top of page

🧙‍♂️แหวนรัตนาวุธ, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์🧙‍♂️💍
💁‍♀️โดยปรกติแล้ววัตถุมงคลประเภทแหวนส่วนใหญ่ จะถูกปลุกเสกและสร้างออกมาให้มีพุทธคุณไปในทางเดียว เช่น แหวนเสน่ห์เมตตา, แหวนคุ้มครองป้องกัน, แหวนมหาอำนาจบารมี เป็นต้น แต่น้อยนักที่แหวนวงหนึ่งจะมีคุณสมบัติรอบด้าน อีกทั้งยังหนุนดวงค้ำคูนเจ้าของ และยังกันชงกันคราสเหมือนแหวนรัตนาวุธวงนี้ 
💕จัดสร้างทั้งหมด 2 เนื้อด้วยกัน:
⚠️1.เนื้อรวมมิตรอิทธิฤทธิ์แหวนกายสิทธิ์
-วรรณะแหวนออกเงิน เพราะแก่เนื้อมวลสารพิเศษ อาทิเช่น เงินราง, ขวานฟ้า, ปรอทกายสิทธิ์และแหวนวิเศษต่างๆที่พระอาจารย์โอสร้างไว้ใช้เอง รวมไปถึงแหวนที่พระอาจารย์โอเก็บสะสมมาเป็นเวลานานอีกหลายวง บางวงมีมูลค่าเกินประมาณ บางวงก็มีคุณค่าทางจิตใจต่อพระอาจารย์โอเกินจะอธิบาย
-จารยันต์พิเศษรอบวง “เทพศาสตรา วุธทานัง สัพพะชีวิตตัง มรณังเทวะ” เป็นคาถารัตนาวุธที่พระอาจารย์ได้มาจากตำราลับในสมุดโน็ตเล่มเล็ก
-บูชา 3,600 บาท
‼️มีทั้งหมด 6 ขนาดให้เลือกสวมใส่ดังนี้:
-ขนาด 48, 53, 56, 59, 61, 63

⚠️2.เนื้อชนวนแผ่นยันต์ปฐพีไหว
-วรรณะแหวนออกนาก เพราะแก่เนื้อชนวนมหายันต์ต่างๆจากวิชาการสร้างแหวนทั้งหมดที่พระอาจารย์โอเคยร่ำเรียนมา ซึ่งยากยิ่งกว่าจะทำได้ครบถ้วน และในขณะซัดเนื้อนี้ได้เกิดเสียงระเบิดก้องกัมปนาทไปทั่วบริเวณ แผ่นดินถึงกับสะเทือน
-บูชา 1,600 บาท
‼️มีทั้งหมด 6 ขนาดให้เลือกสวมใส่ดังนี้:
-ขนาด 48, 52, 56, 59, 61, 63

🚫ข้อควรระวัง: ในขณะที่สวมแหวนอยู่ ไม่ควรตีลูกหลาน ทำร้ายบุคคลผู้อื่น หรือทำร้ายสัตว์เด็ดขาด เพราะด้วยฤทธิ์ของแหวนจะทำให้เกิดการช้ำใน ปราณในตัวเกิดการเสียหาย ให้ใช้เป็นเครื่องเตือนสติในการระงับอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

💍🧙‍♂️Rattanarwoot Ring by Phra Arjarn O, Phetchabun.🧙‍♂️💍
💁‍♀️Normally, most of the magical rings will be made and blessed to have only one way function such as Charming ring, Protection ring, and Authority ring. However, it is very rare to find the ring which has multifunctional ability and supporting the owner’s destiny like this RatTaNarWoot Ring.
💕There are 2 materials made:
⚠️1. Magician’s Rings Assembling.
-The color of ring look like silver because main concentrated materials are very special such as Leech Coin, Thunder Axe, Alchemical Mercury and etc. Specially, Phra Arjarn O also used many special rings from his collection that he has collected for a long time to melt into the frame for making this Rattanarwoot Ring too.
-The ring was written with Yant “เทพศาสตรา วุธทานัง สัพพะชีวิตตัง มรณังเทวะ” covering around. It is the “Rattanarwoot Katha” that Phra Arjarn O got from the secret magic scripture in the mini note book.
-Price 3,600 baht.
‼️There are 6 sizes provided as follow:
-Size 48, 53, 56, 59, 61, 63

