top of page

💁‍♀️💵#ตรีกวักตรีเนตร, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
ตำรากล่าวไว้ว่า “ปรารถนาสิ่งใดให้ตั้งจิตอธิษฐานให้จงดี หากไม่เกินวิสัยจักปรากฏได้ในไม่นาน เมตตาโชคลาภค้าขายง่ายดาย เป็นที่นึกชอบเนื้อเจริญใจแก่หญิงชายทั้งหลาย ประเสริฐเลิศล้ำนักแล”

ปลุกเสกด้วยมนต์พิเศษที่พระอาจารย์โอได้จากครูในนิมิต และมนต์จินดามณีทั้งแปด เป็นเสน่ห์ โชคลาภ ช่วยเรียกเงิน เรียกทองหลั่งไหลมากอง อีกทั้งยังสามารถแก้เคล็ด สำหรับผู้ที่เก็บเงินไม่อยู่ หรือไม่สามารถเก็บได้ จะช่วยให้มีเงิน มีทองพอกพูน
พกไว้ติดตัวหรือบูชาที่บ้านเรือนย่อมเป็นมหาโภคทรัพย์ บังเกิดความอุดมสมบูรณ์ ความกินดีอยู่ดี บูชาดีได้เป็นมหาเศรษฐีกินอยู่สบาย อธิษฐานให้ช่วยเรียกเงินไหลนอง เรียกทองไหลมา ค้าขายดีเป็นเทน้ำเทท่า เป็นเสน่ห์เมตตาเจรจาค้าขาย ให้บุคคลรอบข้างเอ็นดู เจ้านายรักเมตตาเอ็นดู การงานผ่านฉลุย คอยเฝ้าบ้านระวังภัยต่างๆนานานับประการแล้วแต่จะอธิษฐาน

อธิษฐานใช้ทางเสน่ห์ความรักก็ยังได้ ให้แม่นางกวักช่วยกวักคนที่หมายปอง กวักคนที่หมายรัก กวักให้เนื้อแนบเนื้อ กวักให้เอ็นประสานเอ็น

จัดสร้างทั้งหมด4แบบด้วยกัน:
แบบที่.1 (จัดสร้าง 9 องค์) บูชา 10,000 บาท
แบบที่.2 (จัดสร้าง 150 องค์) บูชา 1,000 บาท
แบบที่.3 (จัดสร้าง 1,000 องค์) บูชา 100 บาท
แบบที่.4 (จัดสร้าง 10,000 องค์) บูชา 10 บาท

💁‍♀️💵Triple Power Nangkwak by Phra Arjarn O, Phetchabun.
The magic scripture described that “Whatever wishes & desires to this Nangkwak. If not too much, that wish will come true soon. Mercy, fortune, easy trade, be pleasing to everyone. Really excellent.”

Phra Arjarn O recited the incantation with special magic subject that he studied from magic teacher in the spiritual world and 8 Jindamanee’s subjects. Good for money, wealth, luck and charm. Specially, this amulet can help you to keep money more effective without leakage.

You can carry this Nang Kwak or place inside home and shop for wealthy purpose. Nang Kwak will bring exuberance and plenty life. If you take care Nang Kwak well, she will bring richness, money, gold and treasure come. Very good for business and negotiation. People around will have mercy to you. Boss will love you more than others colleague and you will be promoted faster than others. Nang Kwak can also protect your accommodation to be safe from thief.

Moreover, you also can pray this Nang Kwak for love and charming purpose. She will beckon the suitable person to you, beckon love into your life, beckon body enclose to body, and beckon ligament to merge with ligament.

There are 4 types made:
Type.1 (Made 9 pcs) Price 10,000 baht.
Type.2 (Made 150 pcs) Price 1,000 baht.
Type.3 (Made 1,000 pcs) Price 100 baht.
Type.4 (Made 10,000 pcs) Price 10 baht.

ตรีกวักตรีเนตร แบบที่ 2 Triple Power NangKwak Type 2

฿1,000.00가격
 • แบบที่.2 (จัดสร้าง 150 องค์) บูชา 1,000 บาท
  -เนื้อมวลสารชั้นครู ผสมผงว่านโภคะวะตีเทวีแห่งโชคลาภ
  -ฝัง “ชิ้นกะลา3ตา” จากกะลา3ตาที่ถูกใช้เป็นทะนานตวงข้าวสมัยก่อน
  -จารยันต์ “องค์นางกวัก” ซึ่งเป็นยันต์ที่มีพุทธคุณทางด้านกวักโชคกวักลาภเป็นเลิศ เปรียบเสมือนตัวแทนของนางกวักจึงมีรูปแบบเส้นสายตัวขระที่มองดูคล้ายกับนางกวักที่กำลังยื่นแขนกวักอยู่ ว่ากันว่านางกวักที่ไหนที่ว่าขลังที่ว่าเก่งจะต้องมียันต์องค์นางกวักนี้เป็นองค์ประกอบเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอๆ
  -ฝัง “ศุกร์พระธาตุ” เป็นเม็ดทองแดง โลหะธาตุประจำดาวศุกร์ จึงถือเป็นธาตุแห่งความสุข มีเสน่ห์ในตัว
  -ฝัง “จันทร์ธนะธาตุ” เป็นเม็ดเงินแท้ โลหะธาตุประจำพระจันทร์ ดึงดูดเงินทอง โชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย

  Type.2 (Made 150 pcs) Price 1,000 baht.
  -Supreme concentrated material. Adding powder of PoKaWaTee Herb which refer to Po Ka Wa Tee Angel who is the princess of wealth.
  -Embedding with a piece of “3 Eyes Coconut Shell” that ever used to be a measuring cup for rice.
  -Hand written Yant with “Ong Nang Kwak”. This Yant is very excellent for beckon money and wealth like as the representative of Nang Kwak so, its shape look like Ngang Kwak is beckoning by using her right hand. There is a belief that the famous and skillful Nang Kwak amulets in the amulet society must be always related to this Yant “Ong Nang Kwak”.
  -Embedding with “Relic Of Venus”, the copper substance ball that bring happiness & increase charm.
  -Embedding with “Relic Of Moon”, the silver substance ball that bring money & fortune.

bottom of page