top of page
👸องค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่ (เนื้อยอดยามหาวิเศษ), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์👸
สร้างจากว่านยาที่ถูกต้องตามสายวิชา มีการเล่าเรียนรับขันครูเหม่ต่อมาจากต้นสายวิชาที่ป้าโปประเทศพม่า เพราะเป็นยาเฉพาะที่ใช้สร้างรูปเคารพครูเหม่ต่อ และที่สำคัญผู้ที่จะสร้างรูปครูให้มีฤทธิ์ มีจิตรับรู้ ให้ผู้บูชาสามารถสวดขอพรได้ดั่งครูมาประสิทธิ์นั้น จะต้องร่ำเรียนมาจากต้นสายวิชาอย่างถูกต้องเท่านั้น

+++โดยรุ่นนี้ได้เพิ่มมหายาวิเศษ ซึ่งถือว่าเป็นการรวม “ยอดยา” ทั้งหมดซึ่งล้วนแต่เป็นยาชั้นสูงสุดของพม่าที่มีฤทธ์และมีเดชคุณอนันต์ ยาทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นของที่ทรงคุณค่าจนยากจะประเมินค่าได้ เป็นสิ่งที่พระอาจารย์โอได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวดกว่าจะได้ตัวยาแต่ละชนิดมาจนครบถ้วนบริบูรณ์เช่นนี้ และเป็นผงยาชนิดเดียวกับที่พระอาจารย์โอใช้อุดในเม็ดประคำหลังเหรียญศาสนทายาทอีกด้วย+++

"องค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่" นั้นตามตำนานกล่าวว่า นางแหม่ต่อตู่ระตะตี่นี้เป็นนางที่บริสุทธิ์และมีจริยวัตรที่ขาวสะอาด อยู่ในศีลในธรรม มีผู้มอบหมายให้นางอัญเชิญพระไตรปิฎกของพระพุทธองค์มาเผยแพร่ที่ประเทศพม่า ซึ่งในประเทศพม่าจะมีองค์แหม่ด่อตู่ระตะตี่ ทั้งหมด 3 ชั้น คือ ปัททมะ ตุติยะ และ ตะติยะ
-ปัทมะ มี 7 องค์
-ตุติยะ มี 12 องค์
-ตะติยะ มี 32 องค์

แต่ละปางแต่ละชั้น จะเน้นในด้านค้าขาย เมตตา ประสบความสำเร็จ และวอนขอได้ทุกเรื่อง เปรียบไปคล้ายเป็นเทพแห่งความสำเร็จ ในพม่าคนที่ทำธุรกิจค้าขาย ร้อยทั้งร้อยจะบูชาองค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่ และคนมีวิชาร้อยทั้งร้อยจะไม่ขาดขันครูแหม่ต่อตู่ระตะตี่ แต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะปฎิบัติเข้าถึงขนาดไหน ไม่ว่าปัททมะ ตุติยะ ตะติยะ ถ้าเข้าถึงระหว่างที่ตั้งขันแล้วกล่าวคำตั้งขันของแหม่ด่อ จะรู้สึกได้เลยว่าท่านมารับรู้ เราจะรู้ได้ด้วยตัวเราเอง ไม่ว่าปัททมะ ตุติยะ หรือ ตะติยะ ในพม่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ในแต่ละแขนง

ปรมาจารย์ในวิชาสายพม่าท่านนึงได้กล่าวไว้ว่า ในไทยมีนางกวัก...กวักมาแล้วเปิ่นจะควักตังหื้อเฮาฮื้อบ่ฮื้อก่เรื่องนึง ในพม่ามีนางยอนนางขอ องค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่นี้ขอได้เลยระบุได้เลยความปราถนาจะดั่งคำขอ การที่ท่านถามมาว่า 
“การจะอธิษฐานขอพรแห่งความสำเร็จ จากองค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่นั้นจะสำเร็จหรือไม่” 
ฉันขอตอบว่า ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นได้ 100% รับประกัน 
แต่...องค์แหม่ต่อที่เราไปขอพรนั้น จะต้องผ่านพิธีเบิกเนตรซางใจแล้วเท่านั้น ฉันรับประกันว่าจะไม่มีผิดพลาด แต่ถ้ากรณีมีแต่รูป มีแต่ร่าง บ่ได้ผ่านพิธีอะหยังสักอย่างอันนี้ฉันไม่ทราพแต่ถ้าองค์แหม่ต่อได้ผ่านการเบิกเนตรซางใจโดยคนที่มีความรู้และถูกต้องตามตำรา ฉันรับประกันเธอขอพรอธิษฐานให้เปิ่นช่วยสำเร็จแน่นอน แต่บ่ไช่องค์แหม่ต่อฯ เปิ่นเป็นพม่า แล้วคนที่ปลุกเสกหรือทำพิธีเขียนพม่าก็บ่ได้ อ่านพม่าก็บ่ได้ แล้วเอาตำราไหนมาทำให้มันส่งผล เธอค่อยๆพิจารณาดู ขนาดเราเรียนภาษาอังกฤษว่าเก่งแล้วพอปะฝรั่งเฮาอู้เขายังบ่ฮู้เรื่อง แล้วเฮาปลุกเสกองค์แหม่ต่อฯ โดยที่เราบ่ได้เรียนตำราพม่า กล่าวคำพม่า แล้วมันจะส่งผลได้ก่อ ใช้พิจารณาเอาเตอะ ฉันบ่ได้ว่าใคร แต่ฉันให้ข้อคิดเห็นสำหรับเธอ ฉันก็บ่ฮู้ว่าเธอจะเข้าใจตามที่ฉันบอกก่อ ถ้าเธอเข้าใจตามที่บอกมานี้ฉันรับประกันคำพูดทุกคำ แต่หากฉันอู้อีกอย่างเธอเข้าใจไปอีกอย่างอันนั้นฉันตึงบ่ะต้า และห้ามว่ากั๋น

👸The angel of success (Top Grade Medicines) by Phra Arjarn O, Phetchabun.👸
Made from the holy herb according to the Myanmar’s magic subject. This amulet must be made from regular holy herb from Myanmar by the person who studied from the Myanmar teacher only. Importantly, only the allowed person can made this amulet to be powerful and cognizable for the owner to pray for their wishes.

+++Specially, Phra Arjarn O add more various kinds of great Myanmar holy medicine which were praised to be “Top Grade Medicines” to make this version. All holy medicines is the top level of Myanmar subject that has supreme power and complete function. Therefore, these holy medicines are the worth beyond the domain of monetary value. Phra Arjarn O spend a lot of attempt to collect these medicines completely. Moreover, these medicines were used to inserted into the gold rosary of Phra Arjarn O’s descendant coin also.+++

According to the ancient legend, this angel of success is the flawless lady that has white and pure characteristic. She was assigned to be a person who invoke the Tripitaka of Buddha to spread in Myanmar due to her morality.
She is the angel of success because all of Burmese who successful in their business always have “Mae Thor Tuu Ra Tar Tee” to pray for their wishes and also for the magic learner are always have “Mae Thor Tuu Ra Tar Tee” as one of the important teacher. Therefore, this amulet will make the wish come true and bring success to the owner life surprisingly.

องค์แหม่ต่อตู่ระตะตี่ เนื้อยอดยามหาวิเศษ The Angel of Success

฿3,600.00가격
    bottom of page