ตะกรุดสาริกาป้อนเหยื่อเต็มสูตร รุ่นขิปปังเอวะ (Version:Sweety Honey Charming Heart)

Updated: Aug 19

#ตะกรุดสาริกาป้อนเหยื่อเต็มสูตร (รุ่น:#ขิปปังเอวะ), พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์


Ultimate Supreme Salika Takrud (Version:Sweety Honey Charming Heart) by Phra Arjarn O, Phetchabun.


55 views5 comments