top of page

⚔️👼ล็อกเก็ตพญาครุฑ, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์👼⚔️ 👑🦅#ท้าวเวนไตย🦅👑 🤴#ราชาแห่งครุฑา🤴 ปลุกเสกด้วยวิชา “อำนาจครุฑา” ตามสายวิชาวัดปากคลองมะขามเฒ่า อันมีตำนานเล่าขานกันว่าเมื่อครั้นขุนแผนไปปราบศัตรู หลวงตาคงได้ให้วิชาอำนาจครุฑานี้ไปใช้สะกดสยบผู้คน จนเกิดผลสำเร็จดั่งใจหมาย ครุฑมีทิพย์วิมานอยู่ที่เชิงเขาไกรลาส พญาครุฑผู้ยิ่งใหญ่กว่าครุฑทั้งปวง มีนามว่า “ท้าวเวนไตย” หรือ “ท้าวสุบรรณ” มีกายเป็นรัศมีสีทอง มีอำนาจมากที่สุดในหมู่ครุฑทั้งหลาย อาศัยเกาะอยู่ตามต้นงิ้ว อาศัยผลงิ้วและน้ำดอกไม้จากต้นงิ้วเป็นอาหารทิพย์ ลูกพญาครุฑจะโตขึ้นนับเวลาอายุเป็นข้างขึ้นข้างแรมตามจันทรคติ เติบโตด้วยบุญกุศลที่เคยทำมา หากลูกครุฑตนใดที่มีบุญญาธิการมามาก อำนาจบุญจะบันดาลให้เกิดผลงิ้วทิพย์และน้ำหวานจากดอกไม้มาบำเรอลูกครุฑตนนั้นๆ และลูกครุฑตนดังกล่าวจะจำเริญวัยได้อย่างรวดเร็ว ครุฑเป็นสัตว์กึ่งโอปปาติกะ หรือกึ่งพวกกายทิพย์ ทางศาสนาฮินดูเขาถือว่า ครุฑเป็นเทพเจ้าสำคัญพระองค์หนึ่ง มีพลังอำนาจที่เทียบเท่า “พระผู้เป็นเจ้า” อำนาจของพญาครุฑมีอยู่มาก พญาครุฑเคยลองฤทธิ์กับองค์พระนารายณ์ พญาครุฑสามารถต่อสู้ด้วยความสามารถ รบกันไปเท่าใดก็หาแพ้ชนะกันไม่ จนในที่สุดพระนารายณ์และพญาครุฑจึงตกลงกันว่าขอให้เสมอกันในการรบระหว่างเราและท่าน พระนารายณ์อนุญาตให้พญาครุฑสามารถอยู่เหนือเศียรตนได้ และพญาครุฑก็นอบน้อมโดยการยินยอมให้พระนารายณ์สามารถนำตนเป็นพาหนะไปยังสถานที่ต่างๆได้ นอกจากนี้พบว่าพระอินทร์เองก็เคยลองฤทธิ์กับพญาครุฑใช้วัชระฟาดพญาครุฑ แต่องค์พญาครุฑเป็นกายสิทธิ์หาได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดไม่ พระอินทร์พยายามอยู่หลายทางก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่องค์ครุฑได้ จนพระอินทร์มีความเคารพในอานุภาพของพญาครุฑว่ามีฤทธิ์เดชเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าจริง ในที่สุดพญาครุฑจึงได้สลัดขนตนเองออกมาหนึ่งเส้นให้แก่พระอินทร์เพื่อเป็นเกียรติแก่พระอินทร์ด้วยเช่นกัน มีเกร็ดความเชื่อว่าหากที่ใดมีอาถรรพ์แรงท่านให้นำเอาตราครุฑไปติดจะทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมสลายไปในที่สุด ตราครุฑล้างอาถรรพ์ได้จึงเป็นที่เชื่อถือกันมาตลอดและได้รับความเคารพบูชาว่าเป็นของสูง เสมือนหนึ่งตัวแทนแห่งองค์พระประมุข ผู้ใดมีสัญลักษณ์ครุฑ รูปครุฑบูชาไว้ย่อมได้อานิสงส์มาก อาทิ มีความเจริญแก่ตัวเองและครอบครัวเป็นต้น เชื่อว่าหากข้าราชการผู้ใดให้ความเคารพนับถือในองค์พญาครุฑ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเอง ข้าราชการผู้นั้นจะมีความสุขความเจริญทั้งชีวิตและหน้าที่การงานสืบไป คุณไสย์อันตรายใด ๆ ก็ไม่สามารถทำอันตรายได้เพราะเครื่องหมายของพญาครุฑนี่สำคัญมากผู้ที่รู้เขาจะไม่ข้ามไม่เหยียบย่ำ ไม่นำไว้ที่ปลายเท้าเลยเพราะเป็นของสูง ของศักดิ์สิทธิ์ หากเคารพนับถือให้ดีอำนาจพญาครุฑที่มีอยู่ในเอกสารราชการจะคุ้มครองผู้นั้นไม่ให้มีวันอับจน ✨🙏🏻พระอาจารย์โอจัดสร้างล็อกเก็ตพญาครุฑไว้ 3 แบบด้วยกัน🙏🏻✨ ⚠️1.ขนาดใหญ่พิเศษ (บูชา 16,000 บาท)⚠️ 🎉-ด้านหลังอุดด้วยผงอิธิเจ, ตะกรุดยันต์เมยันต์กลับ (เนื้อทองคำ), ตะกรุดอำนาจครุฑา, ตะกรุดมหาราช, ขนพญาอินทรี, พลอยกินบ่เซี่ยง และ ครุฑธิการ 🎉-จารด้วย “สุปันนานัง นะมามิหัง” อันเป็นนามแห่งพญาครุฑ ⚠️2.ขนาดใหญ่ (บูชา 3,000 บาท)⚠️ 🎉-ด้านหลังอุดด้วยผงอิธิเจ, ตะกรุดอำนาจครุฑา, ตะกรุดมหาราช, ขนพญาอินทรี, พลอยกินบ่เซี่ยง และ ครุฑธิการ 🎉-จารด้วย “ครุฑาลาภัง ภวิสสติ” อันเป็นสมบัติแห่งพญาครุฑ ⚠️3.