⚠️2. Great Gorgeous Earthquake Yant.
-The color of ring look like pink gold because main concentrated material is a lot of Yant from all of magic subjects about making magic ring that Phra Arjarn O has ever studied. Moreover, during Phra Arjarn O prepared this material, there was a sound like as explosion happened accidentally which made the ground shaken like as earthquake.
-Price 1,600 baht.
‼️There are 6 sizes provided as follow:
-Size 48, 52, 56, 59, 61, 63

🚫Caution: During you wear this ring, you should not hit or harm your childrens, animals and people because the power of this ring can make damage to the thing that you hit. Please use this ring with consciousness all the time.

แหวนรัตนาวุธ เนื้อชนวนแผ่นยันต์ปฐพีไหว Rattanarwoot RingGreat Gorgeous

฿1,600.00가격
 • ‼️ #ข้อควรระวังสำหรับผู้สวมแหวนรัตนาวุธ‼️
  -ในขณะที่สวมแหวนอยู่ ไม่ควรตีลูกหลาน ทำร้ายบุคคลผู้อื่น หรือทำร้ายสัตว์เด็ดขาด เพราะด้วยฤทธิ์ของแหวนจะทำให้เกิดการช้ำใน ปราณในตัวเกิดการเสียหาย ให้ใช้เป็นเครื่องเตือนสติในการระงับอารมณ์ได้เป็นอย่างดี

  ‼️Caution For The Owner Of Rattanarwoot Ring.‼️
  -During you wear this ring, you should not hit or harm your childrens, animals and people because the power of this ring can make damage to the thing that you hit. Please use this ring with consciousness all the time.

 • ⚠️โดยปรกติแล้ววัตถุมงคลประเภทแหวนส่วนใหญ่ จะถูกปลุกเสกและสร้างออกมาให้มีพุทธคุณไปในทางเดียว เช่น แหวนเสน่ห์เมตตา, แหวนคุ้มครองป้องกัน, แหวนมหาอำนาจบารมี เป็นต้น แต่น้อยนักที่แหวนวงหนึ่งจะมีคุณสมบัติรอบด้าน อีกทั้งยังหนุนดวงค้ำคูนเจ้าของ และยังกันชงกันคราสเหมือนแหวนรัตนาวุธวงนี้ 

  ✨💍เป็นที่รู้กันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์โอว่า พระอาจารย์โอมีความชื่นชอบใน “แหวน” เป็นพิเศษ ท่านมักจะเก็บสะสมทั้งแหวนวิเศษต่างๆจากเกจิอาจารย์สมัยก่อนที่มีชื่อเสียง หรือแม้แต่แหวนธรรมดาที่มีศิลปะไม่ธรรมดาก็มีอยู่ไม่น้อย รวมไปถึง “แหวนในตำนาน” หลายๆวงที่มีเรื่องเล่าเป็นที่ร่ำลือกล่าวขานในหมู่จอมขมังเวทย์ พระอาจารย์โอก็ตามมาได้อยู่หลายวงเช่นกัน💍✨

  ✨💍เป็นที่รู้กันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์โอว่า พระอาจารย์โอมีความชื่นชอบใน “แหวน” เป็นพิเศษ ท่านมักจะเก็บสะสมทั้งแหวนวิเศษต่างๆจากเกจิอาจารย์สมัยก่อนที่มีชื่อเสียง หรือแม้แต่แหวนธรรมดาที่มีศิลปะไม่ธรรมดาก็มีอยู่ไม่น้อย รวมไปถึง “แหวนในตำนาน” หลายๆวงที่มีเรื่องเล่าเป็นที่ร่ำลือกล่าวขานในหมู่จอมขมังเวทย์ พระอาจารย์โอก็ตามมาได้อยู่หลายวงเช่นกัน💍✨

