top of page

ตะกรุดพิชัยสงคราม Pichai Songkram Takrud


⚜️#ตะกรุดพิชัยสงคราม, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

หนึ่งในสุดยอดวัตถุมงคลอันทรงคุณค่าที่เมื่อครั้งอดีดมีแต่เจ้านายชั้นสูง แม่ทัพ นายกองเท่านั้นจึงจะได้ครอบครอง พระอาจารย์โอท่านตั้งใจสร้างเป็นอย่างมาก และมั่นใจเป็นอย่างยิ่ง จากประสบการณ์ที่ได้บูชาด้วยตนเอง ว่านี่คือที่สุดตะกรุดมหามงคลชั้นสูงที่จะคอยหนุนนำผู้บูชาให้เจริญรุ่งเรืองแต่ฝ่ายเดียว


ท่านว่าหากใครประสบพบเจอกับเคราะห์เข็ญเวรกรรมอันก่อให้เกิดทุกข์ ให้นำตะกรุดพิชัยสงครามนี้มาพกบูชาดูเถิด ไม่เกินหกเดือนเรื่องต่างๆที่หนักหนาจะคลี่คลายทุเลาเบาบางลง ดีครอบจักรวาลยากจะอธิบายได้หมด อย่างที่พระอาจารย์โอท่านอุปมาถึงพุทธคุณของตะกรุดพิชัยสงครามนี้ว่า “ไม่เผ็ดจัดเหมือนพริก ไม่เค็มจัดเหมือนเกลือ ไม่หวานจัดเหมือนน้ำตาล แต่เป็นรสที่พอดีและไม่มีไม่ได้ ถ้าขาดไปก็ไร้ซึ่งรสอร่อย”


ตะกรุดพิชัยสงครามชุดนี้สร้างจากเนื้อเงินศักดิ์สิทธิ์ผ่านการเข้าพิธีมงคลหลายวาระ อยู่ในห้องพิธีของพระอาจารย์โอมานาน เรียกว่าเป็นของสูง เป็นของสำคัญ ที่พระอาจารย์โอท่านสวดสักการะบูชาอยู่ทุกเช้าเย็น


ด้วยอานุภาพแห่งดวงพระชะตาขององค์สมเด็จพระจอมไตร และพระนามของพระพุทธเจ้าเมื่อกาลก่อนที่สถิตอยู่ภายในตะกรุด ตั้งบูชาไว้ในสถานที่ใด ก็ย่อมเกิดความร่มเย็นเป็นสุข ในสถานที่แห่งนั้น หรือพกพาติตตัวไว้ก็ถือเป็นสิริมงคลอย่างมากแก่ตัวผู้ถือครอง ผู้บูชาสามารถเขียนชื่อนามสกุลตนเอง ม้วนใส่ไว้ในตะกรุด เสมือนฝากดวงฝากชีวิตไว้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งยังสามารถแนบเส้นผมของบิดามารดาไว้ในตะกรุด เพื่อขออำนาจพุทธบารมีและพระเมตตาของพระพุทธเจ้าทรงช่วยปกปักรักษาบิดามารดาอีกทางหนึ่งได้อีกด้วย

🙏🏻ขนาด: 11.5 ซม.

☀️จัดสร้างทั้งหมด 28 ดอก


⚜️Pichai Songkram Takrud by Phra Arjarn O, Phetchabun.

One of the most valuable sacred amulets that in the former time only royal-blooded person, high-class

people, & army leader can own. Phra Arjarn O highly concentrated his attention to make this Takrud & having a lot of confidence in its power. Due to the personal experiences after using this Takrud by himself, he ensure that “Pichai Songkram Takrud” is the most auspicious Takrud that will support the worshipers to completely prosper in life.


Phra Arjarn O said that if anyone encounters with misfortune causing suffering, just wear this Takrud. After that no more than 6 months, the serious issues & problems will be alleviated. The magical ability of this Takrud is wide & universal beyond explanation. As Phra Arjahn O’s parable about its power that "Not Very Spicy Like Chili. Not Very Salty Like Salt, Not Very Sweet Like Sugar But, It Is The Must Have Full-Flavoured Feeling. Without It, Without Delicious".


This batch of “Pichai Songkram Takrud” was made from sacred silver material, passed through many auspicious ceremonies & has been worshipped in the ceremonial room of Phra Arjarn O for a long time. It is high-class amulet that Phra Arjarn O chanted & prayed every day morning & evening.


Due to the power from the horoscope of Gotama Buddha's & the name of previous Lord Buddhas in the past that Phra Arjarn O wrote inside this Takrud, wherever area or home that has this Takrud will be full of peacefulness. Moreover, whoever has this Takrud wearing as personal amulet will has very good fortune. The owner can write their names & surnames and insert inside the tube of Takrud as if depositing his/her horoscope & destiny with the Lord Buddha. Furthermore, the owner also can attach the hair of his/her father & mother into this Takrud because the power of the Buddha's grace & kindness will always help & protect them as well.

📐Length: 11.5 cm.

🙏🏻Made 28 pcs.








107 views9 comments
bottom of page