top of page

ขุนแผนสะกดธรณีฟันลูกเดียว Khunpaen Hypnotizes Earth & Slashes Angel

Updated: Oct 20, 2023
#ขุนแผนสะกดธรณีฟันลูกเดียว, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

#จอมขมังเวทย์ผู้เป็นหนึ่งไม่มีสอง

#จอมเจ้าชู้มากเมียนับไม่ไหว

#มหาบุรุษที่ไม่มีสตรีผู้ใดปฏิเสธได้ลง

#ใครพกไว้ได้ฟันลูกเดียว

"ขุนแผน" ถือเป็นวัตถุมงคลที่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทุกยุคทุกสมัยต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี ด้วยกิตติศัพท์เลื่องลือในเรื่องเมตตามหาเสน่ห์ที่โดดเด่นเป็นที่โจษจัน

สำหรับ "ขุนแผนสะกดธรณีฟันลูกเดียว" ที่พระอาจารย์โอจัดสร้างในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ท่านได้สร้างขุนแผนในรูปแบบ "โลหะลอยองค์" ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร เป็นรูปขุนแผนแสนสะท้านทรงเครื่องจักรพรรดิ์ ผู้เป็นจอมใจของสตรีทั้งปวง


Khunpaen Hypnotizes Earth & Slashes Angel by Phra Arjarn O, Phetchabun.

The Great Magician In Hall Of Frame.

The Casanova Who Has Uncountable Wives.

The Handsome Man Who Every Girl Can Not Resist.

This Khunpaen Will Slash Anyone You Want To Have Fun.

"Khunpaen" is the famous amulet of all boys and men for every generation because it is the well-known amulet which is praised by amulet lovers to be the most effective charming amulet.

For this "Khunpaen Hypnotizes Earth & Slashes Angel" made by Phra Arjarn O is the first time that he made unique style Khunpaen in the form of "Metallic Figure". It is the image of Khunpaen wearing emperor dress suits as the sweetheart of femininity.

38 views6 comments

6 Comments


MellaOfficial
MellaOfficial
Apr 22, 2023

#ขุนแผนสะกดธรณีฟันลูกเดียว,

#จอมขมังเวทย์ผู้เป็นหนึ่งไม่มีสอง

#จอมเจ้าชู้มากเมียนับไม่ไหว

#มหาบุรุษที่ไม่มีสตรีผู้ใดปฏิเสธได้ลง

#ใครพกไว้ได้ฟันลูกเดียว

"ขุนแผน" ถือเป็นวัตถุมงคลที่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทุกยุคทุกสมัยต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี ด้วยกิตติศัพท์เลื่องลือในเรื่องเมตตามหาเสน่ห์ที่โดดเด่นเป็นที่โจษจัน

สำหรับ "ขุนแผนสะกดธรณีฟันลูกเดียว" ที่พระอาจารย์โอจัดสร้างในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ท่านได้สร้างขุนแผนในรูปแบบ "โลหะลอยองค์" ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร เป็นรูปขุนแผนแสนสะท้านทรงเครื่องจักรพรรดิ์ ผู้เป็นจอมใจของสตรีทั้งปวง


Khunpaen Hypnotizes Earth & Slashes Angel

The Great Magician In Hall Of Frame.

The Casanova Who Has Uncountable Wives.

The Handsome Man Who Every Girl Can Not Resist.

This Khunpaen Will Slash Anyone You Want To Have Fun.

"Khunpaen" is the famous amulet of all boys and men for every generation because it is the well-known amulet which is praised by amulet lovers to be the most effective charming amulet.

For this "Khunpaen Hypnotizes Earth & Slashes Angel" made by Phra Arjarn O is the first time that he made unique style Khunpaen in the form of "Metallic Figure". It is the image of…

Like

MellaOfficial
MellaOfficial
Apr 22, 2023


2.เนื้อมหาชนวนเสน่ห์ (บูชา 9,000 บาท)

-เป็นชนวนแผ่นยันต์ทางด้านเสน่ห์ล้วนๆที่พระอาจารย์โอทำสะสมเรื่อยมากว่า3ปี


2.Concentrated Charming Yant Material. (Price 9,000 Baht.)