  ⚠️เมื่อพระอาจารย์โอได้พากเพียรฝึกฝนวิชาสร้างแหวนที่ได้ร่ำเรียนมาจากที่ต่างๆจนสำเร็จแล้ว ท่านก็ได้สร้างแหวนจากมวลสารต่างๆที่ท่านหามาเองให้ลูกศิษย์ใช้สวมนิ้วติดตัวไว้ใช้อยู่หลายๆรุ่น แหวนบางวงพระอาจารย์ก็สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นการส่วนตัว สำหรับประกอบพิธีอันเป็นมงคลต่างๆเป็นการเฉพาะ เช่น แหวนมหาลาภ ใช้จุลเจิมวัตถุมงคลประเภทโชคลาภเงินทอง, แหวนมหาเสน่ห์ ใช้จุลเจิมวัตถุมงคลประเภทเมตตามหานิยม, แหวนนิ้วเพชร ใช้ประสิทธ์ประสาทให้พรลูกศิษย์ แบบนี้เป็นต้น 

  ⚠️ในจำนวนแหวนวิเศษทั้งหมดนั้น มีอยู่วงหนึ่งที่พระอาจารย์โอชื่นชอบเป็นพิเศษคือ “แหวนมหากายสิทธิ์” ของ “กำนันตั้ง” ผู้ที่ได้รับการขนามนามว่าเป็น “จอมเวทย์แห่งแดนตะวันออก”กำนันตั้งเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงโด่งดังจนเป็นตำนานถึงทุกวันนี้ก็เนื่องจากว่าท่านบรรลุศาสตร์แห่งการสร้างแหวนที่เหนือยิ่งกว่าแหวนวงใดๆ ผู้คนต่างขนานนามแหวนวงนั้นว่า "แหวนมหากายสิทธิ์" เป็นแหวนที่ถูกจัดสร้างขึ้นตามตำราสายวิชาของพระโกนาคมพุทธเจ้าและพระกัสสปะพุทธเจ้า ผู้ที่ได้รับเลือกให้สวมใส่แหวนวงนี้จึงเสมือนว่าได้มือแก้วสารพัดนึกของพระโกนาคมพุทธเจ้า และมือลมมหาจินดาของพระกัสสปะพุทธเจ้า

  กำนันตั้งนั้นเป็นปรมาจารย์ที่ขึ้นชื่อมากในสมัยก่อน คณาจารย์ยุคโบราณต่างรู้จักกิตติศัพท์ถึงความแก่กล้าในวิชาอาคมของท่านเป็นอย่างดี เพราะท่านเป็นหนึ่งในยอดคนที่สำเร็จวิชาแห่งการเล่นแร่แปรธาตุ จึงเป็นเสมือนผู้วิเศษที่เรืองด้วยอิทธิฤทธิ์และอำนาจวิเศษต่างๆเหนือคนธรรมดาสามัญทั่วไป กำนันตั้งท่านนี้เป็นน้องชายของทวดของพระอาจารย์โอ และนอกจากนี้ท่านยังเป็นอาจารย์ของหลวงปู่คง วัดวังสรรพรสอีกด้วย

  นอกจากกำนันตั้งจะมีวิชาอาคมขลังติดตัวแล้ว ก็ยังมีของวิเศษติดตัวอยู่หลายๆอย่าง แต่มีของวิเศษอยู่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่กำนันตั้งจะพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ห่างกายเลย นั่นคือ “แหวนมหากายสิทธิ์” ที่ท่านสวมอยู่ที่นิ้วนั่นเอง จึงกล่าวได้ว่าศาสตร์วิชาแห่งการสร้างแหวนเป็นวิชาเอกสูงสุดของกำนันตั้งเลยทีเดียว เพราะท่านมั่นใจในความศักดิ์สิทธิ์ในแหวนของท่านมากพอถึงขนาดที่จะไม่พกของวิเศษอื่นใดติดกายเลยก็ยังได้

