top of page

ธนบัตรทรัพย์ไพศาล Expansive Richness Banknote.


#ธนบัตรทรัพย์ไพศาล, อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์

กฏแห่งจักรวาลนี้มีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนและไม่แปรผันอยู่ข้อหนึ่งคือ

"#สิ่งที่เหมือนกันย่อมดึงดูดสิ่งที่เหมือนกัน"

ทองย่อมดึงดูดทอง เงินก็ย่อมดึงดูดเงินเช่นกัน


เป็นที่รู้กันดีว่าสหรัฐอเมริกาเป็นชาติมหาอำนาจของโลก ค่าเงินดอลล่าห์จึงเป็นเงินสกุลหลักของโลกไปโดยปริยาย เชื่อกันว่ากุญแจดอกสำคัญที่ทำให้ให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดภายในระยะเวลาอันสั้น คือ "แบงค์ดอลล่าห์" นั้นเอง


เนื่องจากแบงค์ดอลล่าห์นี้ได้ถูกออกแบบโดยผู้รู้ในศาสตร์โบราณว่าด้วยพลังอำนาจของสัญลักษณ์เป็นอย่างดี การนำเอาแบงค์ดอลล่าห์มาลงอักขระเลขยันต์ปลุกเสกเป็นธนบัตรขวัญทรัพย์นั้น จึงจะทำให้ผู้ที่พกพาได้กุมอำนาจแห่งเงินตรา ไม่ขาดซึ่งทรัพย์และมีเงินให้ใช้ไม่ขาด เป็นผู้มั่งมี มั่งคั่งและร่ำรวย


ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้ อาจารย์เจคจึงได้นำแบงค์ดอลล่าห์มาลงด้วยอักขระเลขยันต์ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี เบื้องขวาลงด้วย “#นะพระฉิมพลี” หรือนะสีวลี ที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องโชคลาภเงินทอง เสริมดวงด้านการเงิน เรียกทรัพย์ศฤงคาร ส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่อับจน มีโอกาสพลิกชีวิตได้อย่างน่าอัศจรรย์


นอกจากนี้อาจารย์เจคยังได้ล้อมนะพระฉิมพลีด้วยมหาอักขระ #หัวใจพระสีวลี “นะ ชา ลี ติ” ที่เป็นเอกอุทางโชคลาภ ด้วยบุญบารมีของพระอรหันต์ผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งปวงทางด้านโชคลาภ พระเถระเจ้าผู้ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้ทรงเป็นเอตทัคคะผู้เลิศด้วยลาภสักการะ


เบื้องซ้ายลงด้วย “#นะฤาชา” ซึ่งในโลกของเวทย์มนต์คาถา ตั้งแต่ครั้งอดีตถึงปัจจุบัน “นะฤๅชา” ถือเป็นยอดวิชาที่ขึ้นชื่อทางด้านเมตตามหานิยม, โชคลาภค้าขาย, และเสน่ห์เลื่องลือ เชื่อถือกันมากว่าอักขระ “ฤๅ” มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ในตัว สถิตอยู่ที่ใดที่แห่งนั้นก็จะมีแต่สิ่งดีงามเลื่องลือระบือนาม ซึ่งในแต่ละสำนักที่มีชื่อเสียงว่าเป็นของจริงแท้แน่แล้ว ล้วนแล้วแต่มี “วิชานะฤๅชา” กันทั้งสิ้น ดังนั้นยันต์นี้จึงให้ผลทางด้านความมีชื่อเสียงเลื่องลือระบือไกล เป็นที่รักใคร่แก่มหาชน ประสบความสำเร็จไม่อับจนซึ่งหนทาง


นอกจากนี้อาจารย์เจคยังได้ล้อมนะฤาชาด้วยมหาอักขระ #หัวใจศาสตราพระเจ้า “อิ อะ อุ” ที่เด่นทางมหาตบะอำนาจ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายต่างล้วนยำเกรง


โดยท่าน #อาจารย์ณัฐธัญมณีรัตน์ (อ.เจค) ได้คัดสรรยอดยันต์เหล่านี้มาจารลงบนธนบัตร1ดอลล่าห์ ด้วยเหตุผล3ประการ:


[ประการที่.1] "นะพระฉิมพลี" และ "นะฤาชา" สองยันต์นี้เป็นวิชาที่อาจารย์เจคท่านมีความช่ำชองเชี่ยวชาญ ใช้ได้ผลมานักต่อนักเป็นที่ประจักษ์ในศิษย์สำนักบ้านไมตรียานุสรณ์