-It is the pure & concentrated charming Yant that Phra Arjarn O had been made and collected along 3 years.

Like

MellaOfficial
MellaOfficial
Apr 22, 2023


1.เนื้อทองผสม (บูชา 900 บาท)

-เป็นชนวนโลหะอันเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มากมาย ผสมกับทองเหลืองและแผ่นยันต์ทางเสน่ห์ตำรับพระอาจารย์โอ


1.Brass Mixed Charming Yant Material. (Price 900 Baht.)

-It is the material that made of many kinds of holy metal mixed with brass & charming Yant follows Phra Arjarn O’s recipe.

Like

MellaOfficial
MellaOfficial
Apr 22, 2023


“ขุนแผนสะกดธรณีฟันลูกเดียว” มีพุทธคุณโดดเด่นไปทางเมตตามหาเสน่ห์อย่างแรง แต่ยังคงแฝงไปด้วยพุทธคุณทางโชคลาภอย่างเอกอุ ตามสมัยโลกาภิวัฒน์ที่ชีวิตผู้คนส่วนใหญ่ต่างถูกขับเคลื่อนด้วยความเสน่หาและเงินตราเป็นสำคัญ จึงเหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย


ใช้พกติดตัวเป็นเมตตามหาเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เป็นที่พึงใจแก่คนทั้งหลาย คนเห็นคนรัก คนเห็นคนนิยม ติดต่อการงานธุระประกอบสัมมาอาชีพก็จะประสบผลดั่งใจทุกประการ อธิษฐานขอเป็นเมตตามหานิยมผู้คนชมชอบ หมายปองผู้ใดอธิษฐานได้เลย หากมีบุพกรรมร่วมกันมาจะมีวาสนาให้ได้อยู่ด้วยกันสมหวังดังใจ หากไม่มีบุพกรรมร่วมกันมาจะมีบุพเพสันนิวาสให้ได้มีไมตรีร่วมกัน

จัดสร้างทั้งหมด 2 เนื้อด้วยกัน:

1.เนื้อทองผสม (บูชา 900 บาท)

2.เนื้อมหาชนวนเสน่ห์ (บูชา 9,000 บาท)


This "Khunpaen Hypnotizes Earth & Slashes Angel" is very powerful in case of charm but, also excellent in case of wealth that suitable for present time because all of people is driven importantly by charm and money so, all sex and gender is suitable for being the owner of this Khunpaen.


"Khunpaen Hypnotizes Earth & Slashes Angel" will support you to be an attractive person for the others, increase your charming power to be favourable person and make people aroud love you easily. Who looks at you will be enchanted by your stunning look. Using…

Like

MellaOfficial
MellaOfficial
Apr 22, 2023


#จับพื้นธรณีสะกดนารีให้อ่อนระทวย

ส่วนมือซ้ายของขุนแผนจับพื้นดินเพื่อ "สะกดธรณี" เชื่อกันว่าเป็นท่าที่ขุนแผนใช้ร่ายมนต์สะกดให้ผู้คนหลับไหล ในตอนที่ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างเพื่อชิงตัวนางวันทอง ผลของมนต์นี้นอกจากจะทำให้ขุนแผนได้ตัวนางวันทองกลับไปด้วยแล้ว ยังทำให้ขุนแผนได้นางแก้วกิริยามาเป็นเมียคนที่4ในคืนเดียวกันนั้นเอง


Touching Ground To Spellbind Everyone.

His left hand is touching the ground to "Hypnotize Earth". Thai people believe that Khunpaen acted like this when he spellbind magic everyone to fall asleep during he went to Khun Chang's home to abduct his 1st wife named "Nang Wan Thong". His spell did not only helped him to get his wife away from Khun Chang but, also helped him to get 4th wife named "Nang Kaew Kiriya" at the same night.

Like
bottom of page