top of page

งาช้างน้ำ(รุ่น.2) Water Elephant’s Ivory (2nd Batch)

Updated: Aug 19, 2021

#งาช้างน้ำ(รุ่น.2), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

#อภิมหา1ใน5ของวิเศษที่สุดในโลก

#สุดยอดของค้ำคูณที่ยอดคนใฝ่ฝันเป็นเจ้าของ

#เจ้าแห่งโลกวิญญาณมีบริวารเป็นเหล่าภูติพราย

#ช่วยเหลือเจ้าของโดยปราศจากเงื่อนไข

งาช้างน้ำ หรือ ช้างไรงา กุญชรวารี

ของพิเศษในตำนานจากแดนลับแลที่หาได้ยากยิ่ง และโอกาสได้เจอของจริงนั้นยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทร ในตำนานกล่าวว่าเครื่องรางของขลังของทนสิทธิ์กายสิทธิ์ต่างๆมีด้วยกันมากมายหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีคุณลักษณะพิเศษพิสดารเหนือสามัญ ในตำรา และตำนานของเขตภูมิภาคใดๆก็ตามหากขาดซึ่งเรื่องราวของงาช้างน้ำนี้แล้วถือว่าตำรานั้นยังไม่สมบูรณ์ ในกระบวนการของอาถรรพ์ทั้งหมดผู้รู้ต่างยกย่องของอาถรรพ์อยู่ห้าชนิดที่ถือว่าเป็นสุดยอดของของอาถรรพ์ทั้งปวงคือ

1.#มหาสังข์

2.#เพชรตาแมว

3.#งาช้างน้ำ

4.#ปรอทสำเร็จบรรลุ

5.#ปลีแก้ว


ห้าสิ่งนี้เป็นเบญจภาคีแห่งของอาถรรพ์ที่ยอดยิ่งกว่าของอาถรรพ์ใดๆทั้งปวง เป็นของที่ท่านพระอาจารย์โอทดสอบทดลองมาแล้วว่ามีฤทธิ์ดีเด่นกว่าของวิเศษทั้งหมด ทั้หนุนดวงชะตา ค้ำคูณเจ้าของมิให้ตกต่ำตามลักขณาราศีที่ผันเปลี่ยน เรียกว่า "เหนือดวง"


สำหรับ "งาช้างน้ำ" ถือเป็นของวิเศษ จากสิ่งมีชีวิตพิเศษที่ได้ชื่อว่าเป็น "เจ้าขุนผีราชาภูติพราย" นั่นหมายความว่า ภูติพรายมายาทั้งหลายในโลกวิญญาณต้องให้ความเคารพยำเกรง "งาช้างน้ำ" จึงเป็นที่เสาะแสวงหาของผู้ที่อยากเป็นยอดคน เพราะเชื่อกันว่า ใครก็ตามที่มีงาช้างน้ำไว้ครอบครอง จะสามารถขอสิ่งใดก็ได้จากงาช้างน้ำ ด้วยตบะบารมีของช้างน้ำ บริวารทั้งหลายที่ดูแลรักษางาช้างน้ำอยู่ จะต้องให้ความช่วยเหลือไม่ว่าบุคคลที่ครอบครองจะเป็นคนดี หรือคนไม่ดี เรียกว่าช่วยโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ


ด้วยเหตุนี้ "งาช้างน้ำ" ถือเป็นของมีค่ามาก เคยมีฝรั่งคนหนึ่งไม่เคยเชื่อถือในพระเจ้าหรือศาสนาใดๆ ได้ประสบกับปัญหาธุรกิจล้มละลาย จนมีเพื่อนชาวไทยคนหนึ่งแนะนำว่าให้หางาช้างน้ำมาใช้ เมื่อฝรั่งคนนั้นได้งาช้างน้ำไปใช้ ก็ปรากฏว่าธุรกิจที่กำลังจะย่อยยับพังพินาศ กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาในระยะเวลาอันรวดเร็ว ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ฝรั่งคนนี้ได้เสาะแสวงหางาช้างน้ำอยู่ตลอด และให้ราคาสูงมากสำหรับงาช้างน้ำของแท้ ล่าสุดมีข่าวว่าฝรั่งคนนี้ได้เคยซื้องาช้างน้ำไปด้วยเงินหลักล้านเลยทีเดียว


