บาตรน้ำมนต์ปทุมโลหิต Blood Lotus Holy Water Bowl.

#บาตรน้ำมนต์ปทุมโลหิต

บาตรน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์

เพียงรินน้ำลงไปก็กลายเป็นน้ำทิพย์

มีอิทธิฤทธิ์ดั่งน้ำมนต์ทุกประการ

“Blood Lotus Holy Water Bowl”.

The Holy Bowl For Making Holy Water.

Just fill the water inside,

Water will be blessed to be Holy Water automatically.


41 views14 comments