   

  ⚠️ทั้งนี้ทั้งนั้น ตลอดระยะเวลาตั้งแต่พระอาจารย์โอเริ่มมีความรู้สึกชื่นชอบในแหวน พระอาจารย์โอมีความคิดในใจเสมอว่า “แหวนวิเศษที่พิเศษกว่าแหวนวงใดๆในใต้หล้านั้นต้องมีอยู่อย่างแน่นอน และสักวันหนึ่งท่านต้องได้มีโอกาสพบเจอแหวนวงนั้นให้จงได้” ในที่สุดเมื่อประมาณปลายปี 2560 พระอาจารย์โอได้แหวนวงหนึ่งมาจากลูกหลานของจากบุคคลชั้นสูง ลักษณะภายนอกของแหวนวงนี้นั้น เป็นแหวนรูปทรงกลมมน เกลี้ยงเกลา สีทองสุกสว่างนวลตา ดูเรียบง่ายแต่ก็แฝงไว้ด้วยความไม่ธรรมดาซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งในครั้งแรกที่พระอาจารย์โอได้เห็นแหวนวงนี้ด้วยตา สัมผัสแหวนวงนี้ด้วยมือ ก็เกิดความพิสมัยยินดีในอิทธิฤทธิ์ของแหวนวงนี้ขึ้นมาจับใจ ประหนึ่งว่าได้เจอของสำคัญที่เคยทำหล่นหายมานานแสนนาน และเมื่อพระอาจารย์โอได้ลองพิจารณาแหวนวงนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว ท่านก็ต้องแปลกใจอีกครั้งด้วยเหตุที่ว่า แหวนวิเศษต่างๆที่ท่านเคยพบเจอมา ยังไม่มีวงไหนเลยที่เทียบชั้นได้กับแหวนวงนี้ หรือแม้กระทั่งวิชาสร้างแหวนทั้งหลายที่ว่ากันว่าไม่เป็นสองรองใคร ก็ยังไม่มีวิชาไหนเลยที่สามารถสร้างแหวนที่มีความพิเศษวิจิตรได้เทียมเท่ากับแหวนวงนี้ พระอาจารย์โอจึงถามลูกหลานของบุคคลชั้นสูงผู้นั้นว่าแหวนวงนี้มีชื่อว่าอะไร คำตอบที่ได้กลับมาคือ “แหวนรัตนาวุธ”

   

  ⚠️เมื่อทราบคำตอบแล้ว พระอาจารย์โอจึงสอบถามเจ้าของแหวนต่อว่า “แหวนวงนี้เป็นของใคร มีที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมถึงวิเศษถึงเพียงนี้” เจ้าของแหวนก็ได้บอกเล่าให้พระอาจารย์โอฟังว่า “ผมได้เจอแหวนวงนี้อยู่ในกระเป๋าเสื้อของบรรพบุรุษของผม พร้อมกับสมุดจดบันทึกเล่มเล็กๆอีกเล่มหนึ่ง ด้านในเขียนด้วยภาษาโบราณ คาดว่าน่าจะเป็นตำราอย่างหนึ่ง ไว้มีโอกาสผมจะนำสมุดเล่มนั้นมาให้พระอาจารย์ได้ชมครับ” เวลาผ่านไปไม่นาน เจ้าของแหวนก็ได้นำสมุดจดบันทึกเล่มนั้นมาให้พระอาจารย์โอดู เมื่อพระอาจารย์โอเปิดสมุดออกมาตรวจสอบดูข้อความที่ซ่อนอยู่ภายในก็พบว่า สมุดจดบันทึกเล่มน้อยเล่มนั้นแท้จริงแล้วคือสุดยอดตำราที่กล่าวถึงวิธีการสร้าง “แหวนรัตนาวุธ” นั่นเอง

