top of page

🛎#ระฆังวัชระ, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
ในความเชื่อของศาสนาพุทธตันตระวัชรยาน เชื่อกันว่าการบรรลุธรรมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายวิธี และมีสิ่งของบางอย่างที่เป็น "ตัวช่วย" ให้คนสามารถบรรลุธรรมเร็วขึ้นได้ หนึ่งในตัวช่วยสำคัญเหล่านั้นก็คือ "กระดิ่ง" หรือ "ระฆัง"

โดยเฉพาะชาวพุทธในธิเบตเชื่อถือกันมากว่า การใช้กระดิ่งและวัชระจะช่วยให้สามารถบรรลุธรรมได้ และเสียงของกระดิ่งยังช่วยในเรื่องการกำหนดจิตภาวนาอีกด้วย พวกเขามักใช้ตัวช่วยทั้ง2นี้ในประกอบพิธีแบบตันตระ ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผู้ทำพิธีจะถือกระดิ่งไว้ในมือซ้าย และถือวัชระไว้ในมือขวาระหว่างการประกอบพิธีอยู่เสมอ ซึ่งแม้แต่ "องค์ทะไลลามะ" ประมุขหัวหน้าคณะสงฆ์ในพุทธศาสนานิกายมหายานแบบทิเบตเกลุก ก็ทรงใช้ของทั้งสองสิ่งในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเช่นกัน บางองค์ทรงถือไว้ขณะมรณภาพก็มี

มีผู้รู้กล่าวไว้ว่าปฐมเหตุแห่งการนำระฆังหรือกระดิ่งมาเป็นองค์ประกอบสำหรับการปฏิบัติภาวนานั้น ก็เพื่อจำลองท่วงทำนองมหาคีตาอันไพเราะดั่ง "ทิพยดนตรี" ที่นักปฏิบัติภาวนาขั้นสูงมักได้สดับรับฟังในปรากฏการณ์ทางจิต

นอกจากนี้ พุทธศาสนานิกายสรวาสติวาทตันตระวัชรยาน ยังถือว่าระฆังหรือกระดิ่ง เป็นของคู่นิกายสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่ง หากมีการสร้างพระพุทธรูป คนในนิกายจะบรรจุ วัตถุมงคลไว้ใต้ฐานพระ อันประกอบไปด้วย เหวัชระ, พระโพธิสัตว์, กระดิ่ง, วัชระ, สังข์, ขัน, เชิงเทียน และประทีปอย่างละ1ชิ้น เพื่อสมโภชน์การอุบัติขึ้นอย่างสมบูรณ์ของรูปเคารพแห่งองค์พุทธะ

ต้นแบบของ "ระฆังวัชระ" ที่เป็นระฆังขนาดเล็ก เนื้อสำริดเก่า สันนิษฐานว่าน่าจะถูกขุดพบได้ที่บุรีรัมย์ ดินแดนแห่งอารยธรรมขอมโบราณ ต่อมาได้ตกทอดไปดินแดนพันเจดีย์ มีพระพม่าใช้เป็นเครื่องประกอบพิธีและภาวนา และจารึกอักขระคาถาภาษาพม่าลงไป ซึ่งต่อมาระฆังสำริดนั้นก็ได้ตกทอดมาถึงพระอาจารย์โอ

โดยพระอาจารย์ท่านก็ได้ใช้ระฆังอันนั้นในการประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลต่างๆ ทั้งยังใช้เป็นตัวช่วยในการปฏิบัติภาวนา ซึ่งท่านก็รู้สึกชื่นชอบและประทับใจเป็นพิเศษ เพราะใช้แล้วเห็นผลประจักษ์จริงตามที่ชาวพุทธตันตระวัชรยานได้กล่าวบรรยายถึงคุณสมบัติของระฆังไว้

ด้วยเหตุนี้พระอาจารย์โอท่านได้เล็งเห็นแล้วเห็นว่าคงเป็นการดี หากจะสร้างระฆังวัชระนี้ออกมาให้ผู้ที่สนใจได้ใช้ในการฝึกจิตภาวนาเพื่อเจริญโลกุตตรสุข หรือใช้ในทางโลกียะก็มีอุปเท่ห์อันก่อประโยชน์ได้มากมายหลายสถาน

