18 Revelations magic subject, the great magic which can change bad thing to be good thing or even bless the water to be holy water for clearing bad thing out of body by bathing and drinking. Moreover, this subject was used to upgrade the destiny of a person to be superior level also. Moreover, Phra Arjarn O invited all holy things such as The First Lord Buddha, many gods, angels and holy things to bless this Phra Jao Ong Karn Knife together with others amulets for the mighty power and function. Moreover, Phra Arjarn O also specially invited “Hades” or Thai people called Phraya Yommarart to bless this Phra Jao Ong Karn Knife to be invulnerable.
‼️Phra Jao Ong Karn Knife has multi-purpose functions as following.
⚠️1. Phra Jao Ong Karn Knife can protect the owner from black magics, ghosts, evils, demons, and bad angels. Moreover, this knife will support the owner in case of authority, charm and being invulnerable. All enemy will surrender themselves to despair.
⚠️2. Phra Jao Ong Karn Knife can be used to make holy water by dipping the knife into water and chanting Katha. After that, the prayer can use the holy water to clean and dispel evils, viciousness, misfortune and bad power out of the prayer’s body.
⚠️3. Phra Jao Ong Karn Knife can protect the owner from poisonous and dangerous animals. When travelling into the forest, the owner can chant Katha before apologize Mother Earth and then use the knife to mark on the ground around the accommodation like as a barrier, all dangerous animals and invisible things will can not get inside the barrier.
‼️There are 5 sizes made.
1. Length 16 inches, Price 5,000 baht.
2. Length 13 inches, Price 4,000 baht.
3. Length 9.5 inches, Price 3,000 baht.
4. Length 5 inches, Price 2,000 baht.
5. Length 2.5 inches, Price 1,000 baht.

มีดพระเจ้าโองการ รุ่นฟ้าประทาน PhraJaoOngKarn Knife

฿1,000.00価格
    bottom of page