ขนาดเล็ก (บูชา 1,500 บาท)⚠️ 🎉-ด้านหลังอุดด้วยผงอิธิเจ, ตะกรุดอำนาจครุฑา, พลอยกินบ่เซี่ยง และ ครุฑธิการ 🎉-จารด้วย “อุ อา กา นัง” อันเป็นหัวใจพญาครุฑ ⚔️👼Garuda Locket by Phra Arjarn O, Phetchabun.⚔️ 👑🦅King Wayne Trai.🦅👑 🤴The Garuda Emperor.🤴 Phra Arjarn O blessed this Garuda Locket with legendary magic subject of Wat Pak Khlong Makham Thao. There is a story about this subject that LP.Kong authorized this subject to Khunpaen to defeat enemies. Khunpaen used this subject to spelled all enemies until got victory at last. The mighty Garuda who is powerful than others name “King Wayne Trai”. He has golden body and golden aura shining around. In Hinduism, Garuda has been praised to be an important god who has mighty power as same as “the great gods”. The power of Garuda is very strong. Garuda had ever fought with Narai God but, the result is equal until Garuda and Narai God made an agreement together that Garuda can fly upon Narai God’s head. At the same time, Narai God can ride Garuda as vehicle for travelling around. Moreover, Indra God also had ever fought with Garuda. Even Indra God used his weapon to attack Garuda but, Garuda did not get any damage surprisingly. Indra God tried many ways to defeat Garuda but, the result is the same until Indra God had to pay respect to Garuda’s power and accepted that Garuda truly has the same power as same as the great gods. Finally, Garuda pinched off his feather in honour of Indra God also. There is a belief that wherever has negative power or misfortune signs, just place Garuda’s image there and all negative power will be disappeared. Moreover, Garuda’s image has been praised to be sacred thing like as great god’s image. Who has Garuda’s image will be luxuriancely progressive in life. Especially, government officer who believe and highly respect in Garuda will be promoted to be the higher position in career. Therefore, all important official government papers will always has Garada’s image appears. ✨🙏🏻Phra Arjarn O made Garuda Locket in 3 types.🙏🏻✨ ⚠️1.Special Big Siize (Price 16,000 Baht.)⚠️ 🎉-Embedded with Itthije powder, Takrud Mey Reflecting Barrier (Gold), Takrud Mighty Garuda, Takrud Maharart The Great, Eagle fur, Endless Rich Gem and Koot-Thi-Karn. 🎉-Written with Yant “Su Pun Nar Nung Na Mar Mi Hung” which refer to Garuda’s name. ⚠️2.Big Size (Price 3,000 Baht.)⚠️ 🎉-Embedded with Itthije powder, Takrud Mighty Garuda, Takrud Maharart The Great, Eagle fur, Endless Rich Gem and Koot-Thi-Karn. 🎉-Written with Yant “Koot Thar Lar Pung Pa Wit Sa Ti” which refer to Garuda’s treasure. ⚠️3.Small Size (Price 1,500 Baht.)⚠️ 🎉-Embedded with Itthije powder, Takrud Mighty Garuda, Endless Rich Gem and Koot-Thi-Karn. 🎉-Written with Yant “Au Ar Kar Nung” which refer to Garuda’s Heart.

ล็อกเก็ตพญาครุฑ ใหญ่ Garuda Locket Big size

฿3,000.00가격
    bottom of page