top of page

#สมเด็จโต4กร พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

พระรูปเหมือน "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม" ต้นตำหรับการสร้างพระสมเด็จที่เป็นจักรพรรดิ์พระเครื่องแห่งสยามประเทศ ใครได้เห็นก็ต้องสะดุดตา ด้วยเอกลักษณ์ยากหาใดเทียบเคียง มีความงดงามดั่งยอดงานศิลป์ เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์จากมวลสารมงคลหลอมรวมฤทธา มี4กรแฝงปริศนาธรรม 3กำชี้ทางดับทุกข์เข็ญ
พระอาจารย์โอสร้างไว้เป็น "ธรรมานุสติ" คอยเตือนใจผู้มากปัญญา ให้ผู้ศรัทธาบูชาติดตัวอธิษฐานขอพรได้ตามต้องการ พุทธคุณครอบจักรวาล ด้วยบารมีสมเด็จโต

#เหตุไฉนสมเด็จโตถึงมี4กร
พระอาจารย์โอได้ชี้แจงแถลงไขให้ฟังว่า อยู่มาวันหนึ่งท่านได้นั่งพิจารณาถึง "ปริศนาธรรมท่านั่ง" ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ที่กำลังนั่งหลับตาทำสมาธิ โดยมีมือขวากำอยู่บนมือซ้าย ส่วนมือซ้ายนั้นกำอยู่ด้านล่างมือขวา ท่านได้ขบคิดปริศนาธรรมอยู่นาน ว่าทำไมสมเด็จโตถึงทำท่าเช่นนั้น และในคืนวันนั้นเอง พระอาจารย์โอท่านก็ได้นิมิต ในนิมิตนั้นเป็นภาพของสมเด็จโตกำลังจะเทศนาสอนญาติโยมเป็นครั้งสุดท้ายก่อนมรณภาพ แต่ด้วยสังขารที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้ท่านไม่สามารถเทศนาโดยใช้ภาษาพูดได้ จึงใช้ภาษากายในการแสดงธรรมแทน
โดยท่านได้นำมือซ้ายวางที่ตัก ก่อนกำมือขวาวางบนมือซ้าย ทันใดนั้นก็มีเสียงดังก้องในนิมิตว่า "กรรมใดทำแล้วให้ผลเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมชั่วมีทุกข์มาก"
แล้วพอท่านกำมือซ้ายอีกมือหนึ่งมาวางทับลงไป เป็นมือที่3 ก็มีเสียงดังก้องในนิมิตอีกว่า "กรรมใดทำแล้วไม่ให้ผลเดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นเป็นกรรมดีที่สัปบุรุษชื่นชมยกย่อง"
แล้วพอท่านกำมือขวาอีกมือหนึ่งมาวางทับลงไป เป็นมือที่4 ก็มีเสียงดังก้องในนิมิตอีกว่า "กรรมใดทำแล้วให้ถึงซึ่งสมาธินิโรธความดับทุกข์กรรมนั้นเป็นกรรมเหนือกรรม"

#น้ำพุทธมนต์สมเด็จโตให้พร
หากจะขอพรหรือความช่วยเหลือใดๆเป็นกรณีพิเศษ ให้นำสมเด็จแช่น้ำ พร้อมดอกมะลิลอยไว้ด้านบน สำเร็จเป็นน้ำมนต์เพื่อใช้รดตัวอาบกิน เรื่องไม่เกินวิสัย จักสำเร็จตามต้องการ

Somdet To 4 Hands. by Phra Arjarn O, Phetchabun
The outstanding statue of "Somdet Phra Buddhacarya (To Brahmaramsi)" of Wat Rakang Kositaram or Thai people called "Somdet To". He is the legendary monk who originally made the most expensive & well known Phra Somdej of Thailand which has been praised to be the emperor of amulet.
Whoever sees this amulet will be surprised because of the unique design which is very artistic with 4 hands 3 fists. While, the material of this amulet also powerful followed Phra Arjarn O's pattern.
Phra Arjarn O made "Somdet To 4 Hands" to be the contemplation of mind item for the prayer. Moreover, the prayer also can make a wish or get any help from him too. This amulet has universal function from full virtue of Somdet To.

Why Somdet To Has 4 Hands.??
For the reason why this "Somdet To" has 4 hands is that one day Phra Arjarn O got the omen about him. In the omen, he saw "Somdet To" made a meditation with 4 hands as a dharma puzzle to teach their disciples before he pass away.

The meaning of that dharma puzzle is very interesting.
1st fisting hand means "Any Action Is Done With A Negative Result Later Is Bad Karma Comes With Suffering."
2nd fisting hand means "Any Action Is Done With A Positive Result Later Is Good Karma Comes With Praising."
3rd fisting hand means "Any Action Is Done With Concentration, Wisdom, & Mindfulness That Light The Way Of Nirvana Is The Great Karma Beyonds Good Karma."

Somdet To’s Blessing Holy Water.
Interestingly, the prayer can soak this amulet in the water and then place jasmine flower on the top before use that holy water for bathing or drinking, this special method will make a wish come true faster.

สมเด็จโต4กร พิมพ์ใหญ่ Somdet TO hands big model

฿600.00価格
    bottom of page