top of page

++สมเด็จองค์ปฐม รุ่น"ปฐมอรหังทองคำ", พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์++
พระอาจารย์โอได้กล่าวไว้ว่า
"องค์พระท่านมาเสกเอง ต่อไปภายภาคหน้าผู้คนจะพลิกแผ่นดินหากัน"
สำเร็จในพิธี"เฉลิมฉลององค์สมเด็จพุทธะมีเงิน" หรือพระนามเต็มว่า"สมเด็จพุทธะปฐมองค์บรมพุทโธรักษาสีหะราชเดชามหาพุทธะบารมีเวสะนัยยังวัฏฏสังสารรังเอนกธรรมปรมัท" ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลสูงสุด เป็นฤกษ์พิเศษที่พระอาจารย์กล่าวว่า 7 ปีมีครั้ง โดยสวดพุทธาภิเษกติดต่อกันทั้งวันทั้งคืน
พระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐม ทรง สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกแห่งโลกธาตุ พระองค์แรกในจักรภพ จึงถือเป็นการอุบัติแห่ง"ปฐมบรมครูพระผู้รู้แจ้งทุกสรรพ" สิ่งของโลกธาตุทุกสรรพวิชาในจักรวาลที่ไม่มีใครเทียบและเสมอเหมือนพระองค์ ได้ พระองค์จึงทรงเป็นต้นวงศ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงสมควรยกย่องพระองค์เป็น สมเด็จองค์ปฐมบรมครู อย่างแท้จริง วิริยะธิกะพุทธเจ้า ผู้ซึ่งบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวนานยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าองค์ใด จุดประกายความสว่างในจักรวาลให้โลกได้เริ่มรู้จักการสั่งสมบุญบารมี ต้นกำเนิดรากฐานแห่งพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

 

++First Lord Buddha "Golden Primal Buddhist Saint" by Phra Arjarn O, Phetchabun.++ 

Phra Arjarn O said that
"The First Lord Buddha proceed to bless this version by himself. In the future, people will leave no stone unturned to find this First Lord Buddha's image."
Blessing Successful in "Great ceremony of First Lord Buddha, saving mankind posture" this is greatest blessing ceremony in most special auspicious times, every 7 years have only one times. Blessing all days all night until it was successful to be favorable thing, to be high valuable thing, to be Most Greatest Buddha in the world.
The First Lord Lord Buddha have successful to be primal buddha in the universe, Primal great master who is first Enlightened, intimacy with all things of the worlds. No one can compare to first lord buddha because he is the origins of alls lord buddha. He have perform meritorious acts longer than any buddha in universe, Spark the Holy Light in the universe through the worlds and making people know how to make merit, how to do good thing, the meaning of karma. The Origin of Buddhist who grow root of Buddhist in the ancient times until the present.

สมเด็จองค์ปฐม รุ่น"ปฐมอรหังทองคำ First Lord Buddha "Golden Primal Buddhist Saint

฿10,000.00가격
 • 3.เนื้อเงิน สร้างจากเนื้ออัมรินทรากายสิทธิ์ เงินมหากายสิทธิ์ ที่มีอิทธิฤทธิ์วิเศษต่างๆมากมาย ในดับโรคทั้งปวง เจริญด้วยโภคทรัพย์ มีชีวิตที่ยืนยาว โดยปราศจากโรคภัย มีความผาสุก ความสบาย โดยมีนัยยะสำคัญว่า เมื่อรู้จักได้ในสิ่งที่ปรารถนาแล้วจะรู้จักการแบ่งปัน..."เมื่อคนได้รู้จักมี รู้จักดี รู้จักได้ โรคภัยไม่มี จิตใจก็จะน้อมไปทางธรรมะ ทางบุญ ทางกุศลได้ง่าย" เสมือนมรดกสำคัญของพระกกุสันโธ พระพุทธเจ้า ที่บันทึกไว้ตำราโบราณที่หอสมุดแห่งชาติ
  -สร้าง 333 องค์
  -บูชาองค์ละ 10,000 บาท

   

  3.Sliver Aummarintara holy mineral, Created from ancient holy mineral book of Kakusandha lord buddha which left as secret code, only the wisely one can decode of this top secret. In the book, it have write about the method to create Superb Holy mineral which have ultimate power in every ways such as cure all of illness, plenty with wealth, long life living without sickness and alway full with happiness. The lord buddha give the hint to human that when people can achieve every wish in their they will know how to "share" to others "when people can have, can being good, can get, no sickness the people mind will go to the Dharma way" it is like the "legacy" from Kakusandha lord buddha which is left in ancient book at the national library .
  -Made 333 Pcs.
  -Price 10,000 Baht.

bottom of page