top of page

ตะกรุดพระเพชรฉลูกัณฑ์ถอดรูป Mask Off Phra Phet Chalukun Takrud.


#ตะกรุดพระเพชรฉลูกัณฑ์ถอดรูป, อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์

ตะกรุดชนิดนี้อาจารย์เจคได้จัดสร้างตามตำราโบราณ นานทีปีหนท่านจึงสามารถจัดสร้างไว้สักครั้ง ท่านว่าอย่างไวที่สุดก็ทำได้เพียงวันละดอกเท่านั้น เพราะขั้นตอนการทำมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง เช่นการลงเลขยันต์ลงแผ่นตะกรุด ไม่ใช่ว่าจู่ๆนึกจะลงก็ลงได้เลย เพราะท่านอาจารย์เจคต้องเดินกลบทลบผงตรีนิสิงเหตามคัมภีร์ แล้วจึงค่อยยกยันต์มาประทับบนแผ่นตะกรุดทีละขั้นทีละตอนจนครบสูตรควบคู่ไปกับการลบผง ซึ่งแค่ขั้นตอนนี้ก็ต้องอาศัยเวลาและสมาธิจิตเป็นอย่างมาก นี่ยังไม่รวมถึงขั้นตอนอื่นๆอีก


โดยท่าน #อาจารย์ณัฐธัญมณีรัตน์ (อ.เจค) ได้คัดสรรพระยันต์จากคัมภีร์ตรีนิสิงเหในชั้นพระเพชรฉลูกัณฑ์ถอดรูปมาลงตะกรุดด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งลงด้วย “ยันต์องค์พระตรีนิสิงเห” ก่อนนำตะกรุดมาห่อหุ้มเชือกปะกำช้างโบราณที่ทำจาก “เชือกปะกำช้างหนังควายเผือกถูกฟ้าผ่าตาย” ยากนักที่จะมีโอกาสได้มา เพราะเป็นของหวงแหนของควาญช้าง ไม่นำออกมาง่ายๆ ปกติจะตั้งบูชาในโรงศาลปะกำ ทำพิธีส่งมอบถูกต้องโดยครูบา กวนจา หมอเฒ่า มีอาถรรพ์แรงครูปะกำ ญานปู่เพชรฉลูกัณฑ์สถิตรักษา ซึ่งในคัมภีร์คชศาสตร์กล่าวว่าเป็นเชือกที่มีอาถรรพ์และสามารถล่ามช้างป่าที่ดุร้ายได้ โบราณาจารย์จึงนิยมนำมาสร้างเป็นตะกรุดพระเพชรฉลูกัณฑ์ถอดรูป เพื่อใช้สำหรับกำราบอาถรรพ์และสิ่งอวมงคลต่างๆ


เท่านั้นยังไม่จบ เพราะอาจารย์เจคท่านยังนำตะกรุดมาอุดหัวท้ายด้วย "ชันโรงเสก" ที่ผสมด้วยผงว่าน ๑๐๘ ของญาท่านสวน วัดนาอุดม, ผงบัวบูชาพระพุทธเจ้า ๑,๐๐๐ พระองค์ของท่านเจ้าคุณซือหูเย็นอี่ วัดโพธิ์เย็น (พระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์), ยาร่วมหมู่ใหญ่ (ยาแก้คุณคนคุณไสยนาๆประการ) และผงตรีนิสิงเหที่อาจารย์เจคท่านลบสะสมไว้ โดยคติโบราณท่านถือว่านอกจากชันโรงจะช่วยปกปักรักษาของดีแล้ว ด้วยความที่ชันโรงเป็นแมลงไม่ดุร้าย จึงมีเสน่ห์ทางเมตตามหานิยมอีกด้วย ดังนั้นหากผู้ใดได้ครอบครองวัตถุมงคลที่ประกอบขึ้นด้วยชันโรงก็นับได้ว่าผู้นั้นได้ครบถ้วนแล้วซึ่งของที่มีคุณวิเศษและเมตตามหานิยม


