top of page
🔥ดีดศัตรู คู่อริให้กระเด็น!!🔥
📣บูชาองค์ละ 600 บาท

🔥Reflection power, Reflect bad thing, bad magic and eliminate  enemy who think bad to you🔥
📣Price 600 baht.

✨🙏สมเด็จองค์ปฐมยันต์เมยันต์กลับ, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์🙏✨
‼#ดีมาดีตอบ #ร้ายมายันกลับ #ขอได้สารพัด #เงินอัฐเพิ่มพูน‼
พระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม ทรงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกแห่งโลกธาตุ พระองค์แรกในจักรภพ จึงถือเป็นการอุบัติแห่ง"ปฐมบรมครูพระผู้รู้แจ้งทุกสรรพ" สิ่งของโลกธาตุทุกสรรพวิชาในจักรวาลที่ไม่มีใครเทียบและเสมอเหมือนพระองค์ได้ พระองค์จึงทรงเป็นต้นวงศ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงสมควรยกย่องพระองค์ เป็นสมเด็จองค์ปฐมบรมครูอย่างแท้จริง วิริยะธิกะพุทธเจ้า ผู้ซึ่งบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใด จุดประกายความสว่างในจักรวาลให้โลกได้เริ่มรู้จักการสั่งสมบุญบารมี ต้นกำเนิดรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับสมเด็จองค์ปฐมยันต์เมยันต์กลับรุ่นนี้ถือเป็นอีกภาคนึงของสมเด็จองค์ปฐมท่าน โดยพระอาจารย์โอได้จาร “ยันต์เมยันต์กลับ” ซึ่งเปรียบประดุจดั่งกำลังสะท้อนของสมเด็จองค์ปฐมลงบนแผ่นโลหะก่อนนำมาหลอมรวมกับกำไลสำริดโบราณสมัยทวารวดีอันมีนามอันเป็นมงคลเพราะ “กำไล” พ้องเสียงกับคำว่า “กำไร” คือไม่ขาดทุน ส่วน “สำริด” หมายถึงความสำเร็จสัมฤทธิ์ผล ผู้ที่ได้บูชาไปจะได้สัมฤทธิ์สำเร็จสมหวังดั่งใจทุกสิ่งอัน

พระสมเด็จองค์ปฐมรุ่นนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้บูชาไม่อด ไม่อยาก ไม่ยาก ไม่จน มีกินไม่หมด เจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยยิ่งขึ้นแล้วยังช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆทั้งสิ่งที่มองเห็นก็ดีและมองไม่เห็นก็ดี จะแพ้ภัยตัวเองทั้งสิ้น หรือเมื่อคราใดที่รู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งรังควาญหรือถูกกระทำจากสิ่งเร้นรับที่ไม่พึงประสงค์ ให้อาราธนาบารมีแห่งองค์พระให้ช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครอง แล้วสิ่งใดที่ไม่ใช่ของๆเราจะถูกย้อนกลับคืนสู่เจ้าของดังเดิม

✨🙏First Lord Buddha Reflecting Aura by Phra Arjarn O, Phetchabun.🙏✨
The First Lord Lord Buddha have successful to be primal buddha in the universe, Primal great master who is first Enlightened, intimacy with all things of the worlds. No one can compare to first lord buddha because he is the origins of alls lord buddha. He have perform meritorious acts longer than any buddha in universe, Spark the Holy Light in the universe through the worlds and making people know how to make merit, how to do good thing, the meaning of karma. The Origin of Buddhist who grow root of Buddhist in the ancient times until the present.

For this version, Phra Arjarn O wrote “Mey Reflecting Barrier” which is the representative of “Reflection Power Of The First Lord Buddha” on holy plate before melted together with ancient bronze bracelet of Dvaravatiperiod because “Bracelet” = “Profit” and “Bronze” = “Fulfillment & Success”.

First Lord Buddha Reflecting Aura will support the prayer to be far from dearthand always full of exuberance. All bad visible and invisible things will be self-destructive. Moreover, when some bad persons want to harm the prayer, First Lord Buddha Reflecting Aura will reverse bad things to the bad person.

สมเด็จองค์ปฐมยันต์เมยันต์กลับ First Lord Buddha Reflecting Aura

฿600.00가격
    bottom of page