[ประการที่.2] ท่านอาจารย์เจคได้ให้แง่คิดไว้ว่า "การที่คนเราจะมีโชคลาภได้นั้น ก็ต้องมีคนรู้จักก่อน ถ้าไร้ซึ่งคนรู้จัก ใครเล่าจะเอาอะไรมาให้แก่เราได้"


[ประการที่.3] ท่านอาจารย์เจคท่านนำ "หัวใจศาสตราพระเจ้า" มาใช้โดยมีนัยยะว่า "เมื่อมีพระเดชก็ต้องมีพระคุณควบคู่กันไป การมีทรัพย์อย่างเดียวโดยไร้ซึ่งอำนาจ ทรัพย์นั้นย่อมไม่อยู่ยั้งยืนยง เพราะอาจถูกอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าริดรอนเอาทรัพย์นั้นไปโดยง่าย"


ส่วนด้านหลังประทับด้วยหมึกแดงจูซา เป็นอักษรจีนคำว่า "เฮง (興)" เป็นคำที่คนนิยมใส่ไว้ในชื่อร้านค้า, ทองคำ และสิ่งมงคลต่างๆ มีลักษณะเป็นอักษรภาพคล้ายกับอักษรเฮโรกริฟฟิกของอียิปต์ คำว่าเฮง ถ้าสังเกตดู จะเห็นว่าเส้นสายจะให้ความมั่นคง มีรากฐานที่ดี


Expansive Richness Banknote by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.

In this universe, there is one rule that is certain and unchangeable "The same thing always attract the same thing." Therefore, gold always attract gold and money always attract money too.


It is well-known that USA is the mighty nation and United States Dollar is the main currency of the world. There is a belief that USA become to the mighty nation within short time because of "One Dollar Bill" as the important key.


One Dollar Bill was designed by the expert persons who know the secret power of signs so, when One Dollar Bill was changed to be wealthy amulet for use after blessing from the magic teacher, it will make the holder own the authority of money implicitly. Therefore, the owner of this One Dollar Bill will not lack of money and become rich.


From above reasons, Arjarn Jake brought one dollar bill to bless with carefully selected magic Yantras. The right side was written with "Na Phra Chimplee" or Na Sivali, which is very famous for money & luck, enhance financial luck, attract wealth resulting in a prosperous life without poverty, having an amazing opportunity to change life.


Moreover, Arjarn Jake also wrote the heart of Phra Sivali "Na Cha Lee Ti" surrounded Na Phra Chimplee which is the symbol of good fortune due to the merit of Sivali, the Buddhist saint who is superior than others in case of wealth. He was praised by Buddha to be the “Wealthy Buddhist Saint”.


The left side was written with “Na Rue Char”. Since the past until now, “Na Rue Char” is the great magic subject which was celebrated in case of charm, money, and reputation. Many magic masters highly value and believe that the magic Yantra “ฤๅ” has power itself. Wherever this Yantra appear will be a famous and auspicious place. Therefore, this Yantra has excellent ability in the field of reputation, prestige, being greatly loved by the people, and succcess with the good opportunity.


Moreover, Arjarn Jake also wrote the heart of god's weapon "Ei Ar Au" surrounded Na Rue Char which is dominant in the great power, angels and humans are all reverent.


Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake) has selected these Yantras to put on the 1 dollar banknote for 3 reasons:


[1st Reason] "Na Phra Chimplee" and "Na Rue Char", these two Yantras are magic subjects that Arjarn Jake has expertise. It has been effective and reliable as it is evident in the disciples of Maitreyanusorn Home.


[2nd Reason] Arjarn Jake gave the interesting idea that "Before You Have Abundance Of Fortune & Wealthiness, You Must Be Acquainted By People Around First. If No One Know You, No One Can Give Anything For You Also."


[3rd Reason] "The Heart Of God's Weapon" is used to write on 1 dollar banknote because Arjarn Jake want to imply that "When There Is A Decree, Must Also Have Grace At The Same Time. Having Only Wealth Without Power, That Wealth Will Not Last Forever Because It Could Be Easily Taken Away By A Greater Power."


On the back side, Arjarn Jake stamped a Chinese word "Heng (興)", a famous word that people like to put in the shop name, gold accessories, and others auspicious items. This Chinese word is hieroglyphs similar to Egyptian hieroglyphs. The word "Heng (興)"also has lined pattern which means stability and perfect foundation.

18 views8 comments
bottom of page