top of page

⭐️ดาวแม่เนื้อหอม, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
สร้างจากมวลสารเก่าของหลวงพ่อผินะมากมาย อาทิเช่น ดาวแม่เนื้อหอมที่หลวงพ่อผินะแกสร้างไว้ให้เฉพาะคน รวมไปถึงดาวอาถรรพ์ ที่หลวงพ่อผินะสร้างตอนอยู่วัดท่าเกย ทั้งยังมีสีผึ้งแม่เนื้อหอมมาเป็นตัวประสานเนื้อ บวกความแรงด้วย "ของที่เห็นได้ง่าย แต่เอายาก" ถึง 7 ชิ้น จาก 7แหล่ง ของ 7 ที่ 

พระอาจารย์โอได้สร้างสืบสานตำนานตามตำราของหลวงปู่ผินะ และปลุกเสกด้วยพระเวทย์พุทธคุณและด้วยพระเวทย์จากครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์ โอได้ศึกษามาอย่างยาวนาน 

เป็นดั่งดาวอธิษฐานดาวสมปรารถนาของผู้ที่ต้องการได้สักครั้ง โดนซักหน เป็นดั่งดาวนำทางชีวิต ดุจดั่งช่วงกลางคืนราตรีที่มืดมน ยังมีแสงทองส่องให้แลเห็น เฉกเช่นเดียวกับดาวตกที่คนโบราณเชื่อถือกันว่านั่น เมื่อใดที่เห็นดาวตกนั่นคือ นิมิตหมายที่ดีและเป็นลางที่ดีแก่ชีวิตจากฟากฟ้า ให้ฉวยโอกาสในช่วงเวลาสั้นๆนี้ตั้งจิตอธิษฐาน เพราะเชื่อกันว่าพรที่ขอนั้นจะบรรลุเป็นจริงดั่งใจปรารถนา นอกจากนี้ดาวเหนือดวงจะนำทางแก่ผู้ที่มืดมน ผู้ที่กำลังหาทางออกและหาที่พึ่ง ประหนึ่งว่าในดวงใจนั้นยังมีดาวส่องแสง ใจจะไม่อ้างว้างว้าเหว่ ให้ใจมีจุดหมายและเป้าหมาย

ใช้พกพาติดตัวเป็น เสน่ห์เมตตา, โชคลาภเงินทอง, อธิษฐานบอกกล่าวได้ตามปรารถนา ตามเหตุสมควรที่เป็นไปได้ บูชาไว้เปิดดวง ใครที่ดวงไม่ดี อาภัพ อับโชค ก็จะมีทางสว่างในชีวิตเกิดขึ้น ช่วงชีวิตนี้จักไม่มืดบอด เหมือนดั่งมีแสงดาวนำทาง

2.เนื้อเทา
-แก่ผง "ว่านอาถรรพ์" ที่พระอาจารย์โอนำว่านมาฆ่าให้เกิดใหม่ ว่านส่วนใหญ่เป็นว่านที่มีอิทธิฤทธิ์ โดยพระอาจารย์โอจะแยกปลูกว่านเหล่านี้ไว้บริเวณใกล้ๆที่จำวัดของท่าน เพราะบางชนิดก็อันตราย บางชนิดสูบกำลังสัตว์เล็กที่ผ่านเข้ามาจนตายคนต้นก็มา พระอาจารย์โอนำว่านเหล่านั้นมาพลีแล้วอาบแสงอาทิตย์และแสงจันทร์เนเวลากว่า 7 เดือนเต็ม
-บูชา 500 บาท

 

⭐️Mae Nuer Horm Star by Phra Arjarn O, Phetchabun.
Made form many old materials of LP.Pina such as special Mae Nuer Horm Star that LP.Pina made specifically for his closed disciple, Star amulet that LP.Pina made during he stayed at Wat Thar Kei, Mae Nuer Horm Wax and special materil is the mystical substance that is "Easy To See But, Hard To Get" from 7 pieces of 7 places of 7 sources.
Phra Arjarn O made this star follow LP.Pina’s subject and blessed with various kinds of magic of many magic teachers for a long time before release for rent.

This star like as the wishing star that will fulfill the prayer wish. It will shine the way for your life like as the light of the star that always shining even in the dark sky. People believe that once the shooting star happen on the sky, whatever wish the prayer pray will come true like as the blessing from the heaven. Moreover, this star will help the owner to find out the solving method for their problems and be a supporter for them. It like as the heart always has light that will help the owner not be alone and having target in mind.

Use to pray for charm, money and luck. The owner can pray for whatever wish based on reasonable purpose. Who is unlucky, the destiny star will make their life become shiny like as the star.
2. Grey Color.-Concentrated material of "Mystical Herb" that Phra Arjarn O took various kinds of special herb to kill and rebirth them to be superior. Those herbs are special until Phra Arjarn O planted them near his room because some herbs are dangerous and some can absorb lifetime energy of others animal until it dies. Phra Arjarn O grinded those herbs together and bath sunlight & moonlight for 7 months continuously.-Price 500 baht.

ดาวแม่เนื้อหอม เนื้อเทา Mae nure Horm Star grey color

500,00฿가격
    bottom of page