หลังจากนั้นอาจารย์เจคจึงนำตะกรุดมาลงรักถักเชือกแล้วนำไปคลุกกับผงตรีนิสิงเห, ผงมหาราช, ผงพุทธคุณ และผงยาถอน108 สำทับความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ให้ถึงขีดสุด นอกจากกรรมวิธีการสร้างที่ต้องอาศัยความละเอียดและความช่ำชองเฉพาะตัวแล้ว อานุภาพของตะกรุดชนิดนี้ยังค่อนข้างรุนแรง หากมีคนนำไปใช้ในทางเบียดเบียนวิญญาณหรือเทวดา ก็อาจเป็นมหาศาสตราวุธที่แม้แต่โลกวิญญาณก็ยากจะต่อกรด้วยได้ ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ “ตะกรุดพระเพชรฉลูกัณฑ์ถอดรูป” จึงถือเป็นเครื่องรางที่ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยง่าย


เมื่อกล่าวถึงกลยันต์พระเพชรฉลูกัณฑ์ถอดรูปนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลยันต์จากคัมภีร์ตรีนิสิงเห อันเป็นหนึ่งให้ห้าคัมภีร์ลบผงสำคัญ อานุภาพของพระยันต์ต่างๆจากคัมภีร์ตรีนิสิงเหนี้ แม้เพียงพระยันต์ชั้นต้นๆ ก็มีอานุภาพป้องกันภูติผีปีศาจตลอดจนคุณไสยนานาประการ ทั้งป้องกันเภทภัยอันตรายต่างๆ เป็นที่นับถือกันแต่โบราณ ดังนั้นกลยันต์พระเพชรฉลูกัณฑ์ถอดรูปอันเป็นยันต์ที่ลึกล้ำยิ่งกว่ายันต์ชั้นต้นทั้งหลาย ก็ย่อมมีอานุภาพมากกว่าเป็นแน่แท้


คัมภีร์ตรีนิสิงเหยังมีกลยันต์เลขศาสตร์อันลึกล้ำพิสดารอีกมากมาย ที่สามารถถอดสูตรแตกแขนงออกมาเป็นพระยันต์ต่างๆ จากการนำตัวเลขมาคูณหารแต่ละชั้น โดยแต่ละสูตรก็จะมีชื่อเรียกและพุทธคุณที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นกลพระเพชรฉลูกัณฑ์ถอดรูปนี้ก็ถือเป็นอีกสูตรนึงที่มีความวิจิตรและขึ้นชื่อว่าหาผู้แตกฉานได้ยากนัก


สำหรับชั้นพระเพชรฉลูกัณฑ์ถอดรูปที่ท่านอาจารย์เจคยกมาทำตะกรุดนี้ มีอานุภาพโดดเด่นมากในทางสยบอาถรรพ์ป้องกันเภทภัยจากมนุษย์และอมนุษย์ ถึงขนาดมีบันทึกปรากฏในตำราพิชัยสงครามว่าใช้ทำลายอาถรรพ์ของอริราชศัตรู ขับไล่ได้แม้กระทั่งเทวดารักษาเมือง จึงถือเป็นพระยันต์ที่ทรงอานุภาพยิ่งนัก


ผนวกกับท่านอาจารย์เจคท่านมีความแตกฉานในคัมภีร์ตรีนิสิงเหอย่างลึกซึ้ง ดั่งที่เห็นได้จากวิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในหัวข้อ “คัมภีร์ตรีนิสิงเห : การตรวจสอบชำระและบทบาทในสังคมไทย” ที่อาจารย์เจคได้แต่งไว้ จึงเป็นที่แน่นอนว่าตะกรุดพระเพชรฉลูกัณฑ์ถอดรูปรุ่นนี้ มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ในขั้นที่หาได้ยากยิ่งในยุคสมัยอย่างไม่ต้องสงสัย


#สิทธิพิเศษสำหรับผู้สั่งจอง: อาจารย์เจคท่านได้เมตตามอบ "คชกุศ" และ "ผ้ายันต์ตรีนิสิงเห" ให้ไปบูชาพร้อมกันเป็นไตรภาคีครบองค์สามบริบูรณ์


--------------------------------------------------------------------------------------------


Mask Off Phra Phet Chalukun Takrud by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.


