top of page

น้ำมันมงคลรัตน Mongkol Rattana Mercy Oil


#น้ำมันมงคลรัตน, อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์


สุดยอดน้ำมันมงคลสำเร็จด้วยสรรพมนต์เมตตาอันประเสริฐ ปรุงขึ้นจากน้ำมันหอมหลากหลายชนิดที่สกัดจากสมุนไพรทางธรรมชาติ นำมาผสมผสานกับผงมหาราชและผงพุทธคุณ​ต่างๆ​อันมีอานุภาพทางด้านเมตตามหานิยม​โดยเฉพาะ รวมทั้ง “น้ำมันงาเสก” ที่สำเร็จด้วยพุทธคุณ​ผ่านพิธีอธิษฐานจิตเจริญมนต์คาถา​ทางด้านเมตตามหานิยมมาเป็นเวลาหลายปี อย่างเช่น "มนต์ปิโย" แค่บทเดียวนี้ก็มีอานุภาพด้านเมตตามหานิยมสุดเลิศล้ำ ซึ่งอาจารย์เจคท่านมีความเชี่ยวชาญและความประทับใจในอานุภาพของมนต์ปิโยเป็นพิเศษ ดั่งที่เห็นได้จากเหรียญพระกามเทพแผลงศรอันลือลั่นของท่าน ก็มีมนต์คาถานี้ประทับไว้ที่เหรียญเช่นกัน


มนต์ปิโยนี้ไม่ได้ส่งผลแต่เพียงมนุษย์ด้วยกัน แต่ยังส่งผลต่อสัตว์เล็กน้อยใหญ่ แม้แต่เทวดานางฟ้าก็ไม่เว้น จึงเชื่อถือกันมาแต่โบราณว่าเป็นยอดมนต์แห่งการผูกมิตรไมตรีต่อสัมพันธ์กับสรรพสิ่งทั้ง3โลกให้เกิดความสมานฉันท์รักใคร่เอ็นดู ให้เราเป็นที่รัก เป็นที่ยินดี เป็นที่พอใจ โดยอ้างถึงพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าและมหาปุริสลักษณะอันสง่างามของพระองค์ ดั่งบทคาถาในมนต์ปิโยที่บรรยายไว้ว่า "ปิโยเทวะ มนุสสานัง ปิโยพรหมา นะมุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทริยัง นะมามิหัง" อันแปลความได้ว่า "พระพุทธเจ้าพระองค์ใด เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่สูงสุดของพรหมทั้งหลาย เป็นที่รักตลอดไปถึงดิรัจฉานมีนาคและครุฑเป็นอาทิ ข้าฯขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีอินทรีย์อิ่มพระองค์นั้น" พระคาถาบทนี้สารพัดเมตตา อย่าได้อาวรณ์ ครูแต่เก่าก่อน เคยได้ใช้มา เป็นที่เสน่หา แก่ชนทั้งหลาย ถ้าสง่าราศีดีเด่นเป็นสง่ากว่าใคร ก็มีชัยสำเร็จทุกสิ่งอัน


#สรรพคุณ: กล่าวได้ว่า "น้ำมันมงคลรัตน" เป็นน้ำมันเมตตาสายขาวชั้นสูงที่ช่วยเสริมผู้บูชาได้รอบด้าน ทั้งความรัก การเงินการงาน วาสนาบารมี ดึงดูดผู้คนที่ดี และโอกาสสร้างฝันเข้ามาหาเรา


ใช้แตะแต้มตามใบหน้าเพื่อเสริมสง่าราศี เสริมเมตตาบารมี เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ติดต่อธุระการงานก็สำเร็จดั่งประสงค์ ผู้คนถูกอกถูกใจ เจ้านายรักใคร่ เพื่อนร่วมงานเป็นมิตรยินดี งานที่ยากก็กลับเป็นง่าย เพิ่มโอกาสความสำเร็จในชีวิต ที่สำคัญคือไม่มีผลเสียใดๆต่อผู้ใช้อย่างแน่นอน


ทั้งยังสามารถใช้เป็น "เครื่องพิธี" สำหรับประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อต่างๆให้มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น อาทิเช่น ใช้ร่วมกับการลงนะหน้าทอง, ใช้ผสมน้ำอบแป้งเจิมในงานบุญพิธี, ใช้เจิมรถราบ้านเรือน, ใช้ลูบทารอยสักเสกเลขยันต์บนเรือนร่าง, ใช้เจิมวัตถุมงคลเครื่องรางทางเมตตา หรือแล้วแต่ประยุกต์ใช้ก็ล้วนเป็นสิริมงคลและให้บังเกิดผลทางเมตตาอย่างสูงยิ่ง


#ปริมาตร: 5 มล.


Mongkol Rattana Mercy Oil by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.

The ultimate auspicious oil, accomplished with all the wonderful mercy mantras. Arjarn Jake has brought a variety of aromatic oils extracted from natural herbs combined with his own Maharaj Powder and various holy powders that have the power of great mercy, especially including “Consecrated Sesame Oil” that has been accomplished with mercy mantras through the ceremony of blessing and praying for many years. One of those mercy mantras is called "Piyo Mantra", that has the power of great mercy in which Arjarn Jake has expertise and is particularly impressed as can be seen from his famous Cupid Shooting Arrow Coin is also has Piyo Mantra stamped on the coin as well.


This Piyo Mantra does not affect only human beings but, it also affects animals and even the angels. Therefore, it has been believed since ancient times that it is the best mantra for making companionable relationships, to create reconciliation and affection with all things in the 3 worlds. The power of this mantra will support the prayer to be loved, welcomed, and satisfactory refers to the graceful physical characteristics of the Buddha (32 marks of the great man) as the description of Piyo Mantra: "PiYoDheWarMaNootSarNung PiYoPromMarNaMootTaMo PiYoNarKaSuPunNarNung PiYinSeeYungNaMarMiHung" which translates to that "Which Buddha Beloved By Gods & Humans, Be Highest Of All Brahma, Be Loved Forever To All Animals Such As Naga & Garuda, I Humbly Bow To That Buddha Who Is Full Of Sense-Faculties". This mantra is very merciful, magic masters in the past have already proved that its power is real.


Properties: It can be said that "Mongkol Rattana Mercy Oil " is a high-class pure white magic oil that can enhance worshipers in all aspects, including love, finance, work, ascendancy, attracting good people, and the opportunity to create dreams come true.


Apply on the face, the power of this oil will increase charm, changing your normal face to an admirable face. It will make everything become easier in life when talking or communicating with someone, because charming power can raise the success rate, like when you like or love someone, you can do anything for him/her. People around will be fascinated and affectionate, boss and colleagues are friendly and welcoming. Difficult work becomes easy, increasing your chances of success in life. Most importantly, there is absolutely no negative effect on the user.


This oil can also be used as "Magic Equipment" for performing various rituals or traditional ceremonies to make it more sacred and more auspicious. For example, used in conjunction with the golden face ritual (Na Nar Thong), used to mix the powder in merit ceremonies, used to anoint houses and vehicles, used to apply magic tattoos (Sak-Yant) on the body, used to anoint sacred objects and amulets and etc. depending on the user’s application, all of them are auspicious and bring great mercy.


Capacity: 5 ml.

12 views2 comments
bottom of page