top of page

ธาตุปฐวีธุดงค์ทรงธรณี Soil Of Pilgrimage Ball.

🌏#ธาตุปฐวีธุดงค์ทรงธรณี, พระอาจารย์โอ พุทโธรักษา, พุทธสถานวิหารพระธรรมราช, จ.เพชรบูรณ์ “ธาตุปฐวีธุดงค์ทรงธรณี” ปั้นขึ้นจากดินพิเศษที่เสมือนพระแม่ธรณีได้ทรงประทานไว้ให้พระอาจารย์โอเมื่อครั้งจาริกธุดงค์ เป็นวัตถุมงคลที่ผู้บูชาสามารถใช้อธิษฐานได้ตามแต่ปรารถนา ดั่งเช่นความรักอันไม่มีประมาณของพระแม่ธรณีผู้คอยอุ้มชูสรรพสัตว์บนพื้นโลก ด้วยอำนาจบารมีของเทพมารดาแห่งปฐพีผู้ยินดีอยู่ในที่ต่ำเพื่อให้สรรพชีวิตได้มีผืนดินไว้เหยียบย่ำอาศัย ตราบใดที่เท้ายังติดดินอยู่ ท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองให้พรผู้บูชาอยู่เสมอ เดินทางไปแห่งหนใดก็เสมือนมีแม่คอยค้ำชูดูแลไม่ห่าง พระอาจารย์โอท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกมานานกว่าสิบปี ลูกศิษย์รุ่นเก่ารู้กันดีว่าเป็นของหวงที่มีไม่กี่คนเคยได้ไป เด่นทางเมตตา เทวดารักษา กันฟ้า กันไฟ กันภูติผีปีศาจ คุณไสย คุณคน แคล้วคลาดนิรันตรายจากภัยธรรมชาติ แช่น้ำเสกเป็นน้ำมนต์แก้อาถรรพ์ต้องธรณีสาร ประพรมบ้านเรือนให้เกิดสิริมงคล ประพรมร้านค้าก็ซื้อง่ายขายคล่อง ใช้วางทับชื่อศัตรูคนคิดร้าย หมู่มารทั้งหลายจะพ่ายแพ้ไปในที่สุด ดั่งเมื่อครั้งพระแม่ธรณีบีบมวยผมปราบพญามาร 💁‍♀️ปล.เคล็ดการบูชาพิเศษคือก่อนจะอธิษฐานขอสิ่งใดกับ “ธาตุปฐวีธุดงค์ทรงธรณี” ให้ตั้งจิตตั้งใจระลึกถึงพระคุณของพระแม่ธรณีผู้ทรงอยู่ค้ำแผ่นดินก่อนเสมอ และเมื่อมีโอกาสทำทานสร้างบารมีครั้งใดก็ให้นึกถึงพระแม่ธรณี เพื่อให้ท่านเป็นทิพย์พยาน ในบุญกุศลของเราทุกๆครั้งไป 🌏Soil Of Pilgrimage Ball by Phra Arjarn O, Phetchaubun. “Soil Of Pilgrimage Ball” was made from special soil like the special gift that Phra Mae Thorani (Mother Earth) gave to Phra Ajarn during pilgrimage. It is a sacred amulet that the worshipers can use to pray for many purposes as much as the infinite love of Phra Mae Thorani who always grant & support all beings on earth. Due to the power & virtue of Phra Mae Thorani who was happy to be low to allow all beings on earth can have a land for standing & living upon her body, as long as the prayer’s feet still on the ground, she will always protect & bless all the time. Traveling anywhere will be safe like having a mother to take care beside along the way. Phra Arjarn O blessed this “Soil Of Pilgrimage Ball” for more than ten years. All senior disciples know that this amulet is very special & not everyone can have because Phra Arjarn O rarely give it to someone. “Soil Of Pilgrimage Ball” is the amulet of compassion, the owner will be loved by human & angel. Moreover, it also can protect the owner from fire danger, thunderbolt, ghosts, demons, black magic, and natural disasters. The owner can immerse “Soil Of Pilgrimage Ball” in water and bless holy water for bathing & drinkink to resolve the enigma & negative power out of body. Also can sprinkle holy water around the house to create prosperity,while sprinkle around shop will easily sell. Furthermore, “Soil Of Pilgrimage Ball” can be used to place on the name of the enemy, they will lose themselves like as Phra Mae Thorani squeezed her hair to wash away the devils out of the land. 💁‍♀️PS:The special method to use “Soil Of Pilgrimage Ball” is that everytime before praying any wish, you should think of the grace & benevolence of Phra Mae Thorani (Mother Earth) first. Moreover, whenever you have an opportunity to make merit, you should invite Phra Mae Thorani to be the divine witness in the merit you done also.
17 views5 comments
bottom of page