  ⚠️-พระอาจารย์โอและลูกศิษย์ที่ได้ครอบครูไปได้ช่วยกันจารอักขระเลขยันต์ต่างตามตำรามากกว่า 440 ยันต์ นอกจากนี้ยังจารพระคาถาบทสวดพระปริตร, 12ตำนานและมหาสมัย ยังไม่นับรวมกับยันต์พิเศษต่างๆที่มากมายอีกนับไม่ถ้วน
  ⚠️-ชนวนมีดพระเจ้าปราบโลก ซึ่งเป็นชนวนมวลสารที่พระอาจารย์โอเก็บสะสมของวิเศษมาทั้งชีวิต เพื่อเตรียมไว้สำหรับการสร้างมีดพระเจ้าปราบโลกในอนาคต ชนวนชุดนี้พระอาจารย์โอไม่เคยนำมาสร้างวัตถุมงคลรุ่นใดเลย มีแต่จะหามาใส่เพิ่มเข้าไปมากกว่า แต่สำหรับแหวนรัตนาวุธ พระอาจารย์โอได้แบ่งชนวนออกมาถึงครึ่งหนึ่งจากจำนวนทั้งหมดมาผสมทำแหวนเลยทีเดียว
  ⚠️-แหวนวิเศษต่างๆที่พระอาจารย์โอสร้างไว้ใช้เอง รวมไปถึงแหวนวิเศษต่างๆที่พระอาจารย์โอเก็บสะสมมาเป็นเวลานานอีกหลายวง บางวงมีมูลค่าเกินประมาณ บางวงก็มีคุณค่าทางจิตใจต่อพระอาจารย์โอเกินจะอธิบาย
  ⚠️-มหายันต์ต่างๆที่เป็นยันต์บังคับในการสร้างแหวนรัตนาวุธ 37 ยันต์ โดยแต่ละยันต์ต้องทำการลบถมถึง 9 ครั้ง นั่นหมายความว่ามียันต์บังคับถึง 333 แผ่นเลยทีเดียว
  ⚠️-มหายันต์ต่างๆจากวิชาการสร้างแหวนทั้งหมดที่พระอาจารย์โอเคยร่ำเรียนมา ซึ่งยากยิ่งกว่าจะทำได้ครบถ้วน

  ⚠️ #แหวนรัตนาวุธ ถูกสร้างขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งถือว่าวันนี้เป็นฤกษ์อุดมมงคลยิ่ง เป็นฤกษ์ที่พลิกเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี คนไม่ดีจะได้รับโทษทัณฑ์ คนดีจะได้รับความยุติธรรม เป็น “ฤกษ์ชี้ขาด” คือคนเอาไปใส่จะได้ “ชี้อะไรก็ได้อย่างนั้น”
  ซึ่งแหวนทุกวงที่ผ่านพิธีหลอมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว จะถูกขัดแต่งด้วยมือทีละวงอย่างปราณีตที่สุด และไม่ว่าแหวนวงไหนจะมีตำหนิหรือไม่สมบูรณ์ก็ตาม ก็จะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีเพราะถือว่าแหวนนี้เป็นของวิเศษที่ได้อุบัติขึ้นบนโลกแล้ว

   

  ⚠️Normally, most of the magical rings will be made and blessed to have only one way function such as Charming ring, Protection ring, and Authority ring. However, it is very rare to find the ring which has multifunctional ability and supporting the owner’s destiny like this RatTaNarWoot Ring.

