top of page

ตะกรุดสาริกาเสน่ห์หน้าหมา Dog Face Salika Takrud.

Updated: Aug 19, 2021

#ตะกรุดสาริกาเสน่ห์หน้าหมา, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์


ปฐมบทแห่งการผนวกวิชา “สาริกาป้อนเหยื่อ" เข้ากับวิชา "เสน่ห์หน้าหมา" ให้เป็นผู้มีวาจาสุดเสน่หาเกินห้ามใจ ให้คนทั้งหลายหิวกระหายหื่นความใคร่ ชายหญิงใดก็อยากพลีกายเพียงเราต้องการ


เป็นตะกรุดที่จะเสริมเสน่ห์ให้จอมเจ้าชู้ได้มีคู่สมสู่อยู่ไม่ซ้ำหน้า ยิ่งกว่าเป็นเมตตา สุดเสน่หาน่าลุ่มหลง ทั้งยังสะกดจิตสะกดใจให้คนรักใคร่ฝักใฝ่ในกาม เมื่อผู้ใดต้องมนต์ก็หน้ามืดมัวเมาในตัณหา เว้าวอนแต่ราคะ ดั่งหมาหอนร้องหาคู่เสพสม


ใช้อธิษฐานให้คนรักเชื่อฟังซื่อสัตย์ เชื่องประดุจสุนัขที่จงรักแสนภักดี มนต์วิชานี้ค่อนข้างแรงมาก ถึงขนาดคนที่เคยพลีกายให้ จะติดอก ติดใจ ดั่งหมาติดเป้ง คนเหงาใช้ดี คนมีคู่ใช้ได้


ตัวตะกรุดมีเครื่องใช้ในพิธีกรรมของชาวชนเผ่า "อีก้อ" และ "มูเซอดำ" ผสมเป็นมวลสารสื่อแรงครูในสาย พระอาจารย์โอท่านจารเขียนอักขระสาธยายมนต์บริกรรมอาคมตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ บนแผ่นตะกรุดอันถูกรีดเป็นเส้นยาวที่มีบางอย่างเป็นนัยยะสำคัญ เริ่มด้วยยันต์สาริกาป้อนเหยื่อ เป็นอักขระตัวแรก ชูโรงแซ่ซ้องขับขาน ตามด้วยกองทัพอักขระมนต์ตับล่างในตำนาน คือเสน่ห์หน้าหมาแห่งสายวิชาพญาฮ้อ ท่านลงจารจารึกเรียงร้อยแบบเล่ห์กล คือต้องลงในฤกษ์อภิรมย์ “บ่าวสาวเข้าหอพลอดรัก” แล้วจึงม้วนกลึงด้วยมนต์หมากลืนจิต ก่อนปลุกเสกด้วยวิชาชนเผ่าเก่าแก่เช่นเสน่ห์หน้าหมา, หมากินความคิด และมนต์เสน่ห์อีกมากมายทางเสน่ห์ตับล่าง อีกหลายเดือน


เลี่ยมในของเหลวแห่งยอดมนต์มหาเสน่ห์คาถาสายกาม เรียกว่า “น้ำมันติดเป้ง” ตำหรับอาถรรพ์ธม (อาถรรพ์ใหญ่) จากสายวิชานครธม "นครธม" คือชื่อเมืองหลวงของอาณาจักรขะแมร์ในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7 โดยในหมู่ผู้นิยมศึกษาไสยเวทย์โบราณอาจจะเคยได้ยินว่าวิชาสายนครธม ถือเป็นสุดยอดของวิชาไสยศาสตร์ที่เก่าแก่และเข้มขลังมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาทางเมตตามหาเสน่ห์


ขั้นตอนวิธีทำน้ำมันติดเป้งนี้สลับซับซ้อนยุ่งยากสมคำร่ำลือ ปีหนึ่งจะทำได้แค่ช่วงเดียว คือเดือน12 อันคนโบราณชอบพูดกันว่าเป็นฤดูหมาติดสัด ส่วนอานุภาพของมัน คงต้องให้วลีนี้ขยายความ "กามะตัณหา หมาเดือน12 วิ่งหาคู่นอน ไร้ซึ่งยางอาย"


จัดสร้างทั้งหมด 2 เนื้อ:

1. เนื้อเงิน (บูชา 3,000 บาท)

2. เนื้อทองแดง (บูชา 1,600 บาท)

หมายเหตุ: ทั้งสองเนื้อมีเครื่องใช้ในพิธีกรรมของชาวชนเผ่าอีก้อและมูเซอดำ ผสมเป็นมวลสารสื่อแรงครูในสาย เลี่ยมในน้ำมันหมาติดเป้ง


Doggy Face Salika Takrud by Phra Arjarn O, Phetchabun.

The genesis of the perfect integration between "Salika Poen Yuea" and "Charming Doggy Face". The owner of this Takrud will be the person who has utterly affectionate speech. People around will be the hunger who thirsts for lust. No matter male or female, he/she would want to devote their body as your request.


This Takrud can enhance the licentious person to have many different bed partners. It is full of sexual arousement & affectionate power. Moreover, it can hypnotize the passion of someone to concentrate & addict on sex. When your targetted person is under its spell, he/she will become obsessed with lust & haunting for erotic activity like a dog howls to find its breeding partner.


Furthermore, it can be used to pray obedient and honest love. Your sweetheart will be tamed like a loyal dog. The magic power of this subject is quite strong, even the person who has ever gave his/her body to you will be impressed deeply & enamored with that night like a couple dog attached together during breeding time. Therefore, both of single person & married person can use this Takrud.


The body of this Takrud has ritual equipment of Aka people & Lahu people as the special material because those equipments are the strong media for connecting with the magic teachers who live in the spiritual dimension. Phra Arjarn O wrote magic characters on the long slender metal plate & reciting spells from the beginning to the end along of the process. Beginning with "Salika Poen Yuea" as the first character followed by the legendary supreme set of charming characters from the subject line of "Dog Face Wizard".


Phra Arjarn O inscribed those magic characters with the special trick during the happy time of "Wedding Couple In Bridal House" and then rolled it with Dog Devours Heart Spell. Before blessing with the tribe magic subjects such as Charming Dog Face, Dog Eats Brain and many kinds of charming magic which concentrated on sexual desires for many months.


"Doggy Face Salika Takrud" is in the casing with the liquid of great magic erotic incantation called "Dog Breeding Oil" from ancient cambodia magic scripture during period of "Angkor Thom". Angkor Thom is the capital city of the Khmer Empire in the time of King Jayavarman VII. In which people who prefer to study the ancient occult magic may have heard that the subject line of Angkor Thom is the culmination of magic that is very old & forceful especially the magic of charisma.


The process of making this "Dog Breeding Oil" is very complicated & difficult because once a year can only do one time on December that old people like to say it is the month of dog breeding season. The power of this oil can be represented as the phrase "The Lustful Dog Of December Runs Shamelessly Seeking For A Sex Partner."


There are 2 types made:

1. Silver. (Price 3,000 thb)

2. Copper. (Price 1,600 thb)

PS: Every type is in the casing with Dog Breeding Oil. The ritual equipment of Aka people & Lahu people was used to be the special material for both type.


252 views6 comments
bottom of page