top of page
💰#พดด้วง8ตรา, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์
“เงินพดด้วง” ถือเป็นของมงคลที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณ เพราะกล่าวกันว่าการหล่อหลอมเงินกระสาปน์ของไทย แต่ก่อนนั้นจะมีการนิมนต์เชิญพระเถระและคณาจารย์มาทำพิธีในขณะหล่อหลอมเงินตราเหล่านี้ด้วย ทั้งนี้เพราะโบราณท่านถือว่าเงินเป็นของมีค่า เป็นของสูงที่มีคุณประโยชน์แก่ผู้ใช้ และเป็นตัวชี้วัดถึงความมั่งคั่งร่ำรวยและสุขสบายในชีวิตได้อย่างชัดเจน

และจะเห็นได้ว่าตราที่ตอกประทับลงบนเงินพดด้วงเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมายอันเป็นมงคลแทบทั้งสิ้น โดยสมัยก่อนเวลาเศรษฐีผู้มีอันจะกินต้องการจะปลูกบ้านสร้างเรือนใหม่ มักจะนิยม “ทำอาถรรพ์” ไว้เพื่อให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่อันร่มเย็น และอยู่แล้วร่ำรวย ซึ่งการทำอาถรรพ์ที่ว่านี้ ก็คือการนำ “เงินพดด้วง” รวมถึงของมีค่าเช่นแก้วแหวนเงินทองต่างๆใส่ไว้ในกล่องแล้วฝังไว้ที่ตรงสะดือบ้าน คล้ายกับการวางศิลาฤกษ์เพื่อความถาวรมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป ว่ากันว่าสมัยพระเจ้าชัยวรมัน แห่งอาณาจักรเขมร กษัตริย์จะทรงขุดหลุมด้วยตนเอง เพื่อนำทรัพย์สมบัติและของอันเป็นมงคลต่างๆใส่ไว้ในหีบเงินหีบทองใส่ลงไปในหลุมก่อนที่จะดำเนินการสร้างปราสาทต่อไป

ในทางไสยศาสตร์ก็ถือว่า “เงินพดด้วง” เป็นของบูชาครูสำคัญชนิดหนึ่ง อย่างพระอาจารย์โอท่านก็นำเงินพดด้วงใส่ไว้ในขันครูของท่าน เพื่อเป็นเครื่องบูชาครู และเพิ่มแรงครูให้แรงยิ่งขึ้น

สำหรับ “พดด้วง8ตรา” ชุดนี้พระอาจารย์โอได้นำ “เงินพดด้วง” ที่อยู่ในขันครูมาผสมกับ “ธาตุยอดคน” ชนิดเดียวกับที่ท่านใช้สร้างเงินคุรุทักษิณา ก่อนตีขึ้นรูปเป็นเงินพดด้วงโดยใช้มือและค้อนเท่านั้น แล้วจึงประทับตรามงคลที่ถูกคัดสรรแล้วทั้ง8ตราลงไปประทับ ซึ่งกว่าจะได้แต่ละเม็ดก็เป็นอะไรที่ยากเย็นมาก หลายคนอาจจะถามว่าทำไมต้องใช้มือทุบเอา ใช้แม่พิมพ์หล่อขึ้นมาเหมือนงานโลหะทั่วไปไม่ได้หรือ?? 

พระอาจารย์โอจึงได้ให้คำตอบไว้ว่า “หนึ่งคือ เมื่อแกงมันสุกได้ที่แล้ว จะเอาไปอุ่นซ้ำมันก็เสียรสชาติ ธาตุยอดคนนี้ก็เช่นกัน เมื่อสำเร็จแล้วคือบริบูรณ์แล้ว ไม่ควรไปทำอะไรเพิ่มเติมอีก หากถูกหลอมด้วยไฟอีกครั้ง มันจะไม่เข้มขลังเท่าเดิม ฤทธิ์ของว่านยาที่ใช้ชุบกว่า 416 ครั้งจะสูญไฟไปบางส่วน จึงต้องใช้มือและค้อนค่อยๆทุบตีเอาจนเสร็จ สองคือ เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพชนในการสร้างเงินพดด้วงด้วยมือแบบโบราณ” 

ซึ่งในตอนแรกพระอาจารย์โอได้หาช่างตีเงินพดด้วงอยู่หลายที่ แต่เมื่อทดลองให้ช่างกว่า 8 คนลองนำธาตุยอดคนนี้ไปตีเป็นเงินพดด้วง ปรากฏว่าช่างบางคนก็ปฏิเสธที่จะรับงาน โดยให้เหตุผลว่าตีขึ้นรูปยากเกินไป ส่วนช่างบางคนก็ตีออกมาได้ไม่สวยงามเท่าที่ควร พระอาจารย์โอจึงเลือกที่จะทำทั้งหมดเองที่วัดถือเป็นการดีที่สุด กว่าที่พระอาจารย์โอและลูกศิษย์ของท่านจะตีเงินพดด้วงได้แต่ละเม็ดนั้น แม้จะใช้เวลามาก แต่ก็ออกมาสวยงามดั่งใจ สมกับค่าเหงื่อและทุนทรัพย์ที่ใช้ไปในการสร้างธาตุยอดคนนี้ขึ้นมา 

