ตะกรุดเสน่ห์ใจขาดศาสตราเพท SanaeJaikard Sartra Pet Takrud.

Updated: Mar 10ตะกรุดเสน่ห์ใจขาดศาสตราเพท, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์

ผนวกสองมหาศาสตราสืบสานตำนานคงใว้ให้ประจักษ์

รวมสองพระยันต์ที่ยิ่งใหญ่ ลงใว้ในหนึ่งเดียว 

“มหายันต์เสน่ห์ใจขาดประทับหน้า 

ปถมังกำเนิดศาสตราเพทประทับหลัง”

รุนแรงทั้งสองเปล่งพลังมิอาจจักยั่งพลังแห่งฤทธี

1. "มหายันต์ใจขาด" เด็ดขาดเลื่องชื่อลือชา จนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานไม่รู้จบ

2. "ปถมังกำเนิด" จากคัมภีร์ศาสตราเพท ที่สุดเรื่องผูกจิตมัดใจ

ด้านหนึ่งลงด้วย "ยันต์เสน่ห์ใจขาด"

-เป็นเสน่ห์เมตตาแก่เพศตรงข้ามและผู้พบเห็น หากใครอยู่ใกล้ จิตใจจะหวั่นไหวพิศวาสหลงใหล ร้อนรนทนอยู่มิได้ปานใจจะขาด อีกทั้งยังเป็นที่รักแก่คนทั้งหลาย เข้าหาเจ้านายเมตตาเอ็นดู ทำเป็นตะกรุดแช่น้ำให้กินหลงรักทั้งครัวเรือน หมายปองผู้ใดให้เขียนชื่อสอดใส่ไว้ในตะกรุด หรือปรารถนาในเรื่องใดที่ไม่เกินวาสนา ก็สามารถสอดใส่ไว้ในตะกรุดได้เช่นกัน จักสมปรารถนาสมใจในเร็ววันอย่างน่าอัศจรรย์

สำหรับรุ่นนี้พระอาจารย์โอได้จาร "ยันต์หนุนธาตุ" ลงไปเพิ่มเติมสถิตไว้ที่ 4 มุม เพื่อเสริมให้ตะกรุดเสน่ห์ใจขาดศาสตรเพทนี้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แรงขึ้น เร็วขึ้น เพราะเมื่อผู้บูชาเขียนชื่อของตนเองและชื่อของบุคคคลที่หมายปองสอดไว้ในตะกรุดแล้ว ตัวยันต์หนุนธาตุนี้จะเป็นดั่งธาตุ4อันประกอบไปด้วย ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งเป็นธาตุพื้นฐานสำหรับทุกชีวิต จึงบังเกิดเป็นรูป สังขาร วิญญาณ เข้าอาศัยในยันต์ปถมังกำเนิดและนามของบุคคลทั้งสองให้เสมือนมีชีวิตนั่นเอง 

ด้านหนึ่งลงด้วย "ยันต์ปถมังกำเนิด"

จากคัมภีร์ศาสตราเพท ถือเป็นสุดยอดวิชาแห่งการเรียกจิตเรียกใจ ผูกมัดจิตตราตรึงวิญญาณ ที่พระอาจารย์โอไม่ค่อยนำมาใช้บ่อยนัก เพราะอานุภาพของวิชานี้ค่อนข้างรุนแรงมาก เป็นรูปชายหญิง ลงด้วยอักขระเลขยันต์ เรียกสูตรอย่างพิสดาร

"ศาสตราเพท" ถือเป็นสุดยอดวิชาที่เรียนยากมากกว่าวิชาปกติทั่วไป มีความสลับซับซ้อนและอิทธิฤทธิ์พิสดาร หากเป็นหมวดวิชาเสน่ห์ ก็จะเป็นมนต์เสน่ห์ที่มีฤทธิ์รุนแรงกว่าวิชาเสน่ห์ทั่วไปหลายเท่า

กล่าวกันว่าใครก็ตามที่ได้ร่ำเรียนวิชาในสาย "พระเวทย์ศาสตราเพทเวทย์สวรรค์" จะต้องเป็นผู้ที่มีบุญวาสนามากและมีเป็นบุคคลประเภทมี "ของเก่าเยอะ" เพราะบางวิชาในสายนี้การที่อาจารย์จะถ่ายทอดวิชาให้ลูกศิษย์ถือเป็นเรื่องยาก บางสำนักที่เจ้าสำนักมีลูกศิษย์ลูกหาเป็น 10,000 คน แต่คนที่จะได้รับถ่ายทอดวิชาศาตราเพทจะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น เป็นลักษณะการถ่ายทอดวิชาแบบ "หนึ่งศิษย์หนึ่งอาจารย์" และการถ่ายทอดวิชาชั้นสูงประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนอาจารย์จะสิ้นอายุไขแล้วเท่านั้น


Sanae Jaikard Sartra Pet Takrud by Phra Arjarn O, Phetchabun. 

Combining two great charming into one!! 

This is special occasion that Phra Ajarn O have combine these two special Yant into one takrud, each Yant have very strong effect, if using this two yant together it must be increase effectiveness multiple power.

1. "Sanae Jaikard" (Ragged Heart), the most famous and great reputation. Good in charm, love and money, controller target mind.

2. "Pattamung Of Origin" (Pattmung Kumnerd), the superb binding lover's mind subject from Sartra Pet Scripture.

Front side was written with "Sanae Jaikard (Ragged Heart)."

-This Yant can increase your charm and attraction. Whoever being close will fascinate with you and have sexual feeling like as the heart will be ragged if you stay far away. For example, “Takrud Sanae Jaikard” can be used to sway in the water to feed the person you like. Moreover, you can write the name of person you interested or any wishes on a paper and then put inside the Takrud Sanae Jaikard to make the person you like always thinking of you or things you want come true.

Specially, for this version Phra Arjarn O wrote "Supporting Element Yant" at 4 corners to make this Takrud become more effective, efficient, faster result and stronger impact because when the user write his/her name and the targeted person name on a piece of paper and insert inside this Takrud, "Supporting Element Yant" will create 4 elements including earth, water, air, and fire that are the neccessary substance for living thing. Therefore, this "Supporting Element Yant" will make concrete image, body and mind to remain inside "Pattamung Of Origin Yant" and "Name Of Both" to be alive.

Back side was w