top of page

น้ำมันสุวรรณอเนกคุณ ​(น้ำมันเหลือง) Versatile Golden Plai Oil


#น้ำมันสุวรรณอเนกคุณ ​(น้ำมันเหลือง)​, อาจารย์ณัฐธัญ มณีรัตน์ (อ.เจค), บ้านไมตรียานุสรณ์

"#ไพล" เป็นสมุนไพรที่มี "#โอสถสาร" สูงล้ำ ปัจจุบันมีงานวิจัยรองรับมากมาย อาจกล่าวได้ว่าไพลคือ "#ราชาแห่งสมุนไพร" ยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดที่ใช้กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดเลยทีเดียว อย่างเครื่องยาหลักในการทำลูกประคบสุดยอดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษก็จะขาดไพลไปเสียมิได้ โดยสรรพคุณของไพลนี้ยังมีความเกี่ยวข้องและอิทธิพลต่อคติความเชื่อของคนไทยมาช้านานอีกด้วย อย่างเช่นน้ำมันหอมที่สกัดมาจากไพล สามารถช่วยให้ผู้สูดดมคลายความวิตกกังวล นำพาอารมรณ์ระงับสงบมาสู่จิตสู่ใจ

ดั่งที่เห็นได้จากหมอธรรมหมอพื้นบ้านสมัยก่อน มักใช้ไพลควบคู่กับพิธีกรรมทางเวทมนตร์ เพราะหลายครั้งที่มีผู้ป่วยอาการผิดปกติคล้ายคนผีเข้า พอได้สูดดมกลิ่นของไพลก็จะมีอาการสงบลง เสมือนผีที่สิงอยู่ในตัวถูกขับไล่ออกไป ซึ่งอาการผีเข้านี้อาจเกิดจากความผิดปกติทางจิต ความบกพร่องทางกาย หรือเป็นผลจากสิ่งที่มองไม่เห็น ก็เป็นไปได้ทั้งสามแนวคิดแล้วแต่วิจารณญาณความเชื่อของแต่ละบุคคล


อาจารย์เจคได้มีความประทับใจในคุณสมบัติของไพลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เนื่องด้วย "#หลวงปู่อินทร์ #วัดหนองรี" จังหวัดราชบุรี โบราณจารย์ผู้เป็นเทพเจ้าตำนานแห่งโพธารามในตำนาน หนึ่งในเกจิที่อาจารย์เจคได้ยกย่องสรรเสริญว่าเป็น "#ผู้วิเศษ" อย่างแท้จริง อาจารย์เจคมักเล่าเรื่องราวอันน่าสนใจของหลวงปู่อินทร์ให้ลูกศิษย์ท่านฟังอยู่เสมอ ทั้งยังกำชับว่าถ้าพระสงฆ์องค์เจ้ารูปใด มีจริยาวัตรงดงามน่าเลื่อมใสเฉกเช่นหลวงปู่อินทร์แล้วละก็ พึงรู้ไว้เถิดว่าเราสามารถกราบบูชาท่านได้อย่างสนิทใจโดยปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยใดๆเลย หลวงปู่อินทร์ท่านเป็นครูผู้เมตตาสอนสรรพวิชาต่างๆให้อาจารย์เจคไว้มากมาย โดยครั้งหนึ่งหลวงปู่อินทร์ได้เคยมอบยอดตำรับยาอายุวัฒนะสำคัญสูตรนึงให้อาจารย์เจคไว้สืบทอด ซึ่งยาอายุวัฒนะสูตรนั้นก็ได้กล่าวถึงสรรพคุณของไพลเป็นแก่นหัวใจหลักเช่นกัน


ด้วยเหตุนี้ท่าน #อาจารย์ณัฐธัญมณีรัตน์ (อ.เจค) จึงได้มีดำริจัดทำ "น้ำมันสุวรรณอเนกคุณ ​(น้ำมันเหลือง)"​ โดยเคี่ยวจากสมุนไพรแท้ ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมี​ มีเหง้าไพลแก่ที่รวบรวมคุณค่าทางยาและคุณประโยชน์ธรรมชาติของไพลไว้มากที่สุดเป็นส่วนผสมหลักในการทำน้ำมันไพล ตามศาสตร์สุคนธบำบัด อันเป็นศิลปะจากธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายจิตใจผ่านอายตนะ คือการบำบัดโดยการใช้กลิ่น เพื่อปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจให้เชื่อมถึงกัน


นอกจากนี้อาจารย์เจคยังได้น้ำมันหอมจากสมุนไพรธรรมชาติอันมีคุณประโยชน์นานาประการอีกเกือบ 10 ชนิดที่ท่านให้ลูกศิษย์นำเข้ามาจากต่างประเทศโดยเฉพาะ มาผสมผสานกับน้ำมันไพลจนได้กลิ่นที่ละมุนละไม ไม่ฉุนเหมือนน้ำมันเหลืองทั่วไปอย่างที่หลายคนเข้าใจ บรรจุอยู่ในขวดลูกกลิ้ง สะดวกพกพา พร้อมใช้ทุกเวลา จะดมหรือทาก็ล้วนดีต่อใจและกายา จะหาน้ำมันไพลสูตรไหนเสมอเหมือนคงไม่มี

เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณจากพิธีอธิษฐานจิตโดยท่าน #อาจารย์ณัฐธัญมณีรัตน์ (อ.เจค) ด้วย "พุทธมนต์​โอสถ" อันเป็นสรรพคาถามงคลเวทมนต์ตำรับโบราณ ที่ครูบาอาจารย์แต่เก่าก่อนเคยอาราธนานำมาเสกน้ำพระพุทธมนต์ รวมไปถึงการทำสรรพโอสถโดยอาศัยคุณพระมาเป็นที่พึ่ง เพื่อใช้ในทางถอดถอน แก้กระทำ ล้างคุณไสย ชำระอวมงคล ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งมวล


นอกจากนี้ท่านอาจารย์เจคยังได้เมตตาสาธยายมนต์สำหรับขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่เกิดจากเวรกรรมและสภาพจิตใจที่ไม่ปกติด้วย "#ธารณีของพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า" ตามตำนานเล่ากันว่าพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ท่านเป็นพระพุทธเจ้าผู้ประทานความไม่มีโรคให้แก่สรรพสัตว์ ผู้ใดที่บูชาพระองค์ ผู้นั้นก็จะหายจากความเจ็บป่วยไม่ต้องทุกข์ทรมานจากโรคภัยไข้เจ็บ คนไทยรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในรูปแบบของพระกริ่งซึ่งโบราณใช้อาราธนาทำน้ำพระพุทธมนต์สำหรับปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บนั่นเอง

อาจารย์เจคท่านมีดำริจัดสร้าง "น้ำมันสุวรรณอเนกคุณ" ออกมาตามวิถีปฏิบัติที่ท่านหมั่นพร่ำสอนลูกศิษย์บ้านไมตรียานุสรณ์อยู่เสมอว่า “การช่วยเหลือผู้อื่นนั้น เป็นเรื่องที่สมควรกระทำ ในเมฆาวัฏฏะอันไร้ขอบเขต สรรพชีวิตล้วนมีบุพกรรมผูกพันธ์กัน เช่นนั้นการสงเคราะห์ผู้อื่นเสมอด้วยญาติ คือสิ่งที่ยังโลกให้เกิดความสงบสุข นะโม มหากรุณาจิต ขอให้ทุกท่านได้สุขสมปรารถนา ผู้ใดเดือดร้อนมาขอให้ได้ที่พึ่งพิง ผู้ใดเจ็บป่วยขอให้คลายจากโรคภัยและความเจ็บปวด ผู้ที่ขาดจักได้รับการเติมเต็ม เราจักร่วมทางเดินในสงสารนี้ไปจนกว่าจักถึงฟากฝั่ง”


การทำน้ำมันสุวรรณอเนกคุณในครั้งนี้ยังได้ "คุณพิชญ์พิมล" มาช่วยควบคุมดูแลการผลิตในทุกขั้นตอนอีกด้วย คุณพิชญ์พิมลเป็นลูกศิษย์อาวุโสท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชำนาญในศาสตร์การแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ มีใบปริญญาโทจาก "มหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา (BSRU)" รับรองคุณวุฒิว่าได้สำเร็จตามหลักสูตร "วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา:เภสัชกรรมไทย)" เป็นเครื่องการันตีคุณภาพ


#สรรพคุณ: ใช้สูดดมบรรเทาแก้อาการวิงเวียนศีรษะ​ ง่วงเหงาหาวนอน ช่วยให้ระบบการหายใจมีความโล่งโปร่งลึกยาว ทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบประสาทการรับรู้​ให้แจ่มใสยิ่งขึ้น​ สามารถใช้ลูบทาตามตัวเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยหรืออ่อนล้า​ได้ดี มีฤทธิ์ช่วยไล่แมลง แก้ผดผื่นคัน ลดการอักเสบจากฟกช้ำ ปวด บวม และแมลงกัดต่อย จึงเป็นน้ำมันสมุนไพรที่มีคุณสมบัติที่ดีต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ใช้ได้สารพัดสมชื่อน้ำมันสุวรรณอเนกคุณ โดยก่อนใช้น้ำมันพุทธมนต์นี้ให้ว่าคาถาเสียก่อนทุกครั้ง​

#ข้อควรระวัง: หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา เนื้อเยื่ออ่อน และผิวหนังบริเวณที่บอบบาง เพราะอาจเกิดการระคายเคืองได้

#ปริมาตร: 5 มล.


Versatile Golden Plai Oil by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake), Maitreyanusorn Home.

"Cassumunar Ginger (Plai)" is a herb that has a very high level of "Medicinal Properties" currently supported by many researches. It can be said that Plai is another famous "King Of Herbs" that has been used since the generation of great-grandparents. For example, Plai is the main herbal complement to make "Thai Herbal Compress Ball". The properties of Plai are also associated and influence the beliefs of Thai people for a long time as well, such as essential oils extracted from Plai can help the smellers to relieve anxiety and bring a calming mood to the mind.