  ✨💍Phra Arjarn O’s disciples know that Phra Arjarn O likes “Ring” a lot. He has collected many special rings of the famous magic masters in the former times or even the normal rings which has unique design also. Moreover, there are many “Legendary Ring” in the amulet society that Phra Arjarn O could seek and collect in his collection.💍✨

  💍🎊Because Phra Arjarn O impressed with the art and the charm of the ring so, that impression makes Phra Arjarn O loves to study the magical subject about the ring also. Phra Arjarn O studied many magic subjects about the ring from many magic institutions and magic scriptures, each magical subject has their own unique beneficial function differently. During Phra Arjarn O was travelling around to meet the magic masters for learning how to make the magical ring, he always got some special rings from those magic masters who Phra Arjarn O studied with too.🎊💍

  ⚠️When Phra Arjarn O already persevered to study and practice all of magical subjects about the ring successfully, Phra Arjarn O started to make the magical rings from the holy materials that he collected by himself for a long time for his disciples to wear on finger. There are many versions of the ring that Phra Arjarn O has been made, some of the rings were made specially for special purpose in the special ceremony such as “Wealthy Ring” that will be used to bless wealthy amulets, “Charming Ring” that will be used to bless charming amulets, and “Diamond Finger Ring” that will be used to bless his disciple to have fulfill wish.

   

  ⚠️There is a ring among all of magical rings that Phra Arjarn O likes most. It is “Fantastic Ring” of the village headman named “GumNun Tang” who was praised to be the eastern wizard. He was very well-known since the past until now as the legendary master because GumNun Tang achieved the secret subject to establish the ring which is superior than any rings, the name that people called that ring is “The Fantastic Ring”. It was created following the ancient subject of Phra Konakom Buddha and Phra Kassapa Buddha. Who was selected to wear this ring is like as the lucky person who got wishing crystal hand of Phra Konakom Buddha Buddha and Jindamanee's heaven wind hand of Phra Kassapa Buddha. 

  GumNun Tang is the great master who was well-known about his magical skills among magic masters society because he is one of the great master who succeed the alchemical subject so, he can do many things that the normal people cannot do. GumNun Tang is the great-grandfather’s brother of Phra Arjarn O and he is the teacher of LP.Kong Wat WangSapparot also.

  GumNun Tang not only has powerful magic spell but, he also has many powerful amulets too. However, there is only one amulet that GumNun Tang never keeps away from him, that thing is “The Fantastic Ring” which GumNun Tang always wear it on his finger all the time. Therefore, the secret subject to establish the fantastic ring is the top most powerful magic subject of him because he is confident in his ring enough to wear it only one without carrying others amulets.

  ⚠️However, since Phra Arjarn O impressed in the art of ring, he always think in his mind that “The Most Powerful Ring That Beyond Others Ring Must Be Existing The Earth For Sure, And One Day I Will Have A Chance To Meet That Ring Definitely.” Finally, during the end of the year B.E.2560 Phra Arjarn O got a ring from the baron’s descendant. The physical characteristic of this ring is round, smooth and brilliant as gold. It looks simple but, still special itself. For the first sight that Phra Arjarn O saw that ring by his eyes and touched that ring by his hand, he suddenly felt pleasure and impressed with that ring like as finding the disappear thing that was lost for a long time. When Phra Arjarn O considered that ring attentively, he felt surprised again because since he has ever collected magical rings for many years, he never see which ring that is powerful like this. Even, the magical subjects of making magical ring that Phra Arjarn O has ever studied are not able to make the powerful ring like this ring has also. Then, Phra Arjarn O asked the baron’s descendant “What is this ring?” the baron’s descendant answered “Its name is Rat Ta Nar Woot Ring.”⚠️When Phra Arjarn O got answered then he asked the baron’s descendant that “Who is the owner of this ring and what about its history? Why this ring is so fantastic like this?” The baron’s descendant replied “I found this ring together with the mini note book in the shirt pocket of my ancestor. Inside the small note book was written with the ancient language look like a kind of magic scripture. Next time I will take that note book to show you.” After that for a while, the baron’s descendant took that note book to show Phra Arjarn O, when Phra Arjarn O opened that note book to see the words that was hidden inside, he realized immediately that in fact this mini note book is the great magic scripture describing how to make “Rat Ta Nar Woot Ring.”

bottom of page