top of page
👸#ปรอทแหม่ต่อ👸🌸#รุ่นอัญเชิญพระไตรปิฎก🌸✨ปรอทแหม่ต่อ รุ่นอัญเชิญพระไตรปิฏกนี้ พระอาจารย์โอได้ตั้งใจสร้างไว้เป็นพิเศษเพื่อเป็นการบูชาคุณองค์แหม่ต่อ ซึ่งอาจารย์อูกาลาและอาจารย์อูจีผู้เป็นอาจารย์ของพระอาจารย์โอได้อนุเคราะห์แนะบอกเคล็ดลับในการสร้างปรอทแหม่ต่อที่ท่านทั้งสองไม่เคยบอกใครมาก่อนให้แก่พระอาจารย์โอทราบ ซึ่งหนึ่งในเคล็ดลับในการสร้างปรอทแหม่ต่อรุ่นนี้ก็คือ “ให้หุงปรอทในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา 90 วัน 90 คืนโดยห้ามปล่อยให้ไฟดับเลย” นอกจากนี้พระอาจารย์โอยังได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดธรรมจักร อันเป็นเสมือนการหมุนกงล้อแห่งธรรมให้เคลื่อนไป ในทุกวันพระ 15 ค่ำขณะที่ปรอทยังถูกไฟชำระอยู่ในเบ้า ปรอทแหม่ต่อรุ่นนี้จึงสำเร็จด้วยพระพุทธคุณและพระปริตรอย่างบริบูรณ์ ล้ำค่าด้วยรูป เลอค่าด้วยเนื้อหา เพราะได้ทั้งฤทธิ์ของปรอทแหม่ต่อและญาณบารมีแห่งองค์แหม่ต่อด้วยในหนึ่งเดียว✨‼ปรอทกายสิทธิ์ที่ให้คุณทาง #เสน่ห์ #โชคลาภ เหนือชั้นกว่าปรอทใดๆ‼‼หนึ่งในปรอทกายสิทธิ์ ที่เฉพาะ #เซียนปรอท เท่านั้นถึงจะทำสำเร็จ‼-ปรอทแหม่ต่อ เชื่อกันว่าเป็นดั่งตัวแทนของคุณพระธรรม เพราะ "องค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่" นั้นตามตำนานกล่าวว่า นางแหม่ต่อตู่ระตะตี่นี้เป็นนางที่บริสุทธิ์และมีจริยวัตรที่ขาวสะอาด อยู่ในศีลในธรรม มีผู้มอบหมายให้นางอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระพุทธองค์มาเผยแพร่ที่ประเทศพม่า และยังเป็นผู้รักษาคัมภีร์พระธรรมตามตำราศาสตร์ไก่ต่อจี่อีกด้วยปรอทแหม่ต่อ เป็นปรอทกายสิทธิ์ชั้นสูงที่ได้ชื่อว่าเป็นเลิศทางด้านเสน่ห์และโชคลาภค้าขายยอดยิ่งกว่าปรอทใดๆ เป็นหนึ่งในปรอทที่เผาได้ยากที่สุดชนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับการเผาปรอทชนิดอื่นๆ เนื่องจากปรอทแม่ต่อนี้ ถ้าเผาได้ก็ได้ ถ้าเผาลงก็ลง ถ้าเผาไม่ลงก็คือไม่ลง ถ้าเผาแล้วสู้ไฟก็ต้องสู้กับไฟ คณาจารย์ผู้เล่นแร่แปรธาตุส่วนใหญ่มักจะท้อแท้กับการเผาปรอทแม่ต่อ เพราะส่วนมากปรอทจะหนีหายหมดแทบไม่หลงเหลืออยู่ในเบ้า จึงถือได้ว่าใครเผาปรอทแหม่ต่อสำเร็จได้นั้นจะได้รับการยกย่องกล่าวขานให้เป็น “เซียนปรอท” พระอาจารย์โอกล่าวว่าช่วงแรกๆที่เผาปรอทแหม่ต่อนั้น บางทีใช้ปรอทน้ำหนัก10กิโลมาเผา แต่สุดท้ายเหลือปรอทอยู่ในเบ้าเพียงเม็ดข้าวสารหักครึ่งก็มี จึงถือได้ว่าเป็นปรอทที่ต้องอาศัยความเพียรพยายามมากกว่าจะทำได้สำเร็จซักเม็ดหนึ่ง

ปรอทแหม่ต่อ รุ่นอัญเชิญพระไตรปิฎก Angel of success mercury

฿3,600.00가격
  • Angel Of Success Mercury (Version:Invite Tripitaka) by Phra Arjarn O, Phetchabun.

    Excellent charm & wealth, greater than others alchemical mercury.!!

    One of rare fantastic mercury that only expert alchemist can make.!!

    Angel Of Success Mercury mercury is the symbol of Dharma because following the legend, "MayTor" or "Angel of Success" is Purity lady and High Morality. She has important duty to invite the Buddhist Scriptures from lord buddha and distribute it to Myanmar people, she also is the guardian of KaiTorJi Ancient Dharma Scripture.

    Angel Of Success Mercury is high level of alchemical mercury which is excellent charm & wealth,business trading,make big amount of money more than others type of alchemical mercury. This is one of hardest alchemical mercury type to burn when comparing with others beause this Angel Of Success Mercury have many processes and conditions to make it success. Sometimes, even burning about a month it still not be success so, most alchemist will be tired and discourage, sometimes if they do a little mistake, this mercury will be easy to fail and gone. Whoever can make Angel Of Success Mercury to be successful, he will be praised to be "Expert Alchemist" Even Phra Arjarn O said in first time he made, he used about 10 Kg of mercury to burn but, it was succeed to be Angel Of Success Mercury only a very small size like mini rice. So this mercury need high diligent, hight attempt and a lot of time to make it success.

bottom of page