top of page

หนุมานเหล็กไหลเปียก, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

หนุมานนั้นได้ชื่อว่าเป็นทั้งนักรบและนักรักอย่างแท้จริง เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าอยู่ใต้เพียงหนึ่งอยู่เหนือทั้งหมด เพราะหนุมานนั้นเป็นผู้มีฤทธิ์มากแต่ยอมเป็นทหารเอกรับใช้พระรามแต่เพียงผู้เดียว และยังมีภรรยาถึง5,006คนเพราะพระรามได้ประทานนางสนมทั้ง5000คนพร้อมกับเมืองนพบุรีให้หนุมานหลังจากเสร็จศึกกรุงลงกา ส่วนภรรยาอีก6คนนั้นประกอบไปด้วยนางสุพรรณมัจฉา, นางวารินทร์, นางบุษมาลี, นางเบญกาย, นางสุวรรณกันยุมาและนางมณโฑ เรียกได้ว่าขุนแผนที่ถูกกล่าวขานว่าเจ้าชู้เป็นที่หนึ่งก็ยังมีภรรยาน้อยกว่าหนุมานเสียอีก

หนุมานชุดนี้สร้างจากชนวนแผ่นยันต์และโลหะศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอาทิเช่น แผ่นยันต์หนุมาน, แผ่นยันต์18มงกฎ, แผ่นยันต์108นะ14และแผ่นยันต์ที่จัดสร้างตามตำราพิชัยสงครามอีกนับไม่ถ้วน ที่พิเศษไปกว่านั้นคือใต้ฐานบรรจุด้วยเหล็กไหลเปียก ซึ่งเป็นเหล็กไหลชนิดหนึ่งที่มีพุทธคุณทางด้านเจริญรุ่งเรืองและกันภัยพิบัติอันตรายต่างๆได้ชงัดนัก เชื่อกันว่าที่ใดที่มีเหล็กไหลเปียกสถิตอยู่จะมีแต่ความร่มเย็นและชุ่มเย็น สามารถกันอัสนีบาต และกันไฟได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้เองโบราณจารย์สมัยก่อนจึงนิยมนำเหล็กไหลเปียกไปบรรจุอยู่ในวัดหรือสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาต่างๆ เหล็กไหลเปียกชุดนี้เป็นเหล็กไหลเปียกที่เคยถูกบรรจุอยู่บนเพดานวิหารของวัดพระธาตุพนม จึงไม่เคยมีปรากฎในประวัติศาสตร์เลยแม้แต่ครั้งเดียวว่าวัดพระธาตุพนมเคยโดนฟ้าฝ่า และยังคงเจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน พระอาจารย์โอได้นำเหล็กไหลเปียกที่ได้มาส่วนหนึ่งไปบรรจุไว้ที่ยอดเสาธงภายในพุทธสถานวิหารพระธรรมราชเช่นกัน ส่วนที่เหลือจึงได้นำมาบรรจุในหนุมานชุดนี้

พระอาจารย์โอได้ปลุกเสกไว้นานแล้วก่อนจะออกให้บูชากัน ผู้ใดมีไว้บูชาจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง, สมปรารถนาทั้งการงานและความรัก, ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง, เป็นที่โปรดปรานของเจ้านายและพวกพ้อง, ชนะคู่แข่งศัตรู, ใครเห็นก็รักก็หลง, ดึงดูดโชคลาภเงินทอง และแคล้วคลาดปลอดภัยจากวิบัติภยันตรายต่างๆ เรียกว่าครบถ้วนกระบวนการองค์เดียวครบครันเอาอยู่ทุกสถานการณ์เลยทีเดียว

Monkey king moist Leklai by Phra Arjarn O, Phetchabun.

Monkey King or named Hunuman is the great warrior because he is superordinate than others but, he obey and work as the right-hand controlee of Rama only one. Moreover, Hanuman is the great lover too because he has 5,006 wives consisted of 5,000 concubines that Rama rewarded Hanuman after finish the Krung Longka’s war and others 6 wives are Mrs.Supanmatchar, Mrs.Warin, Mrs.Bootsamalee, Mrs.Benjakai, Mrs.Suwankalyuma and Mrs.Montho. Even Khunpaen is well-known as the most licentious person but, it is incommensurable when comparing with Hanuman because Khunpaen just has only 5 wives.

This version made from various kinds of Yant plates and holy metals such as Hanuman Yant, 18 crown Yant, 108&14 Na Yant, and others Yant that made follow the treatise on war strategy scripture. Specially, this Hanuman was embedded with the moist Leklai which good for flourish, safe, protection from danger and disaster. People believe that wherever it has the moist Leklai, that place will be peaceful and the moist Leklai also can protect fire and thunderbolt effectively too. Therefore, the great teacher in the former times always allocated the moist Leklai in the temples and the important Buddhist places. Phra Arjarn O got some moist Leklai from the ceiling of Wat Phra That Phanom, the flourishing and famous temple that contains the Buddha's breast bone so, he allocated some moist Leklai on the highest point of flag pole in his temple too and the remainder moist Leklai were used to embed in this Hanuman.

Phra Arjarn O recited the incantation this Hanuman many years before release for rent. Who has this Hanuman will be flourishing, work and love fulfillment, be promoted, be loved by boss and colleagues, superior than opponents, charming and attraction, be wealthy, and safe from dangers. Therefore, this Hanuman is the absolute amulet that suits everyone for every situation unanimously.

หนุมานเหล็กไหลเปียก Monkey king moist Leklai

฿1,600.00가격
    bottom of page