As can be seen from the old folk healers. Plai is often used in conjunction with magic rituals. Because many times there are patients with abnormal symptoms similar to demonic possession. After inhaling the smell of Plai, the abnormal symptoms will calm down as if the ghost that possessed them had been cast out. These abnormal symptoms similar to demonic possession may be caused by a mental disorder, physical impairment or as a result of unseen things. It is possible for all three assumptions depending on individual discretion and belief.


Arjarn Jake was already impressed with the properties of Plai for a long time because of "LP.In, Nong Ri Temple" in Ratchaburi Province. The legendary monk who has been praised as the god of Photharam. LP.In is one of the masters that Arjahn Jake has praised as a true "Supreme Magician". Arjarn Jake always tells the interesting story of LP.In to his disciples and insisted that if any monk having a beautiful moral conduct and venerable performance of duties like LP.In, we can respectfully worship without any suspicion. LP.In is a kind teacher who taught many subjects to Arjarn Jake. At one time, LP.In gave Arjarn Jake an important recipe for the Ayurvedic Elixir to inherit. That Ayurvedic Elixir recipe also mentions the properties of Plai as the core ingredient as well.


For this reason, Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake) has an initiative to make "Versatile Golden Plai Oil (Suwan Anekkhun Oil)" or called yellow oil by simmering from natural herbs without chemical components. There are aged rhizomes of Plai that accumulate the most medicinal values and natural benefits of Plai as the main ingredient to make Plai oil, according to aromatherapy, which is about the practice of using essential oils for therapeutic benefit, the natural art to relax the mind through consciousness, and the treatment by using scents to balance and connect the body and mind to connect together.


In addition, Arjarn Jake also used almost 10 types of natural herbal aromatic oils that his disciples specially imported from abroad to mix with Plai oil until its smell becomes soft and scented, not acrid as the common Plai oil that many people have ever used. Versatile Golden Plai Oil (Suwan Anekkhun Oil) is contained in a roller bottle, convenient to carry and ready to use anytime. Smell it or apply it, it's all good for your mind and body. Guarantee that there is no oil like this Versatile Golden Plai Oil for sure.

Furethermore, it is also full of sacred power (Buddhaguõa) from the mental power and blessing ceremony by Arjarn Natthan Maneeratana (Arjarn Jake) with the "Mantra Of Medicine (Buddhamon Osot)", which is an ancient magic spell that magic masters and folk doctors have used to consecrate holy water, including making medicines by relying on Threefold Refuge, to be used in the way of removing, solving, clearing, and dispelling all illnesses, black magic, and misfortunes.


In addition, Arjarn Jake has graciously recited a holy mantra for clearing off all diseases caused by karma and abnormal mental states with "Dharani of Bhaisajyaguru Buddha (Mantra Of Medicine Buddha)". According to legend, it is said that Bhaisajyaguru is the Buddha who bestows on all beings the ability to live without disease. Whoever worships him will recover from illness without suffering from disease. Thai people know this Buddha in the form of "Phra Kring", which in ancient times was used to make holy water for warding off sickness.


Arjarn Jake has an idea to create "Versatile Golden Plai Oil" according to the moral practice that he always teaches the disciples of Maitreyanusorn Home, which stated that "Helping Others Is The Right Thing To Do. All Living Beings Are Linked By Destiny In The Boundless Transmigration. Like that, Helping Others Like Our Relatives Is What Brings Peace To The World. Whoever Is In Trouble, May They Have Refuge. Whoever Is Sick, May They Are Relieved From Disease & Pain. Whoever Is Lacking, May They Are Replenished. We Will Pass This Pitiful Path Together Until We Reach The Shore Of Nirvana."

Making Versatile Golden Plai Oil this time also has "Ms. Phichpimol" to support and supervise the production in every step as well. Ms. Phichpimol is a senior disciple of Arjarn Jake who is an expert in Thai traditional medicine with a master's degree from "Bansomdejchaopraya Rajabhat University (BSRU)". Her certificate indicates that she has been successfully completed according to the course "Master Of Science (Major:Thai Pharmacy)" as the quality guarantee of this oil.


Properties: Used to inhale to relieve dizziness or slumberness, helps the respiratory system to have a long and deep breath. It also stimulates the sensory nervous system to be more clear. It can be rubbed on the body to relieve pain or fatigue as well. It also has the effect of repelling insects, relieving itching, reducing inflammation from bruises, pain, swelling and insect bites. Therefore, Versatile Golden Plai Oil (Suwan Anekkhun Oil) is a herbal oil that is very good for the body due to its properties. It can be used in many ways, as its name Suwan Anekkhun Oil means the golden oil that can be used for many beneficial purposes. Before using this oil, please chant the spell first every time.

Caution: Avoid contact with the eyes and sensitive skin areas because it can cause irritation.

Capacity: 5 ml.

10 views4 comments
bottom of page