For this kind of Takrud, Arjarn Jake made follow the ancient textbook. He rarely make this Takrud because it is not easy at all. Arjarn Jake said that the fastest he can do is only one piece a day because the process of making is extremely complicated such as writing Yantra and magic numbers on Takrud. Because Arjarn Jake has to make holy chalkboard powder according to the Trinisinghe Scripture together with writing Yantra on Takrud step by step until the formula is complete. Just this step requires a lot of time and concentration already. This does not include other steps yet.


Arjarn Jake has selected the powerful Yantra from the Trinisinghe Scripture which named "Mask Off Phra Phet Chalukun" to write on one side of Takrud. While the other side is written with “Trinisinghe Buddha Yanttra”. Afterthat, Arjarn Jake brought an ancient rope made of "The Skin Of Albino Buffalo That Was Killed By Lightning". It is the rope that mahout used to catch the elephant in the deep forest. Normally, this rope will be kept in the shrine of the ancestor mahout only so, it is very rare and difficult to find and make the specific ceremony to change the rope to be the powerful amulet. This rope has power of mahout deity & Phra Phet Chalukun remain inside. In the branch of study dealing with elephant scripture said that it is a mystical rope that can tether ferocious wild elephants. So the ancient masters used it to create "Mask Off Phra Phet Chalukun Takrud" for vanquishing the mystical dangers and unlucky things.


Moreover, Arjarn Jake also fill the tip and the bottom with " Sacred Chanrong" that already mixed with 108 herbal powder of Ya Tan Suan Wat Na Udom, 1,000 worshipping Buddha lotus powder of Chao Khun Sue Hu Yen Ei, Wat Pho Yen (仁意, 普仁寺), Ruam Moo Yai medicine (a type of holy medicine for wipe out black magic) and Trinisinghe powder that Arjarn Jake has accumulated. "Chanrong" (Trigona laeviceps's nest.) will preserve good power of amulet to be last forever. Moreover, it also has power of charm, mercy, & great popularity as well. Therefore, if anyone has a sacred object that is composed of a Trigona laeviceps's nest, that person is very lucky to have the wonderful amulet.


After that, Takrud is knotted and lacquered before rolled over Trinisinghe powder, Maharaj powder, Putthakhun powder and 108 withdrawing powder to emphasize the intensity of sacred magic power to the maximum. In addition to the creation process that requires detailed and unique expertise. The power of this Takrud is still quite strong. If someone uses it in a way that harms spirits or deities, it could be a weapon that even the spirit world would be difficult to deal with. For this reason “Mask Off Phra Phet Chalukun Takrud” is regarded as an amulet that does not come easily.


When talking about "Mask Off Phra Phet Chalukun", it is one of the sacred Yantra from the Trinisinghe Scripture. It has been respected since ancient times that just the sacred Yantras from the beginning part of Trinisinghe scripture already have holy power to prevent spirits, demons, black magic as well as various types of dangers. Therefore, no wonder why "Mask Off Phra Phet Chalukun" that is much more deeper will be powerful than Yantras from the beginning part of Trinisinghe Scripture.


Trinisinghe Scripture contained many magics of numerology that can be decrypted into various branching formulas and various Yantras from multiplying and dividing the numbers. Each formula and Yantra has a different name and function. For example, "Mask Off Phra Phet Chalukun" is exquisite and difficult to find a master who can bring it to use.


For "Mask Off Phra Phet Chalukun" Yantra that Arjarn Jake brought to make this Takrud. It has outstanding power in the way of defeating the mystical dangers, preventing disaster from humans and non-humans. There is even a record appearing in “Pichai Songkram”, the treatise on war strategy that it was used to destroy magic and invisible power the enemy. Also can drive out even the guardian angels of the city. Therefore, it is regarded as a very powerful Yantra.


Combining with Arjarn Jake is profoundly proficient in the Trinishinghe Scripture. As can be seen from his Ph.D.'s thesis on the topic of "Trinisinghe : a critical edition and its roles in Thai society / Natthan Maneeratana". Therefore, it is certain that this "Mask Off Phra Phet Chalukun Takrud" has a divine strength that is extremely rare in this era undoubtedly.


Privileges for the owner: Arjarn Jake specially give "Elephant Hook" and "Trinisinghe Holy Cloth" along with Takrud to be tripartite combo set.

17 views14 comments
bottom of page