ท่านจึงนำของโบราณศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่า มาหล่อหลอมผสมเป็นชนวนมวลสารสำหรับ "ระฆังวัชระ" โดยเฉพาะ ส่วนปลายของระฆังวัชระเปรียบเสมือนดอกบัว8กลีบซึ่งมีมณีอยู่ภายใน มีนัยยะหมายถึงมหามนตรายอดคำภาวนา "โอม มณี ปัทเม หุม" ที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ ถือเป็นหัวใจพระคาถาแห่งพุทธวัชรยานที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง และยังมีนัยยะหมายถึง "วัชระ" อาวุธของพระโพธิ์สัตว์ อันสื่อถึงการตัดขาดจากกิเลสความลุ่มหลง และยังใช้ตัดอุปสรรคได้อีกด้วย

รอบระฆังวัชระ จารด้วยคาถา "พระธรรมราช" เดินหน้าแบบอุณาโลม (พุทธังสะระณังคัจฉามิ ธัมมังสะระณังคัจฉามิ สังฆังสะระณังคัจฉามิ ทะทะทะ โรโรโร อะอะอะ สะสะสะ โสโสโส โนโนโน นะโมพุทธายะ) และถอยหลังแบบปฏิโลม (ยะธาพุทโมนะ โนโนโน โสโสโส สะสะสะ อะอะอะ โรโรโร ทะทะทะ มิฉาคัจณังระสะฆังสัง มิฉาคัจณังระสะมังธัม มิฉาคัจณังระสะธังพุท) ถือเป็นพระคาถาที่พระอาจารย์โอให้ความเคารพนับถืออย่างที่สุด เป็นพระคาถาที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง มีพุทธคุณครอบจักรวาล

อุปเท่ห์และวิธีการใช้ "ระฆังวัชระ" โดยังเขปมีดังนี้:
1. เป็นเครื่องมือที่คอยช่วยเตือนผู้ใช้ให้ "ตรึกในธรรม"อยู่เสมอ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบสวดมนต์ภาวนา เมื่อสวดมนต์ใดๆก็ตาม ให้สั่นระฆังวัชระนี้ไปด้วย เสียงของระฆังจะขับขานให้อานุภาพแห่งมนต์นั้นๆยิ่งทวีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก ทั้งยังช่วยให้ผู้ภาวนามีสมาธิแน่วแน่ก่อเกิดเป็นอำนาจจิตที่มีพลังไปพร้อมกัน

2. ด้วยอำนาจแห่ง "พระคาถาธรรมราช" ที่ถูกจารึกอยู่บนระฆัง เสียงของระฆังดังไปถึงที่ใด สิ่งชั่วร้าย ภูติผีปีศาจ หรือพลังงานด้านลบ จะถูกกำจัดขับไล่ออกไปจากที่แห่งนั้น สั่นเมื่อไหร่ก็บังเกิดเป็นคลื่นเสียงมงคล ที่จะนำพาความผาสุขร่มเย็นและสิ่งดีๆให้สะท้อนกลับมายังระฆังที่เป็นจุดกำเนิดของเสียงอันไพเราะนี้

3. เมื่อใดที่ต้องการอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้สั่นระฆังวัชระในระหว่างที่เอ่ยคำขอพรด้วย เชื่อกันว่าเสียงที่ก้องกังวาลของระฆังนี้ จะนำคำอธิษฐานไปยังโลกทิพย์ ทำให้คำอธิษฐานสำเร็จในเร็ววัน ด้วยอำนาจแห่งเสียงที่เทวดาทุกชั้นฟ้าล้วนยินดีรับฟัง

ระฆังวัชระ Vajra Bell

฿5,600.00가격
  • 💁‍♀️Using methods & functions of "Vajra Bell" are as follows:
    1. It is a tool that will remind users to "Thinking In Dharma" always. Very recommended for those who like to pray. When praying whatever mantra or katha, can ring this Vajra bell as well, the sacred sound of the bell will spread the magical voice that can increase the intensity of that mantra to be twice. It also helps the prayers to concentrate in meditation firmly & creating a powerful mental power at the same time.

    2. By the power of Katha "Phra Thammarart" that was inscribed on the bell, wherever the beautiful sound is ringing, all of evil, ghost or demonic energy will be eliminated & expelled from that place. Whenever the bell is shaking, it will creates a sacred sound wave which bring peace and tranquility & good things come.

    3. Whenever you need to pray for a blessing from sacred things, you can ring this Vajra bell while requesting blessings. There is a belief that the resonant sound of this bell will bring the prayer's wish upon to the divine world. Therefore, the power of sound that every heavenly angel welcomes to hear, they will fulfill the prayer's wish come true quickly.

bottom of page