มีตำนานเล่าถึงที่มาของ "งาช้างน้ำ" ว่าโดยมากนักวิปัสสนาที่ชอบท่องเที่ยวพเนจรหาที่บำเพ็ญภาวนาจะรู้ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่มิติลี้ลับที่บางท่านก็เรียกมิตินี้ว่าโลกอุดร, แดนลับแล, หรือป่าหิมพานต์ก็เรียกกัน ว่ากันว่าการที่มนุษย์จะเข้าไปในดินแดนเหนือโลกเช่นนี้ได้ ต้องเข้าผ่านทาง “ประตู” ซึ่งจะมีทางเข้าหลักๆอยู่ประมาณ 4 จุด มีชื่อเรียกดังนี้คือ พนมเปญ, พนมรุ้ง, พนมบาเค็ง และ พนมฉัตร


ลักษณะพิเศษของจุดเชื่อมต่อมิติเหล่านี้คือ ตรงรอบบริเวณของช่วงรอยต่อมักจะมีสัตว์ในป่าหิมพานต์หลุดข้ามมิติมา ให้มนุษย์ผู้มีบุญพาวาสนาได้พบเห็น ซึ่งเชื่อกันว่าสัตว์หิมพานต์ที่ออกมาจากป่าเหล่านั้น ใกล้ที่จะสิ้นอายุไข จึงต้องออกมาเพื่อทิ้งสังขารกายหยาบส่วนหนึ่งของตัวเองไว้ในโลกมนุษย์ สังขารของสัตว์หิมพานต์บางชนิด เมื่ออยู่ในมิติโลกมนุษย์แล้วก็จะกลายเป็นของวิเศษต่างๆไป มนุษย์ผู้มีบุพกรรมร่วมกันมาเท่านั้น ถึงจะได้นำของวิเศษเหล่านั้นไปเก็บไว้บูชาช่วยเหลือคุ้มครอง


ของวิเศษบางชนิดจะคงรูปร่างสัณฐานเดิมไว้ ไม่แปรเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมที่เคยเป็นเมื่ออยู่ในป่าหิมพานต์ อย่างเช่น “งาช้างน้ำ” อันมาจากช้างน้ำตัวที่มีบุพกรรมร่วมกับมนุษย์มา และใกล้สิ้นอายุไข พอถึงเวลาก็ได้สละงาตนเองออกข้างหนึ่งทิ้งไว้ในป่าหิมานต์ และออกมาสู่โลกมนุษย์เพื่อเตรียมละสังขารและสละงาอีกข้างทิ้งไว้แก่มนุษย์ผู้มีบุญ ปกติแล้วช้างน้ำจะไปตามที่เดียวกันในสถานที่ๆชาวลับแลเรียกว่า “สุสานช้าง” เป็นต้น แต่ของวิเศษบางชนิดก็จะแปรสภาพไปเป็นรูปแบบสัณฐานอื่น อย่างเช่น คต, แยง, แสง, แก้ว ก็มี


Water Elephant’s Ivory (2nd Batch) by Phra Arjarn O, Phetchabun.

The 5 most powerful amulets which were praised to be the most powerful and effective in the world are:

1.Water Elephant’s Ivory. (Natural Made)

2.The Great Conch Shell. (Natural Made)

3.Diamond Cat Eyes. (Natural Made)

4.Supreme Mercury "Highest Level" (Human Made)

5.Emperor Glass or called Banana Blossom Glass. (Natural Made)

Water Elephant’s Ivory is very good for business because it will turn up destiny of the owner and reverse any problems or crisis very fast. The true power of Water Elephant's Ivory is that the owner of it can pray anything they want because Water Elephant will help you no matter that wish is good or bad, no matter the owner is good person or bad person.


Water Elephant is the king of spirits. It's authority is beyond all spirits and even angels or some gods. It's subordinates will protect the owner from dangerous things and fight against harmful things also. The subordinates of Water Elephant are not "normal ghosts" or "dead human souls" but, there are super special spirit which has powerful power and ability. So, the owner can pray to the Water Elephant's Ivory like being the boss of Water Elephant which is the king of all spirits & angels.


The owner should wear Water Elephant's Ivory everyday like as others amulet but, before going out to any where, the owner should tell Water Elephant and invite it to go with you for effective result. However, during having sex, the owner should take it off first.


Normally, Water Elephant has physical shape look like elephant mixed with Hippopotamus. It is the special animal that live in the Himmaparn Forest. There is no more than 50-80 Water Elephant alive in this universe and just some left its "Ivory" in the earth so, it is more than the word "Rare".


Water Elephant's Ivory will be dangerous for the opponents but, not be dangerous for the owner. It is real story that there is a specific method to use water elephant ivory to kill a human. However, the ancient magic teachers will not allow or support the owner to use it to kill someone so, mostly of Water Elephant's Ivory will be sharpen the tip because the poison of Water Elephant’s Ivory is inside its tip.


62 views10 comments
bottom of page