top of page

#เหรียญฮอร์ครักซ์ "ยันต์เสือครู"
จัดสร้าง 108 เหรียญเท่านั้น
จากตำนานเสือสมิง สายสกลนครอันลือลั่นของ "อาจารย์ทองสุข ก้อนบุญ" สู่หลังเหรียญฮอร์ครักซ์ของพระอาจารย์โอ เสือนั้นเป็นสัตว์ที่บ่งบอกถึงอำนาจ เสน่ห์ และบารมี เป็นเจ้าป่าไปเพราะไมว่าจะย่ำกรายไปยังแห่งหนใด สัตว์ทั้งหลายล้วนเกรงกลัว อีกทั้งเสือยังบ่งบอกถึงความมีตบะ เพราะเมื่อพูดถึงเสือแล้วใครๆก็กลัว ใครมีไว้บูชาจะเป็นคนมีอำนาจ ไม่มีคนคิดคดทรยศ แต่มีเสน่ห์น่าตรึงใจ คนอยากอยู่ใกล้

พระอาจารย์โอได้ปลุกเสกด้วยวิชาชั้นสูง เรียกว่าวิชาสายพระเจ้า บังเกิดเป็นดั่งเสือพระเจ้า, เสือพระพุทธเจ้า, เสือโพธิสัตว์, เสือครู, เสือสมิง, และเสือเย็น ซึ่งล้วนเป็นเสือที่มีตบะอำนาจและฆ่าไม่ตาย เป็นเสือแห่งโชคลาภ วาสนา บารมี ซึ่งจะเสริมให้ผู้ที่สุขภาพไม่ดีให้สุขภาพดี เสริมให้ผู้ที่โชคไม่ดีให้โชคดี เสริมผู้ที่ไม่มีคู่ให้มีคู่ เสริมผู้ที่ไม่มีทรัพย์ให้มีทรัพย์ มีพุทธคุณครอบคลุมทุกด้าน เป็นมหาอำนาจตบะบารมี ผู้คนต่างคร้ามเกรง

ปลุกเสกในฤกษ์เสาร์5 (วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2563) ตามคติความเชื่อของโบราณเชื่อว่า ดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็ง และมีพลังมาก ถ้าทำอะไรผลประโยชน์ก็จะได้มาก หากมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้า ซึ่งเป็นฤกษ์ที่เป็นมงคล และดีเลิศทุกอย่าง วัตถุมงคลในพิธีจะมีพุทธคุณด้านคงกระพัน และแคล้วคลาด มากกว่าวันปกติ
สำหรับพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลในฤกษ์เสาร์5ปีนี้ ถือว่าอลังการยิ่งกว่าปีไหนๆเพราะพระอาจารย์โอท่านได้ขออัญเชิญองค์ปู่ใหญ่เหวัชระปรเมศวร มหาไตรโลกาธิบดีผู้ทรงทำหน้าที่เป็น "ยิดัม" คอยปกป้องพิทักษ์พุทธศาสนา มาเป็นองค์ประธานในพิธี สายสิญจน์ที่เป็นดั่งสะพานเวทย์มนตร์ถูกเชื่อมโยงจากองค์ท่านไปสู่วัตถุมงคลทุกๆชิ้น
นอกจากนี้พระอาจารย์ท่านยังได้นำสุดยอดกลเม็ดเคล็ดลับแห่งวาโยศาสตร์จาก "วิชากักลมอัสมิตา" ที่ท่านอาจารย์ อัตถนิชย์ โภคทรัพย์ (Atthanij Pokkasab) เป็นผู้เผยแผ่ มาผนวกร่วมกับการปลุกเสกวัตถุมงคลครั้งนี้ด้วย
โดยพระอาจารย์ท่านได้ใช้วิชากักลมอัสมิตานี้ในการทรงอารมณ์จับเอาบาทฐานแห่งองค์อานาปานสติภาวนามัย ตามหลักการปฏิบัติทางจิตของพุทธศาสนาในนิกายสรวาสติวาทตันตระวัชรยาน เพื่ออธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนี้เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่เที่ยงคืนวันที่ 27 มีนาคม ถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งของวันที่ 28 มีนาคม 2563 พระอาจารย์โอจึงกล้าการันตีว่ารุ่นนี้เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์จริงๆ

Headless Tiger Yant. (Tiger Mauling)
Made 108 pieces.
According to the tiger magic subject of Arjarn Thongsook Kornboon, the legendary headless tiger subject. This Yant was written at the back side of Phra Arjarn O's Horcrux Coin by himself. Tiger is the sign of authority, charm and prestige. Tiger is the king of forest, everywhere it walk through, others animal will be scared. If someone talk about tiger, everyone will be frighten because of its penance. On the other hand, Bear is the sign of power. Who has this headless tiger's fang will have authority, no traitor, charm, and attraction.

Phra Arjarn O recited the incantations this Yant by superior magic subject that refers to Tiger God, Tiger Buddha, Tiger Bodhisattva, Teacher Tiger, and Weretiger to make this tiger can help the owner to be rich, healthy, and lucky. Its function is so universal especially exclusive authority, monopoly power, and being majestic.

เหรียญฮอร์ครักซ์ ยันต์เสือครู Phra Arjarn O's Horcrux Coin Serie Headless Tiger

900,00฿가격
    bottom of page