เงินพดด้วงชุดนี้พระอาจารย์โอตั้งใจสร้างไว้ เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องบูชา สำหรับบรรจุไว้ในขันครูขององค์ปู่ปรเมศวร เมื่อเสร็จพิธีแล้วท่านจึงได้นำบางส่วนที่คงเหลืออยู่ออกมาให้ผู้ที่สนใจได้บูชา

อานุภาพอันวิเศษของ “ธาตุยอดคน” คือแค่ใครมีก็เป็นยอดคนเกินคน เป็นยอดคนเหนือคน ดีกว่าเขา ได้เกินเขา รวยกว่าเขา งามกว่าเขา จะได้มากกว่าและง่ายกว่าที่คนปกติควรจะได้รับ จึงเรียกว่า “ธาตุยอดคน”

ถือเป็นของค้ำคูณ เป็นเมตตาผู้ใดได้พกพาจะเป็นที่รัก เป็นที่เมตตาแก่คนทั้งหลาย ไปณที่แห่งใดมหาชนพร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลผู้นั้น ทั้งยังทำให้เก็บทรัพย์สินอยู่ หาได้ไว้คง ออยเงิน ออยคำ ให้แก่นถุง แก่นไท้ คือปลอบประโลมเงินทองให้อยู่ติดถุงติดบ้านเรือนไม่ให้หมดหดหายหรือขาดแคลน

โบราณอาจารย์โดยมากมักเอาใส่ในกระเป๋าเงินถุงเงินหรือใส่รวมไว้กับในของมงคลค้ำคูณต่างๆเพิ่อให้เสริมทางโชคลาภเงินทอง หรือจะใส่ถุงผ้ารองใส่ไว้ในเสาเอกบ้านรวมกับของมงคลอื่นๆ เพื่อเป็นจุดรวมดึงดูดโชคลาภเงินทองประจำบ้าน หรือจะบูชาไว้ในที่เก็บเงินเก็บทองรวมกับของมีค่าต่างๆก็เป็นมงคลยิ่งนัก ใช้แช่น้ำดื่มกินเป็นอายุวัฒนะขจัดโรคภัย ดับทุกดับเข็ญในเนื้อในตัว

💰 8 Seals Bullet Coin by Phra Arjarn O, Phetchabun.
“Bullet Coin (Pod-Duang)” is a kind of ancient money & one of ancient Thai amulet too because in the former times, when Thai Mints wanted to create money for transaction, Thai Mints would invited monks to bless a ceremony during production method because people in that time believed that money is high & valuable thing which can indicate richness and well-being in life.

Moreover, you can see that there are various kinds of sign on these Ancient Thai Money. These signs are important because each sign differently refer to the auspicious thing. In the former times, when the rich people wanted to build a new home, they will kept these Ancient Thai Money together with gold jewelry in the box before placed into the hole before built up the home by using that hole as the center. They did like this because they believed that these Ancient Thai Money will bring richness and peacefulness come to the house and residents.

In the magic society, “Bullet Coin (Pod-Duang)” is an important worshipping equipment. Phra Arjarn O also placed “Bullet Coin” (Pod-Duang) in his teacher bowl too for worshipping his spiritual teacher and increasing up power of the magic subject.

Phra Arjarn O took some “Bullet Coin (Pod-Duang)” in his teacher bowl to mix with “Beyond Human Substance” that is the material of “Beyond Human Coin” to pound with hammer by hand until its shape changed to be “Bullet Coin” (Pod-Duang). After that, “Bullet Coin” (Pod-Duang) was stamped with 8 holy seals. It is so difficult to make a piece of special amulet like this. Some people asked why it must be made by using hammer & hand, it may be easier or not if using the metal castings.??

So, Phra Arjarn O said “I made this Bullet Coin (Pod-Duang) by pounding it with hammer because of 2 reasons. 1st reason is that when Beyond Human Substance is finished already, it should not be melted by fire again because some of its power may lose or decrease. 2nd reason is that it is the way to preserve the indigenous knowledge of traditionally making Bullet Coin (Pod-Duang).”

Firstly, Phra Arjarn O gave “Beyond Human Substance” to some skilled craftsman to pound it to be Bullet Coin (Pod-Duang). However, some of them denied to accept this work, they said its dense is too hard and too difficult to pound to be others shape. Meanwhile, some of them could pound it to be others shape but, the quality of work is not nice. Finally, Phra Arjarn O & his disciples must pound “Beyond Human Substance” to be Bullet Coin (Pod-Duang) by themselves with hammer & hand only until finished to be the amazing craftsmanship amulet.

Infact, Phra Arjarn O intended to make this “Bullet Coin (Pod-Duang)” for being a worshipping item that must be kept inside Pramasuan’s teacher bowl. So, the remaining amounts were released for rent.

Who has this coin will be better than others people, be supported & be rich beyond human. It can be said that the owner of this coin will get beneficial things much more than normal human can get. 

“8 Seals Bullet Coin” will support the destiny of the owner to be not down and never lack of assistance. It will also increase magnificent look which will make everyone around love & fascinate you. Moreover, this coin will maintain the owner’s money, property & asset to be not decreased. Meanwhile, it will increase the owner’s treasure to be more & more.

In the ancient time, the magic master will keep this coin in their money wallet together with some wealthy amulet for lucky purpose. They also buried this coin with holy items at the bottom of the main pillar of their houses to create the auspicious for living. Furthermore, this coin can be used to soak in the water to be healthy drinking for everyday as the eternal youth and immortality drug.

เงินพดด้วง8ตรา 8 seals bullet coin

฿36,000.00가격
    bottom of page