top of page
💸มวลสารและไม้มงคลตามตำราที่นำมาสร้างพระพุทธนวโกฏนี้วิเศษนัก กล่าวได้ว่าทั้งชีวิตอาจเจอได้เพียงต้นเดียว"
📌 รุ่นนี้พระอาจารย์โอใส่มวลสารกายสิทธิ์ มวลสารวิเศษ หายากต่างๆมารวมกัน ชุดนี้พิเศษมาก เป็นวาสนาแก่ผู้ครอบครองอย่างแท้จริง

💰พระพุทธนวโกฏิ (ไม้ยอ) พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา พุทธสถานวิหารธรรมราช💰
ตามตำราโบราณในการสร้างพระเศรษฐีนวโกฏินั้น ที่ถูกต้องจักสร้างได้คือ ไม้ ผง หรือว่านเท่านั้น โบราณท่านไม่นิยมทำจากโลหะ เพราะโลหะจักเป็น "ใจไฟ" คือจะทำให้เดือดร้อน พระอาจารย์โอ ท่านใช้เวลารวบรวมมวลสารและไม้มงคลตามตำราการสร้างพระพุทธนวโกฏิอยู่ถึง 14 ปี จึงครบ

องค์พระแกะจากไม้ยอป่าขึ้นกลางจอมปลวกกลางนายืนต้นตาย บนต้นมีมดแดงใต้ต้นมีมดดำ(หรือไม้ยอขึ้นกลางตอ) 1.ยอดเกศฝังไม้ชุมแสงตายพรายหรือเรียกว่าชุมแสงนิพพาน 2.หัวใจฝังไม้รักปักใจ คือไม้รักป่ากิ่งทางตะวันออกตายพราย แล้วหักลงมาปักดินอยู่ เรียกว่าไม้รักปักใจ 3.ตรงสะดือฝังตุ่มไม้ขนุนใจพิน คือเป็นขนุนป่าตายพราย เมื่อเคาะแล้วจักมีเสียงก้องกังวาลเรียกว่าขนุนใจพิน 4.หลังฝังไม้พยุงสายฟ้า หรือเรียกว่าพยุงฟ้าผ่า ทั้งหมดแกะขึ้นมาด้วยช่างที่ชำนาญและต้องเป็นช่างที่มีอันจะกิน เป็นคณาจารย์ในสายพระปัจเจกด้วย แกะขึ้นเป็นรูปพระพุทธนวโกฏิ 9 หน้า อุ้มบาตร ซึ่งเป็นปางแห่งความบริบูรณ์ ในบาตรบรรจุของมงคลกายสิทธิ์ 9 อย่างได้แก่ 1.คดต่างๆ ได้แก่ คดผึ้ง คดขนุน คดปลวก คดลูกยอ คดหอย คดเต่า คดอึ่ง และคดอื่นๆ 2.เขี้ยว ได้แก่ เขี้ยวหมู เขี้ยวเสือ เขี้ยวจรเข้ และเขี้ยวอื่นๆ 3.เขาต่างๆ ได้แก่ เขากวาง คดเขา 9 ยอด เขาฟ้าผ่า เขาเต่า 4.นอ ได้แก่ นอแรด นอน้ำผึ้ง 5.งา ได้แก่ งากำจัด งากำจาย คดงาช้างน้ำ งาช้างดำ 6.กะลาตาเดียว มหาอุด กะลาตาบอด 7.แร่ได้แก่ เพชรหน้าทั่ง จักรนารายณ์ หงอนไก่ เหล็กเปียก จ้าวน้ำเงิน ชิน สังฆวานร เหล็กละลาย ทองคำนพเก้า ทองคำดำ 8.เหล็กไหลไลยโกฏิ เหล็กไหล ฤาษี เหล็กไหลเพลิง เหล็กไหลหุงสำเร็จ 9.ว่านไพรดำ ไก่แดง ว่านญาณรังสี ว่านเรียกเงินเรียกทอง ทองแท้ รวมของกายสิทธิ์ทั้ง 9 อย่างนี้ยากนักที่ใครในแผ่นดินจักได้ครอบครอง บรรจุลงไปในบาตรพระพุทธนวโกฏิ

📌9 face Billionaire have make from rare special material with holy woods and 9 rare miraculous mineral which hard to collect#who can get it, he is very lucky

💰9 face Billionaire, Phra Arjarn O, Petchabun💰
According to ancient texts in the creation of the Pha Satte Nawakot image in correctly be constructed of wood powder or Thai herbal (Wan) that only. In ancient times, is not commonly made of metal. The metal known as a "light hearted" is going to suffer Master will gather for Mass and the Mongkol texts (Great auspicious.)of the Buddha and the highest point blank to 14 years to complete.

พระพุทธนวโกฏิ(ไม้ยอ) 9 face Billionaire

฿4,000.00가격
    bottom of page